Strona główna Polityka Sesja absolutoryjna Rady Miejskiej Świdnicy

Sesja absolutoryjna Rady Miejskiej Świdnicy

1

Mimo że budżet w 2014 roku realizowały poprzednie władze, za jego wykonanie ocenione zostaną obecne. Już w piątek, 26 czerwca Rada Miejska w Świdnicy podejmie decyzję o absolutorium dla prezydenta. Podczas obrad głosowane będą także uchwały o nowych zasadach kupna mieszkań od miasta i odbiorze śmieci z nieruchomości niezamieszkałych.

sesja

IX sesja Rady Miejskiej rozpocznie się o godzinie 11.00 w sali narad USC w Świdnicy.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie IX sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad IX sesji Rady Miejskiej.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok i udzielenie Prezydentowi Miasta Świdnicy absolutorium:

a)    wystąpienie Prezydenta Miasta w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r.,

b)   przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Świdnica za 2014 r.,

c)   przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świdnicy w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Świdnicy oraz sprawozdania finansowego za 2014 rok,

d)   przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Świdnicy za 2014 r.,

e)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

f)    podjęcie uchwał w sprawie:

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu
  za 2014 rok – (zał. nr 1, proj. uchwały),
 • udzielenia Prezydentowi Miasta Świdnicy absolutorium z tytułu wykonania budżetu
  za 2014 rok – (zał. nr 1, proj. uchwały).
 1. Stan bezrobocia i przedsiębiorczości w Świdnicy.
 2. Rozstrzygnięcie w sprawie przejęcia odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
 3. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie – (zał. nr 1, proj. IX/: 1- 6).
 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 24.04.2015 r.
 5. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
 6. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
 7. Zakończenie IX sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

ok. 15.00 godzinna przerwa

16.00 – 16.30 – wystąpienia mieszkańców

Poprzedni artykułSkarbówka z wyróżnieniem od przedsiębiorców
Następny artykułPraca świdniczanki najładniejsza