Strona główna Wydarzenia Świdnica Centralne Biuro Antykorupcyjne interesowało się modernizacją basenu letniego. Jest decyzja

Centralne Biuro Antykorupcyjne interesowało się modernizacją basenu letniego. Jest decyzja

2

Nie będzie kontroli Centralnego Biura Antykorupcyjnego w sprawie przygotowań do modernizacji basenu przy ulicy Śląskiej w Świdnicy prowadzonych w ostatnich latach przez Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Realizowane przez CBA czynności nie dostarczyły podstaw do wszczęcia postępowania w tym zakresie.

25 listopada 2016 roku Rada Miejska w Świdnicy podjęła uchwałę, na mocy której Świdnickiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji powierzono przebudowę i administrowanie zespołem basenów odkrytych. Od tego czasu ŚPWiK czterokrotnie ogłaszało przetargi na realizację robót. Wszystkie kończyły się unieważnieniem – najpierw z powodu problemów z dokumentacją przetargową, później z uwagi na zbyt wygórowaną cenę zaproponowaną przez jedynego chętnego wykonawcę, za trzecim podejściem przez zupełny brak złożonych ofert, a podczas czwartego przetargu z powodu problemu w sfinansowaniu inwestycji.

Pomimo braku widocznych zmian na terenie świdnickiego kąpieliska, spółka wodociągowa poniosła spore koszty w związku z realizacją powierzonego zadania przebudowy i administrowania basenami. – Kwota wydatków poniesiona na prace związane z przygotowaniem do remontu basenu od 2017 roku wyniosła około 1 mln zł. Są to m.in. koszty eksploatacyjne, czyli podatek od nieruchomości – 290 706 zł, amortyzacja – 183 420 zł, audyty rekompensat i pozostałe koszty – 33 604 zł. To także nakłady modernizacyjne, czyli m.in.: przygotowanie założeń do planu funkcjonalno-użytkowego, weryfikacja dokumentacji projektowej – 115 975 zł, aktualizacja dokumentacji projektowej – 162 850 zł, usługi prawne i doradcze – 255 728 zł – wyliczał wiceprezydent Jerzy Żądło.

To właśnie kwestia finansowania dotychczasowych działań znalazła się w anonimowym zawiadomieniu skierowanym 28 stycznia 2020 roku do Prokuratury Okręgowej w Świdnicy oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego. – Wnosimy o skontrolowanie działalności prezydenta miasta Beaty Moskal-Słaniewskiej oraz podległej jej spółki miejskiej ŚPWiK w sprawie nieuprawnionego wyprowadzania publicznych środków, powodujących straty w wysokości kilkuset tysięcy złotych – napisali “sygnaliści”. Zgłaszający podejrzewali, że mogło dojść także do korupcji przy zlecaniu niektórych zadań.

Jak informował w styczniu 2020 roku ówczesny rzecznik prasowy CBA Temistokles Brodowski, w sprawie zawiadomienia prowadzone były czynności analityczno-informacyjne, a do świdnickiej spółki wodociągowej zwrócono się o przekazanie dokumentów zawiązanych z modernizacją. Dopiero po zakończeniu tych czynności CBA miało zdecydować o wszczęciu kontroli lub niepodejmowaniu dalszych działań.

Ostateczną decyzję w tej sprawie podjęto blisko rok od wpłynięcia anonimowego zawiadomienia. – Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadziło czynności analityczno – informacyjne. Czynności, które trwały do 26 stycznia 2021 roku, nie dostarczyły jednak podstaw do wszczęcia postępowania kontrolnego – poinformowali pracownicy wydziału komunikacji społecznej CBA.

***

W kwietniu 2020 roku odkryte kąpielisko przy ulicy Śląskiej wróciło pod kontrolę miasta, a modernizacją basenowego kompleksu zajął się Urząd Miejski. Podczas piątego przetargu udało się wyłonić wykonawcę prac, którym została katowicka firma Transcom. Przebudowa basenu letniego pochłonie 30,5 mln złotych i potrwa do 30 grudnia 2022 roku. Wyremontowany wodny kompleks miałby zostać udostępniony mieszkańcom w 2023 roku.

Michał Nadolski
[email protected]