Strona główna 0_Slider Społecznicy, samorządowcy, nauczyciele, zasłużeni. Odeszli w 2021 roku

Społecznicy, samorządowcy, nauczyciele, zasłużeni. Odeszli w 2021 roku

0

Byli cenionymi nauczycielami, samorządowcami, działaczami społecznymi, duchownymi. W 2021 roku mieszkańcy powiatu świdnickiego pożegnali wiele osób, które miały znaczący wpływ na życie lokalnych społeczności. 

Bogdan Zdrojewski

24 stycznia, w wieku 88 lat zmarł ppłk Bogdan Zdrojewski – żołnierz WiN, działacz podziemia antykomunistycznego, jeden z ostatnich żołnierzy wyklętych na naszym terenie i w Polsce, wieloletni prezes Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, uhonorowany tytułem Zasłużony dla Świdnicy.

Bogdan Zdrojewski był żołnierzem 1. Pułku Szwoleżerów, któremu dowodził słynny generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski. Od początku okupacji działał w konspiracji. Po przyjeździe do Świdnicy, jako 18-latek zaczął działać w Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość. W kwietniu 1952 roku został skazany na 15 lat więzienia. Spędził w nim 10 lat.

Ppłk Bogdan Zdrojewski był bardzo zaangażowany w pracę w związkach niepodległościowych, kombatanckich i żołnierskich m.in. Zrzeszeniu „Wolność i Niezawisłość”, Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej o. Świdnica, czy Świdnickim Stowarzyszeniu Patriotycznym. Pełnił szereg funkcji. Był prezesem Obszaru Zachodniego WiN z siedzibą w Świdnicy, wiceprezesem Związku Krajowego WiN z siedzibą w Lublinie, prezesem Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego o. w Świdnicy, prezesem Związku Inwalidów Wojennych o. Świdnica. Zdrojewski angażował się również w żywe lekcje historii w świdnickich szkołach, na których, jako naoczny uczestnik wydarzeń, przybliżał młodzież powojenne dzieje Polski.

Bogdan Zdrojewski był wielokrotnie odznaczony. Przyznano mu: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (17.04.2009), Złoty Krzyż Zasługi (30.07.2001), Krzyż Orderu Krzyża Niepodległości (16.07.2015), Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju (07.09.2012), Medal Stulecia Odzyskania Niepodległości (02.05.2019), Medal „Pro Patria” (13.06.2012), Medal „Pro Memoria” (30.09.2005), Medal „Pro Bono Polonia” (30.08.2019), Krzyż Obrońcy Ojczyzny, Krzyż Wolność i Niezawisłość. W 2016 roku Rada Miejska w Świdnicy uhonorowała go tytułem „Zasłużony dla Miasta Świdnicy”.

Jan Górski

30 stycznia, w wieku 73 lat zmarł Jan Górski – nauczyciel i pedagog, kompozytor, założyciel zespołów muzycznych i chórów, w przeszłości dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy, pierwszy dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy, wieloletni radny, Zasłużony dla Świdnicy.

Był aktywnie działającym członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego, wieloletnim członkiem zarządu Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, członkiem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, PCK i LOP, członkiem zarządu Świdnickiego Towarzystwa Muzycznego, a także członkiem Rady Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy. Aktywnie działał przy tworzeniu Szkoły Podstawowej nr 1 na Zawiszowie, a później kompleksu obiektów sportowych, rozbudowie infrastruktury miejskiej, czy kapitalnych remontach budynków, które do dziś jako obiekty edukacyjne, kulturalne i obiekty użyteczności publicznej służą świdniczanom. W latach 1976-1986 piastował funkcję dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy, dbając o wszechstronny rozwój placówki i współpracę międzynarodową. W 1986 roku został powołany na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy, której budową i rozwojem kierował przez wiele lat.

Za swoje zasługi odznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi, Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Zasłużonego Działacza Kultury, Złotą Odznaką ZNP. 6 czerwca 2014 roku Rada Miejska w Świdnicy nadała Janowi Górskiemu tytuł Zasłużony dla Miasta Świdnicy.

Eugeniusz Mirecki

25 lutego, w wieku 87 lat zmarł Eugeniusz Mirecki – nauczyciel, dyrektor Szkoły Muzycznej w latach 1969-1976.

Jadwiga Juszczyk-Wolfram

8 marca, w wieku 69 lat zmarła Jadwiga Juszczyk-Wolfram – pierwsza skarbniczka Powiatu Świdnickiego. Była absolwentką Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu. Wraz z utworzeniem powiatów objęła funkcję skarbnika świdnickiego samorządu, którą pełniła do 2012 roku. Została pochowana na cmentarzu przy al. Brzozowej.

