Strona główna 0_Slider Co dalej ze zmianą czasu? Komisja Europejska pyta o zdanie mieszkańców

Co dalej ze zmianą czasu? Komisja Europejska pyta o zdanie mieszkańców

4

Zmiana czasu ma tak samo wielu zwolenników jak i przeciwników. Podnoszone są takie kwestie jak oszczędność energii, ilość światła słonecznego, wpływ na samopoczucie. Komisja Europejska postanowiła zapytać mieszkańców UE, czy chcą zmian w tym zakresie. Konsultacje potrwają do 16 sierpnia 2018 r.

Zmiana czasu polegająca na wprowadzeniu i odwołaniu czasu letniego obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Chodzi o możliwość skorzystania jak najdłużej ze światła dziennego w danym okresie. Kwestię tę reguluje Dyrektywa 2000/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 19 stycznia 2001 r. w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego. Zgodnie z nią czas letni wprowadza się w ostatnią niedzielę marca, a jego odwołanie następuje w ostatnią niedzielę października. Jesienią czas lokalny przesuwany jest godzinę do tyłu.

Czas letni funkcjonuje w Polsce od 1977 r. Zmiany czasu dokonywane są na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów wydawanego co pięć lat dla kolejnych pięciu lat, po ogłoszeniu przez Komisję Europejską komunikatu w tej sprawie. Chodzi o podanie do publicznej wiadomości konkretnych dat rozpoczynających i kończących czas letni w Polsce.

W ostatnich latach rozmowy o odstąpieniu od dwukrotnych w ciągu roku zmian i pozostaniu wyłącznie przy jednym z czasów, nasilają się. Coraz więcej organizacji i państw prowadzi badania na temat wpływu zmiany czasu na różne dziedziny naszego życia. Punkt widzenia zależy też od położenia geograficznego danego terenu i uwarunkowań historyczno-społeczno-gospodarczych. Są kraje, np. słoneczne południe Europy, gdzie zmiana czasu nie ma tak naprawdę znaczenia, a ilości dziennego światło przez cały rok jest na bardzo podobnym poziomie. Inna sytuacja występuję w państwach nordyckich.

Dlatego Komisja Europejska pyta o zdania obywateli UE. Można je wyrazić na stronie
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2018-summertime-arrangements

W ubiegłym roku Polskie Stronnictwo Ludowe zgłosiło projekt ustawy, znoszącej konieczność przestawiana zegarów. Zdaniem autorów projektu nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego, by manipulować przy zegarach. Projekt, by od 1 października 2018 roku obowiązywał czas letni, zyskał akceptację komisji administracji i spraw wewnętrznych, jednak nie trafił pod obrady sejmu. Rząd uznał, że jest przedwczesny i niezgodny z prawem obowiązującym w Unii Europejskiej. W lutym tego roku Parlament Europejski wezwał do przeprowadzenia oceny dwukrotnej zmiany czasu i ewentualnej zmiany przepisów.

/Źródło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, archiwum, opr. red./

Poprzedni artykułZaginęła Misia
Następny artykułGdzie jest Laki?