Strona główna Polityka Radny zrezygnował

Radny zrezygnował

8

Rada Miejska Żarowa po raz drugi w tej kadencji przyjęła rezygnację jednego z radnych – informuje Agnieszka Gryc, rzeczniczka prasowa UM w Żarowie.

Mariusz Bryła nie jest już radnym Rady Miejskiej Żarowa. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Żarowa, która odbyła się w piątek 28 grudnia żarowscy radni przyjęli rezygnację kolegi, i przy trzynastu głosach „za” dwóch głosach „wstrzymujących” przychylili się do jego prośby. Wniosek o wygaśnięcie mandatu radny Mariusz Bryła złożył na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowa Tadeusza Pudlika 10 grudnia. Swoją decyzję tłumaczy względami osobistymi. – Chcę podziękować za te dwa lata z tą Radą i cztery lata wcześniejsze. Jednocześnie chcę podkreślić, że nie odsuwam się całkowicie od samorządu. Być może jeśli względy osobiste mi na to pozwolą w przyszłości będę ponownie starał się o mandat radnego – mówił po podjęciu uchwały radny Mariusz Bryła.

Mariusz Bryła mandat radnego piastował drugą kadencję. W trakcie trzech najbliższych miesięcy komisarz wyborczy ogłosi wybory uzupełniające w okręgu Wierzbna, Bożanów, z którego startował Mariusz Bryła.

To już drugi  radny Rady Miejskiej Żarowa, który w tej kadencji składa rezygnację. Poprzednio również z przyczyn osobistych z mandatu zrezygnował Norbert Gałązka. Jego miejsce w Radzie Miejskiej zajęła Agnieszka Szybalska-Góra.