Strona główna 0_Slider Arborysta i inspektor drzew krytycznie o rewitalizacji świdnickich parków

Arborysta i inspektor drzew krytycznie o rewitalizacji świdnickich parków

17

Po pracach, nazywanych rewitalizacją, w Parku Centralnym i Parku Sikorskiego w Świdnicy, miasto przymierza się do kolejnych, tym razem w Parku Młodzieżowym przy ul. Armii Krajowej. Przygotowania, a zwłaszcza zapowiedź wycinki drzew, wzbudziła falę krytyki na portalu społecznościowym. Głos zabrał również Paweł Gromek, arborysta i certyfikowany inspektor drzew ze Świdnicy.

Fot. Paweł Gromek

Portal Swidnica24.pl wielokrotnie opisywał efekt prac, przeprowadzonych i planowanych w świdnickich parkach. Na naszej stronie wypowiedziały się ekspertki z Uniwersytetu Przyrodniczego, krytykując nadmierne i nieprzystające do obecnych trendów ochrony przyrody oświetlenie Parku Centralnego. Czytaj TU. Pisaliśmy również o planowanej przez miasto rewitalizacji Parku Młodzieżowego. Czytaj TU. Do obu tematów we wpisie na portalu społecznościowym odniósł się Paweł Gromek, pisząc do internautów:

„Rewaloryzacja Parku Młodzieżowego w Świdnicy.

Witam serdecznie
Od kilku dni jestem zasypywany prośbami o zajęcie stanowiska w sprawie rewaloryzacji Parku Młodzieżowego w Świdnicy. Ludzie, mieszkańcy miasta, miłośnicy przyrody szukają wsparcia i pomocy w ratowaniu drzewostanu.
Oto kilka faktów:
1. W Parku Młodzieżowym rośnie około 2400 drzew. Park znajduje się w Rejestrze Zabytków, co oznacza, że jest chroniony prawem zgodnie Ustawą o Zabytkach i Opiece Nad Zabytkami i podlega pod Dolnośląski Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, delegatura Wałbrzych.
2. 3.092019 dowiadujemy się z ust Pani Prezydent Beaty Moskal Słoniewskiej że wyciętych ma zostać 25 % drzew co daje około 700 szt.
3. Park ma charakter leśny i taki ma też zostać zachowany zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi Konserwatora Zabytków. (Czy aby na pewno zostanie zachowany charakter leśny po takiej wycince – śmiem wątpić) – dzisiaj rano spacerowałem po parku i wyraźnie widać że planowane jest wycięcie piętra średniego.
4. Z ust Pani Prezydent usłyszeliśmy że drzewa które zostały wskazane do wycinki, są to drzewa chore i niebezpieczne, a niektóre drzewa trzeba wyciąć żeby dostarczyć światła, roślinności runa. (jest to bzdura !!! oczywiście w parku jest wiele drzew niebezpiecznych, ale na pewno nie taka ilość jaka jest wskazana do wycinki. A co do runa leśnego i dostępu światła, jest to całkowity brak zrozumienia ekosystemu parku o charakterze leśnym – odpowiedni dobór roślin i temat z głowy.
Wcale nie musimy do parku wprowadzać większej ilości światła, żeby posadzić rośliny. Jest cała gama roślin cieniolubnych które doskonale sobie radzą w takich warunkach. W naturalnym środowisku byliny cieniolubne często zajmują dolne piętro lasu, dlatego niedostatek światła jest dla nich czymś zupełnie normalnym. Między innymi są to takie rośliny jak: bluszcz pospolity, funkia, brunera wielkolistna, czosnek niedźwiedzi, pluskwica groniasta, miodunka plamista,podagrycznik pospolity, różnego rodzaju paprocie, zawilec gajowy, języczki, żurawki, ciemierniki, przylaszczki, fiołki, różaneczniki, tawuły Andersa, i wiele innych. Do wyboru do koloru. (Pani Prezydent – jak Pani widzi, argument „dostarczenia większej ilości światła, po to by można było tam posadzić rośliny niskie jest zupełnie nietrafiony i bezsensowny – wystarczy odpowiedni dobór roślinności i dobry architekt krajobrazu – NIE PILARZ DRWAL!!!)
5. Miasto pozyskało na rewaloryzację parku 7 milionów złotych ze środków zewnętrznych, a szacowana wartość inwestycji opiewa na kwotę 9,2 miliona złotych.
6. Park jest zaniedbany i wymaga pewnych działań. (jakich?? opiszę w dalszej części)
7. Obecna władza jest jedyną od ostatnich 20 lat która stara się dbać o zieleń. Czy robi to dobrze i w odpowiedni sposób gospodaruje naszymi pieniędzmi – nie koniecznie (przykłady w dalszej części)

