Strona główna Wydarzenia Świdnica Mechanik ma 65 lat

Mechanik ma 65 lat

7

Hucznych obchodów nie było i nie będzie. – Przyjęliśmy, że jubileusze świętujemy co 10 lat. Tak więc zjazd absolwentów i dużą uroczystość planujemy na 70-lecie – tłumaczy Krzysztof Anklewicz, dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy. Szkoła przygotowała jednak podsumowanie ostatnich 65 lat:

Zespół Szkół Mechanicznych w tym roku obchodzi jubileusz 65-lecia. Szkolne jubileusze kryją  w sobie wielką siłę. Jest nią przywiązanie do szkoły, koleżanek, kolegów, nauczycieli, swoistej dla każdej szkoły atmosfery, a co najważniejsze, do własnej młodości. Swą młodość w Zespole Szkół Mechanicznych, przeżyło ponad 18 tysięcy absolwentów. Przez te lata uczyło w szkole ponad 600 nauczycieli, kierowało placówką 12 dyrektorów.

Już w roku 1966 oddano do użytku obecny budynek szkoły przy ulicy Sikorskiego 41. Wkrótce zostaje ukończony także internat oraz warsztaty szkolne. Warto wspomnieć, że nasza szkoła powstała jako jedna z tysiąclatek, czyli szkół budowanych , aby uczcić 1000 letnie istnienie państwa polskiego. Wówczas był to nowoczesny przestronny budynek. Z biegiem czasu także świetnie wyposażony w specjalistyczne pracownie niezbędne do nauki zawodów.

Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy

Lata mijały, zmieniali się ludzie, przeobrażał się kraj, zmieniał się też charakter szkoły. Rynek pracy zaczął stawiać coraz większe wymagania. Szkoła musiała unowocześniać bazę dydaktyczną, poszukiwać nowych kierunków kształcenia, a nauczyciele zmienić metody nauczania  i zdobywać nowe kwalifikacje. Od kredy i tablicy po komputer i projektor multimedialny. Od tradycyjnej tokarki i frezarki po maszyny sterowane numerycznie. Od deski kreślarskiej po nowoczesne programy do projektowania. Od popularnej „Syrenki” i „Fiacika” po samochody nowoczesnej generacji.

Zaczęły powstawać nowoczesne pracownie przedmiotowe: samochodowe, maszyn sterowanych numerycznie i komputerowe. Została wprowadzona nauka języka angielskiego i niemieckiego. Rozpoczęła się międzynarodowa wymiana młodzieży ze szkołami z Niemiec. W szkole zaczęło rozkwitać bardzo bogate życie pozalekcyjne. Odbywały się konkursy recytatorskie, wieczory poezji, zbiórki harcerskie, wyjazdy do teatru i filharmonii, wycieczki, Rajdy Mechanika, a także pochody 1-majowe, podczas których maszerowaliśmy ulicami miasta. Szkoła odnosiła sukcesy na arenie sportowej i kulturalnej.

Ale, tak jak i w kraju, nadeszły też lata kryzysu dla szkoły. Po koniec lat 90-tych szkołą priorytetową stało się liceum ogólnokształcące, a szkolnictwo zawodowe zaczęło być spychane na dalszy plan. Efektem tego był słabszy nabór do szkół technicznych. Nie chcieliśmy wierzyć, że szkoła z takimi tradycjami miałaby zniknąć z kart Świdnicy. Postanowiliśmy stawić temu czoła i pokazać, że na „Mechanika” nie ma mocnych. Nastały czasy szerokiej promocji szkoły w środowisku lokalnym oraz poszukiwanie nowych kierunków kształcenia. Rozszerzenie oferty edukacyjnej o maszyny numeryczne,diagnostykęsamochodową i informatykę oraz duże zaangażowanie nauczycieli w podejmowaniu nowych działań zaczęły przynosić widoczne efekty. Pojawienie się w rejonie Świdnicy nowych zakładów pracy stało się naszym sprzymierzeńcem. Młodzież i ich rodzice zaczęli bardziej przekonywać się do atrakcyjności naszej szkoły. Dzisiaj prowadzimy dobry nabór  mimo narastającego niżu demograficznego.

