Strona główna 0_Slider Nielegalne wysypisko przy Kopernika o krok bliżej likwidacji

Nielegalne wysypisko przy Kopernika o krok bliżej likwidacji

3

Jest szansa, że do 17 października świdnickie starostwo powiatowe otrzyma szczegółowy raport dotyczący rodzaju i ilości odpadów znajdujących się na nielegalnym składowisku przy ulicy Kopernika. Będzie to ważny krok w kierunku jego likwidacji. Jednak wysypisko nie zniknie bez pozyskania zewnętrznych funduszy na ten cel.

Sprawa nielegalnego składowiska ma kilkuletnią historię. Miasto wspólnie z powiatem usiłowały nie dopuścić do jego utworzenia, jednak po pierwszej odmowie wydania zgody przez starostwo, firma zwróciła się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który nakazał wydanie decyzji. Firma Algodon, która dzierżawiła teren od prywatnej firmy, miała zgodnie z decyzją WSA w tym miejscu prowadzić selektywną zbiórkę nieszkodliwych odpadów, miało być wykonane zadaszenie i zabezpieczenie gruntu. Żadnych takich działań nie podjęto, co wykazała przeprowadzona kontrola WIOŚ. W efekcie starosta w październiku 2013 roku wydał zakaz dalszego składowania odpadów i nakazał ich wywóz. Do tego ostatniego polecenia właściciel nie zastosował się i sprawa trafiła do prokuratury, a następnie do sądu. Niestety, sąd nie miał podstaw, by nakazać usunięcie odpadów, a jedynie nałożył na współwłaściciela grzywnę. Jednak – jak się okazało – Bogdan A. jest bezdomny, nie ma żadnych źródeł dochodu ani majątku.

Świdnickie starostwo za niewywiezienie odpadów nałożyło na właściciela 3 grzywny w wysokości 50 tysięcy złotych każda, ale nie tylko nie udało się wyegzekwować ani złotówki, ale powiat popadł w dodatkowe kłopoty – musiał zapłacić komornikowi 10 tysięcy złotych kosztów postępowania. – Sukcesem niewątpliwym jest to, że udało nam się doprowadzić do przejęcia gruntu przez skarb państwa, co przy wieczystym użytkowaniu jest bardzo trudne. To, że grunt wrócił do skarbu państwa daje też gwarancję, że po uprzątnięciu śmieci taki proceder już nie będzie się mógł powtórzyć – podkreślał w lipcu starosta świdnicki Piotr Fedorowicz. Ta zmiana otwiera też furtkę do przygotowania operacji wywiezienia śmieci. Do tego jednak droga wciąż daleka.

Fedorowicz już poprzednio wskazywał, że kluczowe jest znalezienie źródła finansowania, z którego mogłyby trafić pieniądze na likwidację składowiska. Istnieje też konieczność oszacowania, jakiego rodzaju i ile odpadów się tam znajduje. Właśnie w tym celu 4 września 2018 roku starostwo ogłosiło zapytanie ofertowe dotyczące zbadania odpadów znajdujących się na wysypisku przy Kopernika. Wybrana firma do 17 października będzie miała czas na wykonanie analiz oraz wszelkich pomiarów. Dopiero dzięki zebranym w ten sposób informacjom będzie można ustalić szacunkowy koszt uporządkowania terenu, a także myśleć o ogłoszeniu zamówienia na wywiezienie odpadów.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułSchronisko ze wsparciem, podopieczni z nowymi domami. Podsumowano dzień otwarty
Następny artykułPijani i bezdomni wciąż okupują Łukową [FOTO]