A teraz kilka rzeczy o których wie tylko garstka osób w tym mieście i nie liczcie, że ktoś z magistratu wam to powie.
1. W maju 2018 r. Urząd Miejski w Świdnicy zlecił firmie Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA Dominika Krop – Andrzejczuk inwentaryzację dendrologiczną wraz z projektem gospodarką drzewostanem – opracowanie było niezbędne do wniosku o dotację zewnętrzną. Wykonawca dokumentacji – mgr inż. arch. kraj. Dominika Krop – Andrejczuk – inspektor nadzoru terenów zieleni wraz z zespołem wykonała też w latach ubiegłych dokumentację niezbędną do dotacji zewnętrznej dla Parku im. Sikorskiego w Świdnicy, którego realizacja przebiegła bez zarzutu. W ślad za wykonaną dokumentacją ekspercką architekci krajobrazu z Pracowni Architektury Krajobrazu IKROPKA wykonali Koncepcję Programowo – Przestrzenną Rewitalizacji Parku Młodzieżowego w Świdnicy (koncepcja powstała we współpracy z firmą zajmującą się pozyskiwaniem dotacji – BMT Polska sp. z o. o.) – o projekcie tym można przeczytać na stronie internetowej Pracowni Architektury Krajobrazu IKROPKA p. arch. kraj. Dominiki Krop – Andrzejczuk pod linkiem: http://ikropka.eu/projekt/park-mlodziezowy-swidnicy/

Na stronie www autorów opracowania możemy przeczytać m.in.

„Park Młodzieżowy to bardzo ciekawy historycznie park – ze względu na fakt, że jest częścią założenia promenadowego na terenie dawnych fortyfikacji miejskich Świdnicy – o powierzchni 11,18 ha . Park ten jest wpisany do rejestru zabytków Świdnicy.

W ramach projektu wykonano inwentaryzację dendrologiczną, analizy przedprojektowe w tym: analizę komunikacyjną, analizę dendrochronologiczną, analizę gatunkową zieleni, analizę runa leśnego, analizę dokumentów studialnych (archiwalne materiały, mapy, zdjęcia, widokówki itp.), koncepcję układu ścieżek, koncepcję zagospodarowania przestrzenno-funkcjonalnego terenu parku, koncepcję zieleni. W projekcie dokonano doboru nawierzchni parkowych, małej architektury, doboru gatunkowego. Prace przeprowadzono z uwzględnieniem wytycznych konserwatorskich dla parku oraz w oparciu o kwerendę historyczną zrealizowaną przez stałą współpracownik – dr Iwona Bińkowska – historyk sztuki specjalizującą się w obiektach parkowych i ogrodowych, pracownik biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego, a także o wyniki z analiz naszego autorskiego zespołu pod kierownictwem mgr inż. arch. kraj. Dominiki Krop – Andrzejczuk.

Koncepcja uzyskała pozytywną opinię Konserwatora Zabytków – Dolnośląski Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Wałbrzychu.
W koncepcji programowo- przestrzennej ujęto wytyczne konserwatorskie wydane przez DWUOZ delegatura w Wałbrzychu, jak również wnioski z kwerendy historycznej oraz opracowanych przez zespół autorski analiz. Przykładowo granice dawnego cmentarza zostały w projekcie szczególnie podkreślone nasadzeniami liniowymi w postaci niskich żywopłotów. Koncepcja zakłada odtworzenie cennego, z punktu widzenia historycznego, układu kompozycyjnego parku poprzez uczytelnienie wnętrz parkowych, układów zieleni, osi widokowych z uwzględnieniem obecnych potrzeb. Układ dawnych kleszczy (nasypy) zachowany w terenie zostanie uczytelniony poprzez uporządkowanie i podkreślenie górnych narysów nasypów nasadzeniami krzewów ozdobnych.