Albert Gaszyński

11 marca, w wieku 77 lat zmarł Albert Gaszyński – wieloletni radny Rady Miejskiej w Świdnicy, racjonalizator, społecznik, były piłkarz i działacz sportowy, uhonorowany tytułem Zasłużony dla Miasta Świdnicy.

Albert Gaszyński od najmłodszych lat związany był z Miejskim Klubem Sportowym Polonia Świdnica. Barwy tego klubu reprezentował w zespołach piłkarskich począwszy od drużyny młodzików, kończąc na pierwszej drużynie seniorskiej, w której rolę kapitana drużyny pełnił w latach 1970-74. W latach 90. przyjął posadę kierownika MKS Polonia ds. działalności gospodarczej i prowadzenia przy klubie zakładu pracy chronionej. W roku 1998 dostąpił zaszczytu pełnienia funkcji wiceprezesa klubu, a w roku 2000 został powołany na prezesa MKS Polonia Świdnica.

Albert Gaszyński trzykrotnie wybierany był do Rady Miejskiej w Świdnicy. Po raz pierwszy w jej szereg wstąpił 27 maja 1990 roku, startując z listy Miejskiego Komitetu Obywatelskiego – Niezależne Forum Społeczne. W latach 1990-1994 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Świdnicy. Do świdnickiej rady został ponownie wybrany w wyborach samorządowych w 2014 i 2018 roku.

Za całokształt działalności Albert Gaszyński otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń. Do najważniejszych zaliczyć można: Złotą Odznakę Zasłużonego Metalowca, Złotą Odznakę OZPN Wałbrzych, medal za zasługi dla województwa wałbrzyskiego, Srebrną Odznakę PZPN, Złoty Medal 80-lecia PZPN, Srebrną Odznakę Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej, Złotą Odznakę Zasługi dla Sportu, wyróżnienie prezydenta Świdnicy za całokształt w dziedzinie kultury fizycznej, a także Brązowy Krzyż Zasługi przyznany przez prezydenta Polski. W listopadzie 2020 roku został wyróżniony tytułem Zasłużony dla Miasta Świdnicy.

Justyna Ciok

13 marca zmarła 21-letnia Justyna Ciok, młoda mieszkanka Marcinowic i absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy, która od 2016 roku zmagała się z nowotworem mózgu. Na każdym kroku jej walki z nowotworem Justynie pomagała rodzina i przyjaciele. Zbiórkę środków na kosztowne leczenie wsparło tysiące osób, a wielkim zaangażowaniem wykazały się lokalne społeczności organizujące kolejne charytatywne festyny, pikniki i wydarzenia. W sumie w ramach zbiórek na leczenie 21-latki zebrano ponad 1 mln 150 tys. złotych.

Janusz Dytewski

16 marca, w wieku 86 lat zmarł dr n. med. Janusz Dytewski – znany świdnicki lekarz internista, ordynator oddziału internistycznego świdnickiego szpitala w latach 1973-2000, a w okresie 1972-1975 pierwszy dyrektor nowo powstałego świdnickiego Zespołu Opieki Zdrowotnej. Przez lata piastował też funkcję przewodniczącego świdnickiej Powiatowej Komisji Lekarskiej w ramach systemu wojewódzkich kwalifikacji wojskowych. Od 2008 roku członek senior Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich.

Roman Trzciński

24 marca, w wieku 81 lat zmarł Roman Trzciński – świdnicki cukiernik. Roman Trzciński wyroby cukiernicze zaczął przygotowywać na zlecenie ówczesnego szefa, piekarza Tadeusza Puchały w 1966 roku. 10 lat później obaj panowie zawiązali spółkę i zajęli się wyłącznie słodkimi wypiekami. W 1992 roku Roman Trzciński wraz z żoną Ireną odkupił udziały i tak zaczęła się historia istniejącej do dzisiaj cukierni Łukowa. W 2012 roku został uhonorowany tytułem “Nestora Biznesu Lokalnego”.

Mirosław Grzyl

24 marca, w wieku 66 lat zmarł Mirosław Grzyl – lubiany i ceniony pedagog. Od 1989 roku był nauczycielem fizyki w Zespole Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy. W 2007 roku przeszedł na emeryturę, a jako emeryt kontynuował pracę w ZSBE jeszcze do roku 2009. W II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Banacha od 2009 roku Mirosław Grzyl uczył fizyki, głównie w klasach o profilu matematyczno-fizycznym, której absolwenci w większości rozpoczynają naukę na kierunkach politechnicznych. W trakcie pracy w II LO dodatkowo pracował jeszcze przez trzy lata w II w II Liceum Ogólnokształcącym w Wałbrzychu oraz przez rok w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych nr I.

