Strona główna Radni Radny Janusz Solecki

Radny Janusz Solecki

0
Janusz Solecki
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury
Członek Komisji Budżetu i Finansów
Dane kontaktowe:
Telefon: +48 601 553 505
e-mail: [email protected]
Kontakt z mieszkańcami: po umówieniu przez Biuro Rady Miejskiej (tel. +48 74 856 28 32)

Interpelacje

Interpelacja XLXIII-1665/18 z 28.09.2018r. w sprawie wysokości wydatków wycięcia w tej kadencji 1040 drzew i kosztów nasadzenia 1850 nowych drzew.

Interpelacja


Interpelacja XLXIII-1664/18 z 28.09.2018r. w sprawie uzupełnienia danych ekonomiczno-finansowych do opracowania „Ocena stanu inwestycji w latach 2015-2018.

Interpelacja


Interpelacja XLXIII-1663/18 z 28.09.2018r. w sprawie zadłużenia budżetu Miasta Świdnicy i przyczyn wzrostu dochodów własnych w latach 2015-2018r.

Interpelacja


Interpelacja XLXIII-1662/18 z 28.09.2018r. w sprawie podania wielkości i parametrów dla zorientowania się w zasadności ekonomicznej zadania “Przebudowa budynku przy ul. R. Traugutta 11” – ciąg dalszy interpelacji XLIV-1541.

Interpelacja


Interpelacja  XLXIII-1661/18 z 28.09.2018r. w sprawie terminu i wysokości podwyżek dla pracowników jednostek samorządowych.

Interpelacja


Interpelacja XLIV-1582/18 z dn. 21.06.2018  w sprawie poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców i terminu przebudowy ulic Księcia Bolka Świdnickiego, Jagiellońskiej, Brackiej i Bocznej zgodnie z opracowaną dokumentacją.

Interpelacja Odpowiedź


Interpelacja XLIV-1542/18 z dn. 25.05.2018 w sprawie terminu naprawy dachu szkoły podstawowej nr 315.

Interpelacja Odpowiedź


Interpelacja XLIV-1541/18 z dn. 25.05.2018 w sprawie podania wielkości i parametrów dla zorientowania się w zasadności ekonomicznej zadania „Przebudowa budynku przy ul. R. Traugutta 11”.

Interpelacja   Odpowiedź


Wniosek XLIII-1509/18 z dn. 27.04.2018r. w sprawie likwidacji przejścia podziemnego pod torowiskiem kolejowym w ulicy Wałbrzyskiej o wyrażenie negatywnego stanowiska i żądania od kolei wytłumaczenia się z tej decyzji.

Interpelacja Odpowiedź


Interpelacja XLIII-1508/18 z dn. 27.04.2018r. w związku z brakiem  odpowiedzi na interpelację XLII-1478/18 z dnia 23.03.2018r.  dotyczącą sporządzonych w tej kadencji a nierealizowanych opracowań i projektów budowlanych.

Interpelacja   Odpowiedź


XLIII-1507/18 z dn. 27.04.2018 w sprawie wątpliwej ekonomicznie adaptacji budynku przy ul. Malinowej 2 na filię Miejskiej Biblioteki Publicznej i dzielnicowy klub dla mieszkańców Kraszowic, c.d. interpelacji XLII-1479/18 z dnia 23.03.2018r.

Interpelacja   Odpowiedź


XLII-1481/18 z dnia 23.03.2018r. w sprawie wyjaśnienia warunków i kryteriów przetargu z 2017r. na przebudowę stadionu miejskiego, w wyniku którego powierzono realizację zadania upadającej firmie, a w konsekwencji podrożenie zadania o ok. 1,5 mln zł.

Interpelacja Odpowiedź


XLII-1480/18 z dnia 23.03.2018r. w sprawie terminu wydania decyzji o warunkach zabudowy dla świdnickiej firmy przy ul. Bystrzyckiej, która zagospodarowuje zakład po byłej „Diorze”

Interpelacja    Odpowiedź


XLII-1479/18 z dnia 23.03.2018r. w sprawie wyjaśnienia przez Prezydent Miasta zasadności ekonomicznej zakupu obiektu przy ul. Malinowej 2, którego stan stawia w wątpliwość zasadność ekonomiczną  jego adaptacji na filię Miejskiej Biblioteki Publicznej i dzielnicowego klubu dla mieszkańców Kraszowic.