Inwentaryzacja dendrologiczna parku objęła ponad 2393 szt. drzew, które zostały pomierzone, opisane pod względem sanitarnym, a później naniesione na analizie dendrochronologicznej, wyznaczono i opisano fazy rozwoju parku oraz przypisano drzewa w zależności od wieku do konkretnych faz rozwojowych Parku Młodzieżowego w Świdnicy. Dzięki wykonanej inwentaryzacji dendrologicznej zespół odnalazł w parku niezwykły okaz drzewa rzadko spotykanego w Polsce odmiany klonu – klon kapadocki (Acer cappadocicum) o obwodzie aż 360 cm! – prawdopodobnie drugi największy okaz tego gatunku w Polsce! (odrębnym opracowaniem wykonano opinię dendrologiczną dla tego drzewa z postulatem do jego ochrony, a także wpisu do rejestru pomników przyrody – więcej o tym wyjątkowym drzewie można przeczytać w portfolio firmy – tu: http://ikropka.eu/…/opinia-dendrologiczna-klonu-kapadockie…/ )

Projekt przewiduje zachowanie leśnego charakteru parku z uwzględnieniem uporządkowania zieleni istniejącej, uzupełnieniem istniejących alei oraz wprowadzenie zieleni średniego i niskiego piętra – krzewów naturalistycznych i ozdobnych, formowanych żywopłotów oraz pnączy. W projekcie zieleni zastosowano dobór gatunkowy oparty na roślinności rodzimej jak np. kłokoczka południowa, bez koralowy, parczelina trójlistkowa, lipa drobnolistna, sosna czarna.

W zakresie gospodarki drzewostanem z pośród zinwentaryzowanych 2393 szt drzew istniejących do wycinki ze względu na zły stan sanitarny zakwalifikowano 148 szt. drzew, do pielęgnacji zakwalifikowano 888 szt drzew, do adaptacji zakwalifikowano 1357 szt drzew.

Na podstawie analiz przedprojektowych w tym analizy komunikacyjnej i dendrochronologicznej (wieku zinwentaryzowanych drzew) powstał projekt układu ścieżek, który częściowo odtwarza historyczny przebieg ścieżek. Wzdłuż ścieżek zaprojektowano nisze z ławkami, kosze na odpady, a przy wejściach do parku stojaki rowerowe. Projekt rozszerzony był o projekt oświetlenia. Do koncepcji programowo – przestrzennej został wykonany kosztorys inwestorski. Opracowanie stanowiło podstawę do otrzymania dotacji zewnętrznej dla Gminy Świdnica w wysokości 7 mln zł”.

2. 29 maja 2019 roku opracowanie to zostało zaakceptowane przez głównego specjalistę w zakresie zieleni zabytkowej p. Przemysława Sałatowskiego i otrzymało uzgodnienie – pozytywną opinię Wojewódzkiego Dolnośląskiego Urzędu Konserwatora Zabytków, Delegatura w Wałbrzychu – . 4 czerwca ta opinia została przesłana do magistratu.
3. Wiosna 2019 rok – miasto zleca wykonanie nowej inwentaryzacji oraz projektu parku – efekt!!
DO WYCIĘCIA ponad 700 szt. drzew – uzasadnienie drzewa niebezpieczne.
4. Koniec lata 2019 – Dowiadujemy się od jednego z urzędasów (nie mogę podać personaliów) że toczą batalię z konserwatorem o wydanie decyzji na tą wycinkę. Chciałnym przy tym dodać że konserwator pozytywnie zaopiniował opracowanie firmy Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA Dominika Krop – Andrzejczuk w maju 2018 r. Teraz UM Świdnica oczekuje wydania zgody od Konserwatora na wycinkę ponad 550 szt. drzew więcej niż we wcześniejszym opracowaniu.
5. 3 września 2019 r – magistrat informuje mieszkańców o rewaloryzacji i planowanej wycince – 1/4 drzew z parku do wycinki.
6. Ktoś z naszego urzędu ewidentnie nie lubi Grochodrzewów białych – Robini akacjowych – wszystkie zaznaczone do wycinki

