Strona główna 0_Slider Miasto jednak coś zrobi dla mieszkańców z Polnej Drogi?

Miasto jednak coś zrobi dla mieszkańców z Polnej Drogi?

0

Powiększenie strefy objętej ograniczeniem prędkości do 30 km/h oraz zainstalowanie monitoringu na parkingu przy bosmanacie mają stanowić odpowiedź na apele mieszkańców, którzy od kilku miesięcy skarżą się na notoryczne zakłócanie spokoju oraz przekraczanie prędkości na ulicy Polna Droga. Dotychczas władze Świdnicy problem spychały na policję i straż miejską.

W związku z apelem mieszkańców ulicy Polna Droga i ulic przyległych dotyczących zakłócania ciszy nocnej, zaśmiecania, przekraczania na wyremontowanym odcinku drogi prędkości, proszę o podjęcie niezbędnych działań by te procedery, które utrudniają życie okolicznym mieszkańcom, ukrócić – zaapelował Jan Dzięcielski, przewodniczący Rady Miejskiej w Świdnicy, w interpelacji skierowanej do władz miasta. – Problem ten był już sygnalizowany i podejmowany przez radnych na sesjach Rady Miejskiej jednak nie ma do dziś spodziewanych i jednoznacznych działań, które realnie by wpłynęły na poprawę sytuacji w tym rejonie miasta – zaznaczył Dzięcielski.

Dotychczas stanowisko miasta w sprawie zgłaszanych przez mieszkańców problemów ograniczało się do odsyłania do służb porządkowych. – Ustawowo odpowiedzialne za zapewnienie ładu i porządku publicznego są Policja oraz Straż Miejska – wskazywała krótko Magdalena Dzwonkowska, rzecznik Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Do zapytania wystosowanego przez przewodniczącego Rady Miejskiej obszerniej odniosła się prezydent Świdnicy.

Na sierpniowym posiedzeniu zespołu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego temat ulicy Polna Droga został poruszony na wielu płaszczyznach. Rozszerzenie pobliskiej strefy ograniczenia prędkości do 30 km/h uznano za najbardziej optymalne rozwiązanie. Zmiany w oznakowaniu oraz dostosowanie do niej sygnalizacji świetlnej da nowe możliwości służbom policji podczas interwencji w tym rejonie miasta. W tej chwili oczekujemy na pismo ze Starostwa Powiatowego zatwierdzające omawiane zmiany. Strefa ograniczenia prędkości (B43-44) obejmie odcinek od ronda przy ul. Wałbrzyskiej do skrzyżowania z ul. Rycerską, dodatkowo wzbudzana sygnalizacja świetlna zostanie skalibrowana pod kątem wprowadzonych zmian – poinformowała Beata Moskal-Słaniewska.

Jak dodała, świdniccy urzędnicy „są w trakcie szacowania kosztów i opracowania dokumentacji dotyczącej zainstalowania monitoringu przy parkingu obok bosmanatu, co z pewnością pozwoli oddziaływać prewencyjnie na osoby tam przebywające”. Obenie nie wiadomo jeszcze, kiedy kamery mogłyby się tam pojawić.

W odpowiedzi na wniosek przewodniczącego Dzięcielskiego wyliczone zostały również działania podejmowane dotychczas przez służby. – Straż Miejska w Świdnicy na bieżąco realizuje zadnia prewencyjne w rejonie zalewu Witoszówka, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, w których dochodzi do zakłócania porządku prawnego przy parkingu w okolicach Bosmanatu: spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, zakłócanie ciszy nocnej, zaśmiecanie. W przypadku ujawnienia wykroczeń w ruchu drogowym, a w szczególności przekraczaniu prędkości, z uwagi na brak narzędzi prawnych dyżurny Straży Miejskiej w przypadku stwierdzenia tych zdarzeń, informuje o zaistniałym fakcie dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy w celu skierowania w rejon ul. Polnej Drogi patroli ruchu drogowego – wyjaśnia prezydent Świdnicy.

Policjanci z kolei już kilkukrotnie prowadzili w tej części miasta działania pod kryptonimem „Modliszówka”. – Efektem czynności ukierunkowanych na ujawnianie kierujących przekraczających prędkość, stosujących niedozwolone prawem podzespoły, a w szczególności układy wydechowe wyzwalające nadmierny hałas, zatrzymywanie nietrzeźwych kierujących, było ujawnienie 77 wykroczeń oraz zatrzymanie 13 dowodów rejestracyjnych. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy realizują również we współpracy z policjantami Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu wspólne patrole międzypowiatowe, które prowadzone są na odcinku drogi wojewódzkiej 379, w tym obejmują swoim zasięgiem rejon ul. Polna Droga. KPP w Świdnicy współpracuje ponadto z funkcjonariuszami Głównej Inspekcji Transportu Drogowego, Delegatura Południowa, w okresie wakacyjnym realizowano wspólne działania, ukierunkowane w głównej mierze na wyznaczaniu stałych punktów pomiaru prędkości. W trakcie podjętych czynności ujawniono 157 przypadków przekroczenia prędkości – wylicza prezydent.

/mn/

Poprzedni artykułGasili pożar mieszkania [FOTO]
Następny artykułPiłkarskie emocje z udziałem najmłodszych na stadionie OSiR-u [DUŻO ZDJĘĆ]