Interpelacja Odpowiedź


XLII-1478/18 z dnia 23.03.2018r. w sprawie sporządzonych w tej kadencji a realizowanych opracowań i projektów budowlanych

Interpelacja Odpowiedź


XLI-1466/18 z dnia 02.03.2018r. w sprawie przegranej Miasta przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym z powództwa osoby prywatnej, zarzucającej bezprawne pobieranie opłat za parkowanie w miejscach do tego nie wyznaczonych

Interpelacja    Odpowiedź


XLI-1465/18 z dnia 02.03.2018r. w sprawie wycofania się z podwyżek cen wody, wzajemnych rozliczeń z Miastem za wykonaną przez ŚPWiK pracę (dalszy ciąg braku zapłaty)

Interpelacja     Odpowiedź


XLI-1459/18 z dnia 23.02.2018r., jako ciąg dalszy interpelacji XXXIX-1363/17 z dnia 21.12.2017r. w sprawie zasadności finansowania z budżetu gazety samorządowej w epoce wszechobecnej informacji medialnej

Interpelacja     Odpowiedź


XLI-1458/18 z dnia 23.02.2018r. w sprawie praktyk w Urzędzie Miejskim budzącym zastrzeżenia natury etycznej

Interpelacja     Odpowiedź


XL-1388/18 z dnia 26.01.2018r. w sprawie wyjaśnienia sytuacji, w której firma uznana za wiarygodną wygrywa przetarg na przebudowę stadionu, aby po kilku miesiącach porzucić budowę i złożyć wniosek o upadłość

Interpelacja   Odpowiedź


XL-1387/18 z dnia 26.01.2018r. w sprawie przedstawienia rozwiązań technicznych i ekonomicznych gospodarki wodno-ściekowej, jako istotnego elementu kosztów eksploatacyjnych oraz przedstawienia aktualnej sytuacji prowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie przebudowy

Interpelacja  Odpowiedź


XL-1386/18 z dnia 26.01.2018r. w związku brakiem odpowiedzi na zadane pytania w interpelacji XXXVIII-1358/17 z dnia 28.11.2017 w sprawie rozliczeń Miasta z ŚPWiK Sp. z o.o. za realizację powierzonego zadania własnego gminy polegającego na przebudowie i administrowaniu zespołem basenów odkrytych wraz z infrastrukturą do 31.12.2043 przez ŚPWiK Sp. z o. o. w Świdnicy

Interpelacja  Odpowiedź


XL-1385/18 z dnia 26.01.2018 w sprawie przedstawienia informacji o  warunkach na jakich „wyzerowano” dług wobec Miasta stowarzyszenia, które wbrew pierwotnym deklaracjom nie zrealizowało budowy hospicjum przy ul. Leśnej w Świdnicy

Interpelacja    Odpowiedź


XXXIX-1381/18 z dnia 4.01.2018r. w sprawie wyjaśnienia dlaczego w miejscach, w których nie ma wymaganego oznakowania rozprowadza się ulotki o obowiązku wnoszenia opłat za parkowanie.

Interpelacja Odpowiedź


XXXIX-1380/18 z dnia 4.01.2018r. w sprawie warunków udzielenia kredytu, w tym zabezpieczenia jego spłaty, przeznaczonego na realizację przebudowy zespołu basenów odkrytych wraz z infrastrukturą przez spółkę miejską ŚPWiK Sp. z o. o. w Świdnicy oraz podania przyczyn zwłoki udzielenia odpowiedzi na interpelację XXXVIII-1358/17 z dnia 28.11.2017dotyczącej nierozliczania przez Miasto zobowiązań wobec tej spółki.

Interpelacja       Odpowiedź


XXXIX-1364/17 z dnia 21.12.2017r. w sprawie zasadności aneksowania umowy na przebudowę stadionu i przyczyn w  zwłoce w wypowiedzeniu umowy

Interpelacja    Odpowiedź


XXXIX-1363/17 z dnia 21.12.2017r. w sprawie zasadności finansowania z budżetu gazety samorządowej w epoce wszechobecnej informacji medialnej

Interpelacja     Odpowiedź


XXXIX-1362/17 z dnia 21.12.2017r. w sprawie zasadności dalszego finansowania z budżetu inwestorów wobec zmian sytuacji społeczno-gospodarczej z braku miejsc pracy na brak pracowników

Interpelacja   Odpowiedź


XXXIX-1361/17 z dnia 21.12.2017r. w sprawie umożliwienia wglądu do audytu jednostek miejskich

Interpelacja      Odpowiedź


Wniosek do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 15.12.2017r. o kontrolę realizacji zadania inwestycyjnego przebudowy stadionu miejskiego, w szczególności procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy, umowy z wykonawcą i jej realizację, innych umów dotyczących tego zadania

Wniosek     Odpowiedź


XXXVIII-1360/17 c.d. interpelacji nr XXXVII-1290/17 w sprawie przyczyn i skutków wprowadzenia zmian w rozwiązaniach projektowych przebudowy kompleksu lekkoatletycznego stadionu miejskiego w trakcie budowy o raz zmiany umowy z wykonawcą przebudowy

Interpelacja     Odpowiedź


XXXVI-1359/17 z dnia 01.12.2017r. – c.d. interpelacji XXXVI-1289/17 z dnia 20.10.2017r. w sprawie wysokości wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego w Świdnicy i innych jednostek miejskich, podwyżek płac i premii od listopada 2014r.