A teraz kilka pytań do magistratu.
1. Kiedy możemy się spodziewać (my mieszkańcy) konsultacji społecznych związanych z planowaną rewaloryzacją parku, oraz kiedy zostanie przedstawiony nam projekt – zgodnie z maksymą i hasłem przewodnim Szanownej Pani Prezydent – BLIŻEJ LUDZI
Po tych wszystkich niedomówienich urzędu, ukrywaniu inwentaryzacji firmy Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA Dominika Krop – Andrzejczuk, szczątkowych i zmiennych informacjach podawanych przez rzeczniczkę prasową urzędu, pod naciskiem mediów, chyba jest to Pani winna mieszkańcom Świdnicy. Oczekujemy obszernych i rzeczowych wyjaśnień.
2. Ile miasto wydało pieniędzy na inwentaryzację firmy IKROPKA, inwentaryzację firmy EDEN, projekt budowlany, oraz wszystkie inne koszta związane z przygotowaniem tego projektu.
3. Dlaczego postępowanie wybierające wykonawcę do opracowania inwentaryzacji było ukrywane. Nikt po za firą „Eden” o tym nie wiedział. Rażąca nie transparentność!!!

Dlaczego mamy takie obawy o rewaloryzację Parku Młodzieżowego:
1. Nie chcemy wycinania drzew w naszym mieście !!!
2. Znaczna część drzew zaznaczonych kropkami (drzewa do wycinki) w parku może być wypielęgnowana.
3. Rewaloryzacja Parku Centralnego mimo wielkiej propagandy tak naprawdę była porażką. Dlaczego ?? Już wyjaśniam
– bardzo dużo drzew wyciętych, (znaczna część drzew ze względów kompozycyjnych)
– podczas prac ciężki sprzęt budowlany (m.in. koparki gąsienicowe) poruszały się w strefie korzeniowej (jest to zabójcze dla drzew w szczególności w okresie suszy fizjologicznej z którą borykamy się od kilku lat.
– pod koronami drzew były magazynowane materiały budowlane (żwiry, piaski, kostka), oraz były parkowane maszyny i pojazdy budowlane, powodujące zagęszczanie gruntu i dużą degradację systemu korzeniowego. (należy pamiętać że drzewa zamierają w dłuższej perspektywie czasowej – kilka lat. Żeby potwierdzić moje słowa proszę się przejść teraz do Parku centralnego i zobaczyć ile posuszu wytrąciło się na drzewostanie, proszę to porównać z Parkiem Sikorskiego oraz Parkiem Kasprowicza.
– żadne drzewo nie zostało zabezpieczone podczas inwestycji (choćby odeskowanie pni) – 0 szt.
– zupełnie bezsensowne nasadzenia drzew (młode drzewa posadzone pod okapem koron dużych drzew w większości dębów i kasztanowców w obrębie placu zabaw). Wiecie jaki będzie efekt?? drzewa te obumrą, albo wyrosną krzywo, skierowane ku środkowi placu zabaw – dążenie do światła, wejdą w kolizję z drzewami istniejącymi. (w załączeniu fotki)
– wykonane ścieżki żwirowe są dobrym rozwiązaniem, nie chcemy betonu lub asfaltu w parkach, ale spadki wykonane są tragicznie. Jak to możliwe, że w parku w którym są znaczące cieki wodne, woda zamiast do nich spływać stoi w wielkich kałużach.
– problemy ze spadkami na schodach granitowych prowadzących na dawny teren cmentarza. Swoją drogą szkoda że nikt nie wpadł na pomysł aby wykonać podjazdu dla wózków.
– skarby zrobione z kostki granitowej !!! jest to „prze porażka” jak to możliwe że po roku od oddania parku w nowych fugach wyrastają chwasty!!! Czy ta fuga została zrobiona z piasku z jajkiem jak w średniowieczu. przecież to się nadaje do reklamacji !!! (A jeszcze jedno – proszę pamiętać że nie można teraz stosować żadnych herbicydów, w celu pozbycia się tej roślinności. Są one bardzo szkodliwe dla ryb i owadów) – ręczna robótka
– pod koniec sierpnia woda w zbiornikach była zielona, jak by skisła (nie znam się w tym temacie, ale wzbudza to moje obawy czy aby na pewno wszystko jest w porządku)
– wycięcie 90% wierzb białych płaczących, w tym wszystkich z nadbrzeży wałów. ( małe sprostowanie: Wierzby te miały dużo ubytków i hub, były wypróchniałe i mogły zagrażać bezpieczeństwu. jednak można było je zachować zastosowując pewne rozwiązania. Np. budując opalikowanie coś w stylu falochronów, umieszczając tabliczki, z informacją i wyznaczając strefę „nie wchodzić” z tablicą edukacyjną. ) Wierzba biała jest jednym z nielicznych gatunków która bardzo dobrze znosi cięcia głowiące. Wykwalikowany specjalista bez problemów by wykonał odpowiednie zabiegi. – jak byłem w urzędzie proponować zachowanie tych drzew to usłyszałem odpowiedz od jednego z Pani urzędników cyt. ” ja nie lubię wierzb”. Proszę jeszcze zwrócić uwagę to gdzie mają rosnąć takie drzewa jak nie w parkach. Zdziwiony jestem że do tej pory nie wycięliście wierzb białych płaczących przy moście na ulicy Westerplatte. Tych od strony dawnej fabryki Magnezyty.

