Strona główna Wydarzenia Świdnica Ostatnie pożegnanie Teresy Słupianek, harcerki, wieloletniej dyrektorki SP nr 10

Ostatnie pożegnanie Teresy Słupianek, harcerki, wieloletniej dyrektorki SP nr 10

2

18 października zmarła hm. Teresa Słupianek, w 2014 roku wyróżniona tytułem Honorowego Obywatela Świdnicy wieloletnia dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 10.

Teresa Słupianek pierwsza z prawej

Ostatnie Pożegnanie

śp. Teresy Słupianek – wieloletniej Dyrektorki

Szkoły Podstawowej nr 10 im. księcia Bolka II Świdnickiego w Świdnicy

Byłaś zawsze potrzebna tym, o których inni nie pamiętali. Obdarzałaś sercem tych, którzy od najbliższych serca nie zaznali.

W tych słowach zawarta jest treść Twojego życia: mądrość, pracowitość ponad siły, wrażliwość na krzywdę słabszych – to dominujące cechy wielkości charakteru.

Swoim zaangażowaniem i sumiennością w codziennej pracy, dawałaś przykład nauczycielom, uczniom i pracownikom, jak rzetelnie wywiązywać się z obowiązków. Posiadałaś doskonałe umiejętności organizacyjne zarówno w zarządzaniu, jak i w nauczaniu.

Stworzyłaś szkołę, w której uczniowie czuli się bezpiecznie, zdobywali szeroką wiedzę, odnosili sukcesy i rozwijali swoje zainteresowania. Szkołę, w której dekorowali aulę na karnawałowe bale, odkrywali historię patrona dumnie spoglądającego z portretu na szkolnym korytarzu, a w czerwcu z radością odbierali z Twoich rąk Puchar Przechodni dla najlepszej klasy.

Byłaś Dyrektorką wymagającą, ale najwięcej wymagałaś od siebie. Nie liczyłaś wszystkich ponadwymiarowych godzin spędzonych w szkole. Wychowałaś wiele nauczycielek i nauczycieli, którzy pracują w świdnickich szkołach.

Całe życie osobiste podporządkowałaś pracy zawodowej i społecznej. Efekty tej mrówczej działalności były imponujące i jakże motywujące innych.

Po przejściu na emeryturę uczestniczyłaś w różnych projektach rozwijających kulturę i edukację w naszym mieście. Otrzymałaś tytuł Honorowego Obywatela Miasta Świdnicy.

Chociaż Szkoła Podstawowa nr 10 przestała istnieć, my emeryci nadal ją tworzymy spotykając się w każdy piątek na kawie, wyjściach do teatru, spacerach. Utrzymujemy kontakt z naszymi młodszymi koleżankami. Wspominamy uroczystość, podczas której serdeczne rozmowy i przeżycia połączyły wiele pokoleń naszej szkoły. Więź i sympatię, która nas łączy – zawdzięczamy wieloletniej pracy w Dziesiątce, zawdzięczamy Tobie.

Świdnica była dla Ciebie najpiękniejszym miejscem do życia, poza

nią nie znalazłaś ukojenia.

Dziękujemy i żegnamy naszą Dyrektorkę, przyjaciółkę, koleżankę

śp. Teresę Słupianek.

Emerytowani, czynni nauczyciele, uczniowie, pracownicy

Szkoły Podstawowej nr 10 Świdnicy, nauczyciele z byłej Dziesiątki pracujący w Szkole Podstawowej nr 105 w Świdnicy