Interpelacja   Odpowiedź


XXXVIII-1358/17 z dnia 28.11.2017 w sprawie rozliczeń Miasta z ŚPWiK Sp. z o.o. za realizację powierzonego zadania własnego gminy polegającego na przebudowie i administrowaniu zespołem basenów odkrytych wraz z infrastrukturą do 31.12.2043 przez ŚPWiK Sp. z o. o. w Świdnicy

Interpelacja   Odpowiedź


XXXV-1335/17 z dnia 24.11.2017 w sprawie dzikiego przejścia przez tory kolejowe pomiędzy ulicami Wałową i Bracką.

Interpelacja Odpowiedź


XXXVI-1334/17 z dnia 10.10.2017r. w sprawie nieusuwania zagrożenia od nadłamanego konaru w Parku im. Generała Władysława Sikorskiego.

Interpelacja Odpowiedź


XXXVII-1330 z dnia 27.10.2017r. zapytanie czy umowa powierzenia przebudowy i administrowania zespołem basenów odkrytych ŚPWiK Sp. z o.o. odbędzie się w procedurze unijnej „in-house”

Interpelacja Odpowiedź


XXXVII-1293/17 z dnia 27.10.2017r. zapytanie o powody zmiany terminu remontu ul. Wałbrzyskiej na odcinku Pl. Grunwaldzki – Traugutta

Interpelacja Odpowiedź


XXXVII-1292/17 z dnia 27.10.2017r. zapytanie o przyszłe przeznaczenie budynków oświatowych przy ul. Folwarcznej i Mieczysława Kozara-Słobódzkiego

Interpelacja Odpowiedź


XXXVII-1291/17 z dnia 27.10.2017r. w sprawie niezgodnego z uchwałą NSA z 9.10.2017r. pobierania opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania w miejscach do tego nie przeznaczonych

Interpelacja Odpowiedź


XXXVII-1290/17 w sprawie przyczyn i skutków wprowadzenia zmian w rozwiązaniach projektowych przebudowy kompleksu lekkoatletycznego stadionu miejskiego w trakcie budowy o raz zmiany umowy z wykonawcą przebudowy

Interpelacja Odpowiedź


XXXVI-1289/17 z dnia 20.10.2017r. w sprawie wysokości wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego w Świdnicy i innych jednostek miejskich, podwyżek płac i premii od listopada 2014r.

Interpelacja Odpowiedź


XXXVI-1287/17 z dnia 12.10.2017r. w sprawie sprzedaży przez Miasto 400 ton kostki granitowej za 11 340,11 zł

Interpelacja Odpowiedź


XXXVI-1252/17 z dnia 29.09.2017 w sprawie braku pełnych danych do oceny poprawności określenia obciążeń budżetu w związku z realizacją zadania własnego gminy polegającego na przebudowie i administrowaniu zespołem basenów odkrytych wraz z infrastrukturą do 31.12.2043 przez ŚPWiK Sp. z o. o. w Świdnicy

Interpelacja Odpowiedź


XXXVI-1251/17 z dnia 29.09.2017 w sprawie roszczeń właściciela lokalu użytkowego przy ul. Wrocławskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Sienną

Interpelacja Foto  Odpowiedź


XXXV-1248/17 z dnia 15.09.2017 w sprawie efektów realizacji uchwał dotyczących pomocy publicznej dla inwestorów tworzących miejsca pracy

Interpelacja Odpowiedź


XXXV – 1227/17 z dnia 25.08.2017 w sprawie stanu chodników ulicy Brackiej i ulicy Księcia Bolka Św., w tym ich zanieczyszczenia zielskiem, zalegania śmieci oraz wyrw i innych nierówności w nawierzchniach.

Interpelacja  Komentarz Odpowiedź


XXXIV – 1181/17 z dnia 18.07.2017 w sprawie możliwości skorzystania z programu KAWKA (wymiana ogrzewania) przez osoby, które spóźniły się ze złożeniem wniosków w terminie.

Interpelacja Odpowiedź Komentarz


XXXIII – 1172/17 z dnia 28.06.2017 w sprawie złego stanu nawierzchni ulic Brackiej, Bocznej, Jagiellońskiej i Księcia Bolka Świdnickiego.

Interpelacja Odpowiedź Komentarz


XXXIII – 1171/17 z dnia 28.06.2017 w sprawie realizacji powierzenia ŚPWiK w Świdnicy zadania własnego gminy polegającego na przebudowie i administrowaniu zespołem basenów odkrytych wraz z infrastrukturą do 31.12.2043.

Interpelacja  Odpowiedź  Komentarz


 

Poprzedni artykułBartosz Kozina ze Strzelc w gronie zwycięzców
Następny artykułJubileuszowy festyn z zespołem Kombi [FOTO]