Strona główna Polityka prywatności

Polityka prywatności

Z dniem 25.05.2018 wchodzi w życie europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO. Niniejsze rozporządzenie wprowadza szereg zmian w związku z przetwarzaniem danych przez administratorów danych i podmioty przetwarzające, celem zapewnienia ich najwyższej ochrony. Zmiany te dotyczą w szczególności obowiązku dokładniejszego poinformowania osób o przetwarzaniu ich danych oraz ich prawach w związku z rozporządzeniem RODO.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższą informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

Szanowni Państwo

Chronimy prywatność osób odwiedzających naszą witrynę internetową na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm. – dalej „Ustawa”) oraz zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej RODO) informujemy, że:

Cookies

W trakcie wizyty na naszej stronie, na Państwa komputerze zapisane zostaną fragmenty kodu zwane ciasteczkami czyli z angielskiego Cookies. W przypadku portalu Swidnica24.pl oraz portalu ogłoszeniowego – ogloszenia.swidnica24.pl pliki Cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych, a ich zawartość nie pozwala na identyfikację użytkownika. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Możecie Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, aby dostawać powiadomienia kiedy otrzymujecie cookies lub by przeglądarka blokowała ich wysyłanie. Należy jednak pamiętać, że blokując cookies blokujcie Państwo dostęp do pewnych funkcjonalności. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Wydawcę  wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami, tym samym te zestawiane dane pozbawione są w takim wypadku wszelkich oznaczeń identyfikujących.

Reklamy Google

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w swidnica24.pl, ogloszenia.swidnica24.pl lub w innych witrynach.

Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych.

Możesz zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.

Statystyki

Informacje jakie zostaną pozyskane podczas Państwa wizyty na naszej stronie posłużą jedynie do opracowania statystyk poprzez narzędzia analityczne Google. Poza tym pozyskane w ten sposób dane NIE SĄ NIGDZIE PRZEKAZYWANE wliczając w to państwa trzecie (poza Europejski Obszar Gospodarczy) czy organizacje międzynarodowe w formie pozwalającej na identyfikację.

Dzięki informacjom ze statystyk będziemy mogli udoskonalać naszą stronę i lepiej dopasowywać ją pod kątem użytkowników.

Komentarze

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi do momentu w którym sami nie zdecydują o ujawnieniu swoich danych np. przy pomocy formularza do pozostawiania komentarzy, należy tutaj zaznaczyć, że informacje tam zamieszczone są dostępne publicznie, a  każdy użytkownik umieszcza te informacje dobrowolnie.  Wydawca nie odpowiada za publikację przez użytkowników forum danych osobowych osób trzecich lub innych danych mogących pośrednio lub bezpośrednio identyfikować konkretną osobę z wyłączeniem zasad publikowania danych w tekstach prasowych, które  reguluje Ustawa z dnia 26.01.1984 Prawo prasowe w art. 13, p. 2,3 i 4. Użytkownik może publikować swoje treści w tym formularzu jedynie po dokonaniu autoryzacji i sam decyduje o tym, jak mają one być podpisywane.

Informacje dodatkowe

Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do Swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administratorem danych portalu Swidnica24.pl oraz serwisu ogłoszeniowego ogloszenia.swidnica24.pl jest

Wydawca

Portal Swidnica24.pl Marek Kowalski
Rynek 33/4
58-100 Świdnica

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w zgodzie i w oparciu o:

  1. RODO,
  2. krajowe przepisy o ochronie danych osobowych,
  3. procedury wewnętrzne ochrony danych Administratora i Podmiotu Przetwarzającego.

Tym samym pragniemy poinformować, iż Administrator Państwa danych działa zgodnie ze ściśle określonymi procedurami i środkami technicznymi zapewniającymi  bezpieczeństwo i ochronę Państwa danych. Wszelkie osoby działające z upoważnienia Administratora zostały odpowiednio przeszkolone w zakresie ochrony danych i są zobowiązane do zachowania tajemnicy wszelkich pozyskanych danych osobowych. Wszystkie te starania mają na celu optymalizację procesu przetwarzania i ochrony danych oraz gwarantują realną kontrolę nad ich przetwarzaniem w celach opisanych powyżej.