– no i na deser: PORAŻKA NAD PORAŻKI:
Oświetlenie Parku. Dlaczego porażka??
W parku zostało zamontowanych 272 latarnie i 91 punktów świetlnych. Niektóre latarnie zostały porozmieszczane w odległości co 15 m. Latarnie przy ulicach są co 50 m. Po jaką cholerę w parku latarnie co 15 m ??? Po co??
Światło białe – to jest hit sezonu – zupełny brak poszanowania fauny żyjącej w tym parku (ptaków, nietoperzy, owadów, wiewiórek)
Niesamowita niegospodarność w wydawaniu środków publicznych. Lamp za dużo przynajmniej o połowę, wymiana barwy żarówek z białych na ciemniejsze, po protestach i opinii Pani dr z Uniwersytetu Przyrodniczego. (koszt jednej oprawy – samej oprawy, bez słupa, bez fundamentu zakotwiczającego, bez kabli i podłączenia to UWAGA – 1300 zł – w załączniku faktura którą zostaliśmy obciążeni po rozbiciu takiego klosza.
– pseudo konkurs za który zapłaciliśmy 1000 złotych aby mogła Pani Prezydent szerzyć swoją propagandę, jaki to wielki sukces.
1 Miejsce za najlepszą inwestycję oświetleniowa w Polsce, UWAGA : Konkurs zorganizowany przez producentów z branży oświetleniowej.
JAK TAK MOŻNA – WSTYD WSTYD WSTYD !!!
– Park Centralny został zrewaloryzowany za kwotę UWAGA – ponad 20 milionów złotych

Proszę o udostępnienie opinii publicznej szczegółowych kosztorysów ofertowych na wykonanie Parku Centralnego i Parku Sikorskiego, tak aby mieszkańcy mogli wiedzieć na co rozeszły się pieniądze. Bardzo duże pieniądze. tak żeby wszyscy wiedzieli ile kosztuje jedna latarnia, ile wycinka lub pielęgnacja drzewa, metr chodnika, krawężnika itp. Mamy prawo wiedzieć jak są gospodarowane nasze pieniądze.

