Strona główna 0_Slider Niewielu chętnych do zasiadania w obwodowych komisjach, brak instrukcji w sprawie zabezpieczenia...

Niewielu chętnych do zasiadania w obwodowych komisjach, brak instrukcji w sprawie zabezpieczenia lokali. Trwają przygotowania do wyborów prezydenckich

14

Trwa ogólnopolska dyskusja w sprawie zasadności przeprowadzania wyborów prezydenckich podczas panującej epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. Zwolennicy zmiany terminu głosowania wskazują, że w obecnej sytuacji konieczne jest wprowadzenie jednego ze stanów nadzwyczajnych i przesunięcie wyborów z 10 maja na inny termin. Niezależnie od wyniku dyskusji, już teraz trwają przygotowania do przeprowadzenia głosowania. Sprawdziliśmy, czy delegatura Krajowego Biura Wyborczego oraz samorządy z terenu powiatu świdnickiego napotkały dotychczas na problemy organizacyjne.

Państwowa Komisja Wyborcza, mając na uwadze już ogłoszony na obszarze kraju stan epidemii, zwraca się z apelem do wszystkich organów władzy i administracji publicznej oraz wszystkich komitetów wyborczych o współdziałanie w sprawach wyborów z uwzględnieniem zdrowia i życia wyborców, jak i dobra Rzeczypospolitej Polskiej – pisze Sylwester Marciniak, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej w komunikacie dotyczącym zbliżających się wyborów. – Państwowa Komisja Wyborcza zwraca uwagę, że zgodnie z treścią art. 228 ust. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wybory Prezydenta Rzeczypospolitej nie mogą być przeprowadzane jedynie w czasie stanu nadzwyczajnego oraz w ciągu 90 dni po jego zakończeniu, a kadencja tego organu ulega wówczas odpowiedniemu przedłużeniu. Decyzje o wprowadzeniu jednego z konstytucyjnie opisanych stanów nadzwyczajnych mogą podjąć wyłącznie organy państwa upoważnione do tego w Konstytucji RP. Państwowa Komisja Wyborcza oczekuje, że podjęte rozstrzygnięcia będą gwarantowały możliwość rzeczywistej realizacji konstytucyjnych praw wyborczych obywateli – dodaje Marciniak.

Jak wyjaśniają przedstawiciele wałbrzyskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, trwające obecnie przygotowania do wyborów zarządzonych na 10 maja 2020 roku, prowadzone są zgodnie z kalendarzem wyborczym ustalonym na podstawie postanowienia Marszałka Sejmu, a także na podstawie kodeksu wyborczego. – Podczas tych przygotowań nie napotkano dotychczas problemów w związku z wprowadzonym stanem epidemii, nie sposób jednak stwierdzić, czy i jak obecna sytuacja oraz jej rozwój może wpłynąć na dalsze przygotowania – tłumaczy Joanna Kazanowicz, dyrektor delegatury KBW w Wałbrzychu.

Zauważalnym jest niewielka liczba zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych. Wskazać przy tym należy, że termin na dokonanie zgłoszeń upływa dopiero 10 kwietnia br., a więc sytuacja ta w każdej chwili może ulec poprawie – dodaje. – Spodziewamy się, że w przypadku utrzymania się stanu epidemii na terenie RP, Krajowe Biuro Wyborcze oraz wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast otrzymają odpowiednie wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa członków obwodowych komisji wyborczych oraz wyborców w zakresie przygotowania lokali obwodowych komisji wyborczych – zaznacza Kazanowicz.

Przygotowania do wyborów są realizowane zgodnie z kalendarzem wyborczym – zapewnia Monika Borysewicz, sekretarz Gminy Dobromierz. Wskazuje przy tym, że brak jest obecnie instrukcji w zakresie przygotowania lokali wyborczych w obecnej sytuacji epidemicznej.

Obecnie przygotowując się do przeprowadzenia głosowania w wyborach prezydenckich realizujemy swoje obowiązki wynikające z kalendarza wyborczego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – mówi z kolei Magdalena Pawlik, rzecznik Urzędu Miejskiego w Żarowie. – Przygotowania do wyborów są w początkowej fazie – wskazuje również Tomasz Strzałkowski, sekretarz Gminy Jaworzyna Śląska, zaznaczając jednocześnie, że obecna sytuacja nie wpłynęła dotychczas na techniczno-organizacyjne przygotowania realizowane przez samorząd. Nie wyklucza jednak, że problemy mogą się pojawić w kolejnych tygodniach.

Czekamy na informacje z pozostałych gmin powiatu świdnickiego w sprawie trwających przedwyborczych przygotowań.

/mn/