Szkoła aktywnie uczestniczy w życiu miasta i powiatu. Jesteśmy inicjatorem i organizatorem: Festiwalu Nauki, Świdnickiego Poloneza Maturzystów, Powiatowego i Międzypowiatowego Konkursu Matematycznego oraz Wieczoru Poezji Obcojęzycznej. Współpracujemy z Miastem i Powiatem, uczelniami wyższymi, instytucjami kulturalno-oświatowymi, instytucjami wychowawczymi, Parafią pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, lokalnymi organizacjami technicznymi. Naszym stałym partnerem jest Centrum Kształcenia Zawodowego oraz pracodawcy, gdzie młodzież realizuje zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Prowadzimy wymianę międzynarodową ze szkołami w Bad Kissingen i Gelsenkirchen. Organizujemy Rajdy Mechanika, wycieczki przedmiotowe i zawodoznawcze (m.in. na Targi Motoryzacyjne oraz Targi Nowoczesnych Technologii do Lipska, Frankfurtu /Menem i Poznania). Uczestniczymy w wielu projektach edukacyjnych: „Szkoła w Krzyżowej”, „Akademia PrzedsiębiorczościMłodych”,„MiędzyNAMI a NIMI”, „Na tropie twierdzy szyfrów” i „Ścieżkach edukacyjnych”. Mamy swój zespół muzyczny „The Mechanix”, który uświetnia występami nie tylko imprezy szkolne, ale również miejskie i powiatowe.

24 lutego 2010 roku odbyło się na Zamku Królewskim w Warszawie wręczenie raportów  z ewaluacji zewnętrznej w ramach Programu wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły”, diagnozującego pracę szkoły, wdrożonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim. Pierwszą szkołą w województwie dolnośląskim i jedną z 32 w Polsce, które otrzymały raport z ewaluacji był Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy. Dokument ten Dyrektor szkoły Krzysztof Anklewicz odebrał osobiście z rąk Pani Krystyny Szumilas – Ministra Edukacji Narodowej oraz Pana Grzegorza Mazurkiewicza – koordynatora z ramienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. W spotkaniu na Zamku Królewskim wzięli udział kuratorzy oświaty na czele z Panią Beatą Pawłowicz – Dolnośląskim Kuratorem Oświaty, wizytatorzy, przedstawiciele władz samorządowych pełniących rolę organów prowadzących oraz dyrektorzy szkół, w których przeprowadzona została ewaluacja.

Jedno nie uległo zmianie. ”Mechanik”, bo tak brzmi popularna w środowisku lokalnym nazwa placówki, jest postrzegany jako szkoła gwarantująca wysoki poziom kształcenia technicznego, odnosząca w tej dziedzinie sukcesy na szczeblu ogólnopolskim, czego dowodem są wysokie lokaty w Ogólnopolskim Turnieju Motoryzacyjnym oraz Ogólnopolskim Konkursie Mechanicznym.  Jesteśmy również najlepsi w powiecie
w rywalizacji sportowej. Dzięki znakomitym pedagogom dajemy wykształcenie wielu młodym ludziom. Kształcimy fachowców  w dziedzinie techniki, motoryzacji i informatyki. Przygotowujemy młodzież do podejmowania pracy zawodowej oraz kontynuowania kariery edukacyjnej na uczelniach wyższych. Śledzimy losy naszych absolwentów i wiemy, że doskonale radzą sobie na rynku pracy. Wykształciliśmy również wielu ekonomistów, prawników, polityków, biznesmenów, teologów i humanistów, co oznacza, że jesteśmy elastyczni w swoich działaniach i otwarci na potrzeby młodych ludzi.

Długo można by mówić o szkole, o jej sukcesach i problemach, o ludziach, którzy w różny sposób byli z nią związani. Każdy jubileusz skłania nas do refleksji. Jedno jest pewne,  że szkołę tworzymy wszyscy i wspólnie decydujemy o jej losach. Trzeba wykorzystać doświadczenie naszych poprzedników, by właściwie budować przyszłość. Z okazji Jubileuszu życzymy  „Mechanikowi” wielu pomyślnych lat,   wspaniałych absolwentów i dalszych sukcesów.

ZSM

Poprzedni artykułBudka Suflera już w sobotę
Następny artykułW gronie najpiękniejszych