Strona główna 0_Slider Obiecywali powrót kajaków na zalew. Tymczasem wszystko w powijakach

Obiecywali powrót kajaków na zalew. Tymczasem wszystko w powijakach

0

„Kajaki wrócą na zalew” – anonsował w komunikacie Urząd Miejski w Świdnicy 22 marca tego roku po rozmowach, jakie w magistracie przeprowadzili dyrektor Wód Polskich Zarządu Zlewni w Legnicy, Aleksander Świerczek z Maciejem Glebą, dyrektorem Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Na drodze do wznowienia użytkowania miał stać jeszcze jeden konieczny remont. Miasto nie wspomniało, że od lat nie ma pozwolenia na użytkowanie zbiornika. Na razie ani nie zostały przeprowadzone prace, ani nie uzyskano pozwolenia.

Zdjęcie wykonane w czerwcu 2019 roku.

– Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, zarządzające świdnickim zalewem Witoszówka, w najbliższych tygodniach przeprowadzi remont drenażu korpusu zapory zbiornika wodnego. Prace powinny zakończyć się do końca kwietnia, tak, aby stan wody w zalewie powrócił do poziomu umożliwiającego uruchomienie bosmanatu i wypożyczalni sprzętu pływającego. Takie zapewnienia złożył dyrektora Wód Polskich Zarządu Zlewni w Legnicy, Aleksander Świerczek, podczas spotkania z Maciejem Glebą, dyrektorem Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy – informował w marcu świdnicki magistrat.

Na nasze pytania, dotyczące planowanych prac i możliwego terminu przywrócenia funkcji rekreacyjnej zalewu, 22 marca  Jarosław Garbacz, rzecznik prasowy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu będącego częścią PGW „Wody Polskie” odpowiedział – Ze względu na wciąż trwające uzgodnienia z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie warunków realizacji robót z poszanowaniem środowiska naturalnego i fauny bytującej w akwenie, oczekujemy na wydanie zezwolenia na realizację zadania. Czas trwania prac nie powinien być dłuższy niż 8 tygodni i w przypadku szybkiego zakończenia procedury przez RDOŚ roboty mają szansę być zakończone do końca wiosny i pozwolą na przywrócenie normalnego poziomu piętrzenia w zbiorniku. Urząd Miejski w Świdnicy wciąż nie zawarł też z Wodami Polskimi stosownej umowy na użytkowanie akwenu, która wygasła 30 września 2018 roku.

O to, czy wniosek o użytkowanie został złożony, zapytaliśmy rzecznika Urzędu Miejskiego w Świdnicy 26 kwietnia. Do dzisiaj nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Znacznie szybciej niż miasto na nasze pytania, skierowane 29 kwietnia, odpowiedzi udzieliły Wody Polskie: Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy obecnie są w trakcie procedowania zawarcia umowy dzierżawy części działki 2184/1 obręb Zachód, miasto Świdnica, która obejmuje teren zbiornika wodnego Witoszówka II. Dopiero 30 kwietnia wpłynął do akceptacji projekt instrukcji eksploatacji przystani, projekt regulaminu przystani, projekt regulaminu użytkowania slipu i regulamin wypożyczalni sprzętu pływającego, których dokumentacja jest obecnie weryfikowana. Następnie, po zakończeniu trwającej procedury administracyjnej, stosowna umowa będzie mogła być zawarta na określony okres.

Ogłaszając w marcu, a więc podczas kampanii wyborczej do samorządu, powrót kajaków nad zalew władze miasta nie były do tego gotowe.

Natomiast kolejną przeszkodą jest wciąż niezrealizowany remont. – Remont drenażu zapory zbiornika wodnego Witoszówka II w Świdnicy, który według założeń ma potrwać 8 tygodni, powinien być zrealizowany w okresie wiosenno-letnim. Zarząd Zlewni w Legnicy prowadzi czynności zmierzające do jak najszybszego przeprowadzenia tego zadania przez wyłonionego w przetargu wykonawcę – informuje Jarosław Garbacz.

Agnieszka Szymkiewicz
[email protected]

Poprzedni artykułŚwidniccy policjanci eskortowali chorego do szpitala
Następny artykułWciąż można się dopisać na listę uczestników