Andrzej Bielarczyk

31 marca, w wieku 59 lat zmarł Andrzej Bielarczyk, który od 2015 roku pełnił funkcję Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świdnicy.

Jerzy Gryzgot

1 kwietnia, w wieku 67 lat zmarł Jerzy Gryzgot, maszynista parowozowy i pracownik Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej. Jerzy Gryzgot z koleją związany był od początku lat 70-tych XX wieku, kiedy rozpoczął naukę w zasadniczej szkole zawodowej w Wałbrzychu o profilu kolejowym. Pracę zawodową na rozpoczął w Wagonowni w Jaworzynie Śląskiej a następnie w Parowozowni w Jaworzynie Śląskiej. Służbę na parowozach rozpoczął od pracy palacza, następnie pomocnika maszynisty. Następnie skierowany na kurs maszynisty parowozowego, ukończył go i złożył egzamin kwalifikacyjny. W następnych latach zdobył również uprawnienia do prowadzenia lokomotyw spalinowych. Po likwidacji Parowozowni w Jaworzynie Śląskiej podjął pracę jako ustawiacz manewrowy. Po przejściu na emeryturę zajął się życiem rodzinnym. W 2016 roku dołączył do zespołu Muzeum Kolejnictwa na Śląsku na stanowisku maszynisty parowozowego.

Wanda Dobkiewicz

1 kwietnia, w wieku 74 lat zmarła Wanda Dobkiewicz. Całe swoje życie zawodowe związana była ze świdnickim handlem, pracując między innymi w Przedsiębiorstwie Hurtu Spożywczego, zaopatrującego placówki handlowe na terenie miasta i powiatu świdnickiego oraz odbiorców hurtowych w artykuły spożywcze. W świdnickim handlu pracę rozpoczęła w latach 60. od stanowiska referenta, była też wieloletnim i ostatnim dyrektorem PHS przed jego likwidacją. Wybierając zawód handlowca kontynuowała niejako rodzinną tradycję. Jej ojciec – Marian Wudniak, świdnicki pionier przez kilkadziesiąt lat był prezesem Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców „Społem”.

Marian Dudek

16 kwietnia, w wieku 81 lat zmarł Marian Dudek – wieloletni nauczyciel przedmiotów plastycznych szkół przy Kościelnej 32 w Świdnicy: Liceum Pedagogicznego i Studium Nauczycielskiego, a także III Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy, w którym pełnił też funkcję dyrektora.

W latach 1959-1962 był nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 1 w Wojcieszowie Górnym, w latach 1962-1964 nauczycielem w Szkole Ćwiczeń przy Liceum Pedagogicznym nr 1 we Wrocławiu, w latach 1964-1966 nauczycielem w Szkole Ćwiczeń przy Liceum Pedagogicznym w Świdnicy, zaś w latach 1966-1992 nauczycielem w Liceum Pedagogicznym w Studium Nauczycielskim w Świdnicy. Od 1992 roku nauczał w III Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy, a w okresie od 1 września 1992 roku do 31 sierpnia 1993 roku pełnił funkcję dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy. W szkole pracował do 31 sierpnia 2001 roku.

Za swoje osiągnięcia pracy wychowawczej i dydaktycznej otrzymał liczne wyróżnienia i nagrody, wśród nich znalazły się szczególnie: Złoty Krzyż Zasługi (1980 rok), Odznaka Honorowa za Zasługi w Sporcie (1983 rok), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1988 rok), Nagroda Ministra I st. (1978 rok), II st. (1983 rok), Nagroda Specjalna Kuratora Oświaty w Wałbrzychu (lata 1974, 1983 i 1997).

Janusz Psiuk

20 kwietnia, w wieku 71 lat zmarł Janusz Psiuk, który przez ponad 25 lat pełnił funkcję kościelnego w parafii św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy. – Janusz Psiuk był kontynuatorem pracy swojego ojca Stanisława, który także był kościelnym począwszy od lat 50. XX wieku. To od niego nauczył się służby w kościele, nie bez znaczenia była życzliwość kolejnych proboszczów parafii – przywoływali duchowni ze świdnickiej katedry. Jeszcze w październiku ubiegłego roku Psiuk odebrał od biskupa świdnickiego Marka Mendyka podziękowania za wieloletnią pracę.

Piotr Gryzgot

1 maja zmarł Piotr Gryzgot – maszynista trakcji parowej, elektrycznej i spalinowej, znakomity fachowiec od silników, pracownik Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej, który wspólnie z braćmi zapisał wiele ważnych rozdziałów w historii jaworzyńskiego kolejnictwa.

