Strona główna 0_Slider 304 zamiast 717 drzew do wycięcia w Parku Młodzieżowym?

304 zamiast 717 drzew do wycięcia w Parku Młodzieżowym?

3

Były już prośby i apele, a obecnie szykowana jest oficjalna petycja w sprawie planowanej rewitalizacji świdnickiego Parku Młodzieżowego. Kolejni mieszkańcy niepokoją się skalą przewidywanych prac pielęgnacyjnych przy parkowej zieleni i mówią wprost o zbliżającej się “rzezi drzew”. Świdnicki magistrat tłumaczy, że nie otrzymał jeszcze decyzji pozwalającej na jakąkolwiek wycinkę. Zdradza przy tym część swoich planów.

Obawy świdniczan zaczęły być głośno wyrażane wraz z przedstawieniem pierwszych informacji dotyczących planowanej rewitalizacji Parku Młodzieżowego, w ramach której prace pielęgnacyjne miałyby objąć około 700 z blisko 2500 tamtejszych drzew. W zapowiedziach Urzędu Miejskiego nie wskazywano jednak ile z nich zostanie przeznaczonych do wycinki. – Jesteśmy zaniepokojeni planami rewitalizacji Parku Młodzieży, ponieważ obawiamy się nadmiernej, agresywnej ingerencji w ten unikatowy ekosystem o charakterze leśnym, szczególnie poprzez nieuzasadnioną wycinkę drzew. (…) Nasze miasto powinno dbać o ocalenie tego cennego miejsca ze względu na jego położenie w samym centrum miasta i funkcję jaką pełni, stanowiąc leśne “płuca Świdnicy”. Park Młodzieży ze względu na swoją lokalizację stanowi miejsce wytchnienia dla mieszkańców, szczególnie w ostatnich latach, kiedy zmiany klimatyczne powodują drastyczny wzrost temperatury, brak opadów i wielką suszę – pisali mieszkańcy w liście do prezydent Świdnicy.

Na pojawienie się dalszych wątpliwości dotyczących formy i skali rewitalizacji wpłynął także fakt sporządzenia dwóch oddzielnych opracowań dotyczących Parku Młodzieżowego. W pierwszym z nich – inwentaryzacji dendrologicznej z maja 2018 roku wykonanej przez firmę IKROPKA – wskazano na konieczność wycięcia 148 drzew. W opracowanej rok później inwentaryzacji firmy “Kształtowanie Zieleni i Krajobrazu «EDEN» inż. Edmund Steckiewicz” mowa jest już o usunięciu ponad 700 drzew. – Park Młodzieżowy jest raczej “spontanicznie” tworzoną przestrzenią parkową, stąd dominującą jego cechą jest leśny charakter. (…) leśny charakter parku powodowany jest dużą, a miejscami wręcz nadmierną gęstością starszych drzew (w wieku ok. 70-80 lat). (…) Proponowany projekt gospodarki drzewostanem nakierowany jest – przy zachowaniu racjonalnej zasady kontynuacji – na ewolucyjną, umiejętną przebudowę struktury ogólnie określanej jako zieleń wysoka. Projekt ten jest spokojną, odważniejszą próbą wprowadzenia większej ilości “światła” do przestrzeni parkowej, co umożliwi realizacje innych ciekawych elementów charakterystycznych dla współczesnych parków – – stwierdzono w opracowaniu.

W inwentaryzacji ujęto 2462 szt. drzew, z czego 407 ma wymagać zabiegów pielęgnacyjnych o małym zakresie, 379 szt. – o średnim zakresie, 172 szt. – o dużym zakresie, natomiast do usunięcia zakwalifikowano 717 drzew: 244 szt. o średnicy pnia 15-20 cm, 224 szt. o średnicy 21-30 cm, 114 szt. o średnicy 31-40 cm, 113 szt. o średnicy 41-65 cm, 22 szt. o średnicy >65 cm.

Park ten wpisany jest do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego, dlatego też wszystkie prowadzone w nim prace i wcześniej przygotowane dokumenty i projekty wymagają decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Nie otrzymaliśmy jeszcze decyzji na wycinkę drzew. Zgodnie ze złożonym wnioskiem zaproponowano do usunięcia ze względów sanitarnych 175 chorych drzew oraz 129 zagrażających bezpieczeństwu, czyli wypróchniałych, obumarłych – tłumaczy rzecznik świdnickiego magistratu, Magdalena Dzwonkowska.

Pierwsza inwentaryzacja przygotowana w maju 2018 roku była wersją roboczą
sporządzoną na potrzeby koncepcji zagospodarowania, do wniosku o dofinansowanie na modernizację Parku Młodzieżowego. Dokumentacja sporządzona przez pana Edmunda Steckiewicza zweryfikowała poprzednie opracowanie, w którym stwierdzono błędy oznaczeniowe w zakresie rodzajów i gatunków drzew oraz braki inwentaryzacyjne w ilości 72 sztuk. Dodać należy, że z uwagi na bardzo niekorzystne warunki atmosferyczne, czyli suszę w ubiegłym roku, zaktualizowany został również stan fitosanitarny drzew. Ponadto, w pierwszej koncepcji nie był ujęty Program Gospodarowania Drzewostanem, który pozwala nam oszacować wartość prac pielęgnacyjnych – dodaje Dzwonkowska.

Zaznacza przy tym, że w inwentaryzacji przygotowanej przez firmę EDEN podano jedynie propozycję usunięcia 717 drzew. – Urząd zwrócił się do konserwatora zabytków o wydanie zgody na usunięcie 304 drzew (175 ze względów sanitarnych i 129 ze względów bezpieczeństwa). Dopiero po przygotowaniu projektu zagospodarowania zieleni, który jest teraz w trakcie opracowywania, będziemy mogli zgłosić ilość drzew do usunięcia ze względów kompozycyjnych. I na to również Urząd będzie musiał otrzymać decyzję konserwatora – wskazuje rzecznik.

Altana i fontanna w Parku Młodzieżowym. Kolekcja Portalu Świdnica-Moje Miasto

Przypomnijmy, rewitalizacja Parku Młodzieżowego ma pochłonąć około 9 mln 200 tys. złotych. – Inwestycja obejmie całą powierzchnię, czyli około 11 hektarów. Przygotowana koncepcja zieleni zakłada odtworzenie cennego historycznego i przyrodniczego układu kompozycyjnego. Zachowany ma zostać leśny charakter parku, pojawią się nowe nasadzenia drzew i krzewów. W planach jest również utworzenie polany wypoczynkowej. Oddzielnym zadaniem, które chce zrealizować Urząd Miejski jest odbudowanie słynnej wieżyczki i fontanny, co niestety według założeń POIŚ nie może zostać dofinansowane. Miasto chce jednak wykonać tę część zadania na własny koszt – wylicza Dzwonkowska.

Michał Nadolski
nadolski@swidnica24.pl