Strona główna 0_Slider Okrojona przebudowa wejścia na letni basen. Więcej chętnych do wykonania prac

Okrojona przebudowa wejścia na letni basen. Więcej chętnych do wykonania prac

0

Dwa podejścia do przebudowy strefy wejściowej na modernizowany basen letni w Świdnicy skończyły się fiaskiem. Oferenci chcieli dwa razy więcej niż przewidywał zaplanowany budżet. Miasto zredukowało plan i przy trzecim podejściu pojawiły się trzy propozycje, z których dwie mieszczą się w przeznaczonych na przebudowę środkach. Najwięcej, ponad planowaną kwotę, zaoferował wykonawca głównych prac, katowicki Transcom.

wiz. Pracownia Projektowa PION/materiały przetargowe Urzędu Miejskiego w Świdnicy

Przypomnijmy, niezależnie od trwających już prac związanych z modernizacją basenu letniego, świdnicki magistrat postanowił zająć się przebudową strefy wejściowej na teren kąpieliska, budową dodatkowych sanitariatów oraz szatni, a także rewitalizacją zieleni. – Realizujemy to zadanie osobno, ponieważ wcześniejszy plan funkcjonalno-użytkowy zakładał jedynie przebudowę niecek basenowych, niezbędnej infrastruktury technicznej oraz budowę budynku technologicznego. Chcemy tym zadaniem dopełnić całość prowadzonej obecnie przebudowy basenów – wyjaśniał na początku września wiceprezydent Jerzy Żądło.

W ramach zadania wykonawca będzie zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania decyzji pozwolenia na budowę oraz wykonania przebudowy istniejących pomieszczeń gospodarczych i sanitariatów, remont wieżyczki na budynku wraz z przebudową dachu i kas biletowych. Powstaną dodatkowe przebieralnie i sanitariaty. W ramach prac będzie także wykonane zagospodarowanie terenu przyległego – tłumaczyła z kolei Magdalena Dzwonkowska rzecznik świdnickiego magistratu. Na realizację tych prac w budżecie miasta zarezerwowano kwotę 2,5 mln złotych.

Do pierwszego przetargu ogłoszonego przez Urząd Miejski w Świdnicy stanęła tylko jedna firma – spółka Transcom z Katowic, czyli aktualny wykonawca modernizacji świdnickiego kąpieliska. W złożonej ofercie zaproponowano wykonanie przebudowy strefy wejściowej oraz budowy sanitariatów za kwotę niemal 5 mln 263 tys. złotych, czyli ponad dwukrotnie wyższą od planowanego budżetu. W tej sytuacji podjęto decyzję o unieważnieniu zamówienia. W powtórnym zamówieniu zainteresowanie wykonaniem przebudowy wyraziły trzy firmy, które wyraziły gotowość do podjęcia prac za kwotę od 3,8 mln złotych w przypadku najtańszej oferty, do blisko 5,2 mln złotych w przypadku oferty najdroższej. Z powodu przekroczenia kwoty planowanej przez magistrat ponownie zadecydowano o unieważnieniu przetargu.

9 listopada ogłoszony został trzeci przetarg na przebudowę strefy wejściowej oraz sanitariatów. Tym razem zakres prac, jakie zostaną zlecone wykonawcy, będzie inny niż przy poprzednich zamówieniach. Do przygotowanego programu funkcjonalno-użytkowego wprowadzono zmiany. Wyliczono je w ogłoszeniu o zamówieniu:

  • odstępuje się w całości od budowy budynku z częścią szatniowo-sanitarną;
  • rezygnuje się z zagospodarowana terenu oraz małej architektury. Wykonawca wykona odtworzenie terenu bezpośrednio przylegającego do inwestycji;
  • pomieszczenia z nowo projektowanej części, tj. pomieszczenia animatorów i ratownictwa medycznego należy przenieść i wpasować w miejsce np. przebieralni damskich w remontowanym budynku z zachowaniem proporcjonalności;
  • toaletę męską należy zwiększyć o jeden ustęp, jeden pisuar oraz dwie umywalki, natomiast toaletę damską zwiększyć o dwa ustępy i dwie umywalki. Na ten cel należy wykorzystać część powierzchni z przebieralni męskiej. Pozostała część przebieralni męskiej ma zostać zaadaptowana na pomieszczenie gospodarcze. Podane rozmieszczenie pomieszczeń jest propozycją zamawiającego. Szczegółowe rozmieszczenie przedmiotowych pomieszczeń zostanie ostatecznie ustalone na etapie sporządzania dokumentacji projektowej;
  • odstępuje się od przebudowy zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej usytuowanej wzdłuż budynku przez wykonawcę. Przedmiotową przebudowę wykona zamawiający.

24 listopada oferty zostały otwarte. I tak PPUH TRANSCOM Sp. z o.o. z Katowic zaoferował 2.696.167,87 zł, Green House Sp. z o.o. ze Świdnicy – 2.238.600,00 zł, a EMBUD Laskowski Emil Usługi Budowlano – Remontowe z Marcinowic proponuje najmniej 1.463.700,00 zł.

Jeżeli tym razem uda się wyłonić wykonawcę inwestycji, wybrana firma będzie musiała uporać się z powierzonym zadaniem do 30 czerwca 2022 roku.

Trwająca obecnie modernizacja kompleksu basenowego obejmuje m.in. budowę stalowych niecek basenów o łącznej powierzchni ponad 2,5 tys. m² wraz z wyposażeniem, zjeżdżalni, wodnego placu zabaw, tarasów, trybun, altan wypoczynkowych, wieży ratowniczej oraz budynku technologii basenowej.

Wizualizacje przygotowane przez Pracownię Projektową PION przed okrojeniem planowanych prac:

Poprzedni artykułCzym jest dogoterapia?
Następny artykułPrezent na 25 rocznicę ślubu dla rodziców