Stanisław Badzioch

14 maja, w wieku 83 lat zmarł Stanisław Badzioch – wieloletni nauczyciel muzyki i zajęć praktyczno-technicznych. Twórca słynnego chóru szkolnego II Liceum Ogólnokształcącego.

Pracę pedagogiczną rozpoczął w 1960 w Szkole Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej. Od 1 września 1962 roku był zatrudniony w II LO w Świdnicy, gdzie pracował do 31 sierpnia 1989 roku, kiedy przeszedł na emeryturę. Do 1991 roku prowadził jeszcze zajęcia z młodzieżą. Stanisław Badzioch był nauczycielem o dużych uzdolnieniach w zakresie techniki, plastyki i muzyki. Był autorem wielu projektów wystroju wewnętrznego i zewnętrznego szkoły, dbał o funkcjonalne urządzenie, prawidłowe wyposażenie i estetyczny wystój pracowni: techniki, plastyki i muzyki. Pracownie te zostały wykonane według jego projektu. Przez wiele lat prowadził zespoły muzyczne i chór szkolny. Prowadził również zajęcia ucząc pisma technicznego i majsterkowania, będąc dla młodych ludzi mistrzem również w tej dziedzinie. Był lubianym nauczycielem i wychowawcą.

Za swoje osiągnięcia otrzymał kilkukrotnie Nagrody Kuratora Oświaty oraz został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Zasłużony dla Miasta Świdnicy.

Rozalia Bąba

21 maja, w wieku 68 lat zmarła Rozalia Bąba – założycielka, wieloletnia szefowa i siła napędowa świnickiego Towarzystwa Opieki nad Chorymi ze Stomią „Życie”.

Eugeniusz Cebulski

14 czerwca, w wieku 82 lat zmarł ks. mitrat Eugeniusz Cebulski, założyciel parafii prawosławnej św. Mikołaja w Świdnicy. Parafię erygowano w 1971 roku – po wielu latach starań – w dawnej ewangelickiej kaplicy na cmentarzu przy ulicy Łukasińskiego. Wcześniej, od 1965 roku prawosławne nabożeństwa w Świdnicy były odprawiane w prywatnych domach.

Ks. Eugeniusz Cebulski przez wiele lat pełnił posługę jako proboszcz w cerkwi św. Cyryla i Metodego we Wrocławiu, a później w parafii prawosławnej pw. Świętego Archanioła Michała w Sokołowsku, którą tworzył od podstaw, wykupując z rąk prywatnych starą cerkiew i przywracając ją na powrót wiernym.

Leokadia Krzemińska

8 lipca, w wieku 61 lat zmarła Leokadia Krzemińska, ekonomistka i księgowa, wieloletnia członkini Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Śmiałowice. – Miała duszę społecznicy – szukała okazji do bycia przydatną i potrzebną, i właśnie ta jej cecha nas połączyła. Od chwili wejścia w szeregi członków SRW Śmiałowice była aktywnym członkiem Zarządu. Dzięki jej inicjatywie i pomocy udało się zrealizować wiele projektów. Zawsze wspierała nas swoją wiedzą i doświadczeniem. Jej wiedza zapewniała nam poczucie bezpieczeństwa w podejmowanych działaniach. Była aktywna do ostatnich tygodni swego życia. Pozostawiła trwały ślad w życiu każdego z nas i całej naszej śmiałowickiej społeczności – wspominała Lucyna Szpilakowska, prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Śmiałowice.

Jan Caliński

8 lipca, w wieku 73 lat zmarł Jan Caliński – wieloletni trener piłkarski i wielki sympatyk sportu. Od 1970 roku był trenerem drużyny sportowej Zjednoczeni Żarów. W 1979 roku został asystentem Oresta Lenczyka w Śląsku Wrocław. Jako pierwszy trener wrocławskiego zespołu doprowadził go w 1982 roku do wicemistrzostwa Polski. W latach 1995-2000, prowadząc drużynę Śląska Wrocław zdobył awans do ekstraklasy. W 2017 roku za wieloletnią działalność został uhonorowany odznaczeniem „Złoty Dąb”.

Lidia Dworkin-Nowińska

17 lipca, w wieku 80 lat zmarła Lidia Dworkin-Nowińska – pedagog i była wicedyrektor Zespołu Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy.