Na koniec chciałbym Wam jeszcze przedstawić kilka ciekawych rozwiązań jakie można zrobić w takich parkach:
– drzewa o dużych rozmiarach ale już martwe powinny zostać skrócone do bezpiecznej wysokości, tak aby powstał tak zwany „Świadek” – to jest tak zwane drugie życie drzewa. ten o to pień zwany Świadkiem jest domem dla niezliczonych owadów, które są natomiast pożywieniem dla ptaków i innych zwierząt.
– drzewa dziuplaste są domem dla ptaków i nietoperzy
– umieszczenie w parku tablic z objaśnieniami i ciekawostkami przyrodniczymi, tak żeby park pełnił też funkcję edukacyjną.
Szanowna Pani Prezydent.
Widzimy to i doceniamy że stara się Pani dbać o zieleń w naszym mieście, i zrobiła Pani najwięcej przynajmniej od 20 lat(dalej nie pamiętam, byłem za młody), ale czy naprawdę uważa Pani że nie możemy wyrażać swoich opinii i krytykować niewłaściwych działań, tylko dlatego że Pani coś w końcu robi. Ja nie jestem politykiem, i nie prowadzę żadnej kampanii. Kocham drzewa i przyrodę, jestem specjalistą w tej dziedzinie, jestem też mieszkańcem tego miasta. Czy naprawdę Pani uważa że wszystko jest super??? Proszę się zapoznać z moimi uwagami, przemyśleć i podjąć właściwe działania, przy nadchodzącej rewaloryzacji Parku Młodzieżowego. Jest takie powiedzenie „Co dwie głowy to nie jedna” – tak naprawdę jest to tylko 1 cześć powiedzenia. Całe brzmi następująco „Co dwie głowy to nie jedna, nawet jak ta druga jest barania” Może ta moja „barania” główka mogła by podsunąć Wam pewne warte rozważenia pomysły i spostrzeżenia. Niestety mimo wielokrotnych propozycji z mojej strony, miasto nigdy z nich nie skorzystało. A szkoda. Proszę też pamiętać że buta i arogancja zawsze kroczy przed upadkiem. Nie wiem czy słyszała Pani (może ktoś przekazał) ale bardzo często mówiłem że zrewaloryzowaniem parków, wygra Pani wybory, szkoda by było gdyby tym razem Pani przegrała, poprzez bezsensowną wycinkę drzew. Naszych drzew.

Szanowni Mieszkańcy Świdnicy, Przyjaciele Drzew, Ludzie aktywni i działający na rzecz dobra wspólnego.
Planujemy powołać stowarzyszenie, coś w stylu np. „Rada Świdnickich Parków”, tak abyśmy mieli umocowanie prawne, i mogli występować jako strona, w różnych sprawach związanych z urzędem i naszymi Parkami oraz pozostałą zielenią. Przyłączcie się do nas, pomóżcie nam zadbać o płuca naszego miasta, dla nas samych, dla naszych dzieci i następnych pokoleń. Patrzmy im na ręce, w końcu obracają naszymi pieniędzmi. A nie trudno zauważyć że co niektórym decydentom i urzędasom z naszego miasta wydaje się że mogą wszystko. Zrobili sobie prywatny folwark. To oni są tu dla nas, a nie my dla nich. Powiedzmy STOP. Zapraszamy wszystkich chętnych. POWOŁUJEMY STOWARZYSZENIE!!!
P.S
Przepraszam że tak długo, ale czara goryczy się przelała, nie mogę patrzyć na tą wylewającą się hipokryzję, butę i arogancję, poklepywaną bandą przydupasów i lizusów.

W KRAINIE ŚLEPCÓW JEDNOOKI ZAWSZE BĘDZIE KRÓLEM

Z poważaniem
Paweł Gromek
Certyfikowany Inspektor Drzew
European Tree Worker
Arborysta
Instruktor Arborystyki i Pilarstwo-drwalstwa
mgr inż. Rolnictwa i inż. Ogrodnictwa
Miłośnik drzew i przyrody.”

Poprzedni artykułKabaret Paranienormalni już wkrótce w Świdnicy [KONKURS]
Następny artykułŚwidnicki Krąg zachwyca w Indiach i zgarnia nagrody [FOTO]