Strona główna Temat dnia Uratować przed zamarznięciem

Uratować przed zamarznięciem [WAŻNE ADRESY]

3

Każdego roku odnotowuje się w Polsce przypadki zgonów osób bezdomnych i samotnych, których przyczyną jest ujemna temperatura powietrza, a w konsekwencji nadmierne wychłodzenie organizmu. Zima to znaczne spadki temperatury a co za tym idzie zagrożenie dla życia i zdrowia osób bezdomnych, samotnych i w podeszłym wieku. W tym czasie na terenie powiatu świdnickiego prowadzone będą wzmożone kontrole miejsc, w których mogą przebywać takie osoby.

zima_edytowany-1

Policjanci podejmują działania mające na celu zapobieganie nieszczęśliwym zdarzeniom przede wszystkim:

 – kontrolują miejsca, w których przebywają osoby bezdomne i samotne, a następnie przekazują informacje w tym zakresie służbom pomocy społecznej i władzom samorządowym,

– zwracają uwagę na osoby nietrzeźwe przebywające na wolnym powietrzu i w przypadku stwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia, podejmują wobec nich interwencje mające na celu doprowadzenie ich do miejsca zamieszkania lub PDOZ,

– kontrolują w trakcie służby – zwłaszcza nocnej, dworce, przystanki, ciągi kanalizacyjne, węzły ciepłownicze, opuszczone budynki, ogródki działkowe, pod kątem przebywania tam osób samotnych i bezdomnych, proponując im noclegi oraz posiłki w ośrodkach pomocy społecznej lub innych placówkach pomocowych.

 Działania te prowadzone są przy współpracy z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami i placówkami społecznymi, które zobligowane są do udzielenia pomocy osobom potrzebującym, mają charakter „pomocowy”, a nie represyjny, w związku z tym policjanci udzielają wszelkiej pomocy w dotarciu do placówek pomagającym bezdomnym oraz innym osobom wymagającym opieki.

 POMOC DLA ZAGROŻONYCH NISKIMI TEMPERATURAMI

 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul.Wałbrzyska 17 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

Telefon – 74 852 13 27

74 853 71 39

74 640 28 88 – W sprawach osób bezdomnych: Sekcja terenowa MOPS nr 3 przy ul. Westerplatte 47 od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

 FORMY DZIAŁAŃ

 Udzielanie pomocy materialnej w formie zasiłków stałych, okresowych, celowych (m.in. na zakup opału, obuwia, odzieży).

Zlecanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (pobytu) osobom starszym i chorym.

Kierowanie osób do schronisk dla bezdomnych, jadłodajni.

Wydawanie zleceń na korzystanie z pomocy w naturze (odzież używana z PCK, PKPS).

Udzielanie poradnictwa prawnego, psychologicznego i praca socjalna.

Pomoc wolontariuszy.

 STRAŻ MIEJSKA W ŚWIDNICY

ul.Traugutta 11 – 24/h

telefon – 74 851 28 88

TELEFON ALARMOWY 986

 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŚWIDNICY

ul.Jagiellońska 23 – 24/h

Telefon – 74 858 23 10

TELEFON ALARMOWY 997

FORMY DZIAŁAŃ

 Interwencje na zgłoszenia dotyczące przebywania osób bezdomnych, samotnych, nietrzeźwych, chorych na terenie otwartym, w piwnicach i na strychach budynków mieszkalnych, na działkach (altanach) oraz w innych miejscach pozwalających się schronić

 W zależności od stanu osoby, przewiezienie do schroniska dla bezdomnych, skierowanie do MOPS, osób nietrzeźwych – do Policyjnej Izby Zatrzymań, osób chorych lub rannych – do służby medycznej (pogotowie ratunkowe).

Informowanie MOPS o ujawnionych przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia osób.

 ODDZIAŁ REJONOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

ul.Pl.Grunwaldzki 3 – do poniedziałku do piątku od 9.00 do 15.00

telefon 74 852 2388

 FORMY DZIAŁAŃ

 Zaopatrzenie w odzież używaną (swetry, spodnie, koszule, kurtki), śpiwory, koce.

Wydawanie gorącej herbaty

Udzielanie I pomocy w sytuacjach nietypowych (także wychłodzenie organizmu) przez młodzież działającą w grupie Społecznych Instruktorów Młodzieżowych.

 CARITAS DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ

ul.Pl.Jana Pawła II 1 od poniedziałku do piątku od 12 do 13.00 sobota od 11.00 do 12.00

telefon 74 851 25 04

 FORMY DZIAŁAŃ

 Jadłodajnia dla ubogich – 250 posiłków dziennie: obiad (gorąca zupa + chleb) przez 6 dni w tygodniu , z wyjątkiem niedziel i świąt.

Zaopatrzenie w odzież używaną (swetry, spodnie, koszule, kurtki).

Wydawanie gorącej kawy zbożowej

 TOWARZYSTWO POMOCY im.ŚW.BRATA ALBERTA KOŁO W ŚWIDNICY

ul.Westerplatte 51 – 24/h

telefon 74 856 97 70

jadłodajnia od poniedziałku do soboty od 13.00 do 15 .00

 FORMY DZIAŁAŃ

 Schronisko dla bezdomnych – 100 miejsc: całodobowy pobyt, noclegi, trzy posiłki dziennie, dostęp do toalety, łazienki, świetlicy

zapewnienie niezbędnej odzieży.

 STOWARZYSZENIE ŚWIDNICKI BANK ŻYWNOŚCI

ul.Wodna 4 od poniedziałku do piątku od 8.30 do 15.00

telefon 74 668 27 83

 FORMY DZIAŁAŃ

 rozdawnictwo żywności dla osób, które posiadają skierowanie z MOPS, GOPS, PKPS, pomoc rzeczowa – odzież.

 ZARZĄD MIEJSKO-GMINNY POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ

ul.Niepodległości 4 od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

telefon 74 852 05 67

 FORMY DZIAŁAŃ

pomoc rzeczowa, udzielanie pomocy postpenitencjarnej-zabezpieczenie osób opuszczających zakłady karne w niezbędne rzeczy, pomoc żywnościowa

 FUNDACJA POMOCY BIEDNYM DZIECIOM „UT UNUM SINT”

ul.Mickiewicza 7 od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00

telefon 74 853 33287

 FORMY POMOCY

 hostel dla ofiar przemocy w rodzinie – 12 miejsc noclegowych dla ofiar przemocy w rodzinie

Poprzedni artykułSprawa kibiców – 1:0 dla Polonii
Następny artykułWyśpiewali pięć nagród