Pracę na stanowisku nauczyciela języka polskiego w Zespole Szkół Budowlano-Elektrycznych podjęła 15 sierpnia 1962 roku. W latach 1987-89 pełniła rolę wicedyrektora ZSBE. Dzięki jej zaangażowaniu powstawała kronika szkoły. Była cenionym nauczycielem, była wielokrotnie nagradzana nagrodami z kuratorium (1984, 1986), nagrodami dyrektorskimi (1983, 1993, 1995, 1998), jak również nagrodami państwowymi: Złoty Krzyż Zasługi (1983), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1987), Nagroda Ministra Oświaty i Wychowania II stopnia (1975).

W latach 80. zaangażowała się w działalność opozycyjną, współtworzyła miejskie i szkole struktury NSZZ Solidarność. Przed internowaniem 13 grudnia 1981 ochroniły ją narodziny córki. Po przejściu na emeryturę nie zrezygnowała z nauczania i podejmowała pracę zarówno w szkole, jak i podczas prywatnych korepetycji.

Ryszard Dudkowski

22 sierpnia, w wieku 65 lat zmarł Ryszard Dudkowski, wieloletni prezes Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Świdnicy, wiceprezes Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS we Wrocławiu, wiceprezes Gminnego Ludowego Klubu Sportowego Świdnica, nauczyciel, wychowawca i kierownik internatu Zespołu Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej, Zasłużony dla Gminy Świdnica, miłośnik i pasjonat sportu.

Andrzej Olszówka

16 września, w wieku 66 lat zmarł Andrzej Olszówka. Był radnym Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji: 2006-2010, 2010-2014 oraz 2014-2018. Pracował również w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Świebodzicach i Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Świebodzicach.

Edward Czerniec

21 września, w wieku 76 lat zmarł Edward Czerniec – nestor świdnickiego rzemiosła, długoletni Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Świdnicy i założyciel pierwszej przycechowej szkoły rzemieślniczej w Polsce. Za swoje zasługi dla rzemiosła Edward Czerniec został odznaczony odznaczony najwyższym honorowym odznaczeniem rzemieślniczym „Szablą Kilińskiego”, Złotym Krzyżem Zasługi oraz specjalnym wyróżnieniem – tytułem „Nestor Biznesu Lokalnego” w 2018 roku.

Barbara Lipińska

25 września, w wieku 88 lat zmarła Barbara Lipińska, wieloletnia i zasłużona pedagog, a w latach 1977-1991 dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ludomira Różyckiego w Świdnicy. Dzięki osobistemu zaangażowaniu dyrektor Lipińskiej, szkoła muzyczna pozyskała nową siedzibę, usytuowaną przy alei Niepodległości 11. W obszernym budynku wybudowanym w 1928 roku na potrzeby ówczesnej Izby Przemysłowo–Handlowej, do 1989 roku mieściła się siedziba Komitetu Miejskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Zdzisław Grześkowiak

1 października, w wieku 72 lat zmarł Zdzisław Grześkowiak – wieloletni nauczyciel języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Świdnicy, w latach 2001-2007 wicedyrektor I LO, niezwykle lubiany i ceniony przez młodzież pedagog.

Zdzisław Grześkowiak pracował na rzecz samorządu lokalnego, będąc radnym Rady Miejskiej Świdnicy V kadencji (2006-2010) oraz radnym Rady Powiatu w Świdnicy I kadencji (1998-2002). W Radzie Powiatu pełnił ponadto funkcję przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania. Jako społecznik współpracował z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Świdnicy, Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół I LO w Świdnicy, Stowarzyszeniem Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza na Harendzie w Zakopanem. Przez kilka lat był członkiem rady programowej Fundacji na rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza we Wrocławiu. Jako miłośnik poezji i literatury Zdzisław Grześkowiak aktywnie uczestniczył w świdnickim życiu literackim i zajmował się promocją świdnickich twórców.

1 października 2021 roku Rada Miejska w Świdnicy jednogłośnie przyznała mu tytuł Zasłużonego dla Miasta Świdnicy.

Henryk Kończak

18 października, w wieku 78 lat zmarł Henryk Kończak – prezes Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Świdnica i członek OSP w Burkatowie. Kończak pełnił też funkcję radnego Rady Gminy Świdnica III, IV, V kadencji. Angażował się w działania na rzecz lokalnej społeczności i propagowanie wiedzy pożarniczej. Był prezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału Gminy Świdnica. Został uhonorowany tytułem Zasłużonego dla Gminy Świdnica.

/opr. mn/

Poprzedni artykułRudi w dalszym ciągu szuka domu
Następny artykułAkcja „Szkoła Pamięta”. Uczniowie zatroszczyli się o opuszczone groby, upamiętnili ważne postaci i wydarzenia [FOTO]