Strona główna 0_Slider Więcej miejsc parkingowych na Osiedlu Młodych? Mieszkańcy podpowiadają lokalizację nowego parkingu

Więcej miejsc parkingowych na Osiedlu Młodych? Mieszkańcy podpowiadają lokalizację nowego parkingu

0

O problemach związanych ze znalezieniem miejsca parkingowego na terenie Świdnicy mógłby opowiedzieć niejeden kierowca. Parkingowy niedostatek dotyczy także Osiedla Młodych. W ostatnim czasie mieszkańcy zaproponowali zagospodarowanie na cele parkingowe terenu zielonego przy ulicy Prądzyńskiego, w okolicach wieży ciśnień. Wniosek w tej sprawie Urząd Miejski przekazał do Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy. Propozycja spotkała się ze zrozumieniem, jednak realizacja zgłoszonego postulatu nie będzie prosta.

Jak wskazano w miejskim opracowaniu „Polityka parkingowa Świdnicy” z września 2019 roku, problem z parkowaniem jest jednym z trudniejszych zagadnień z jakim muszą się zmierzyć włodarze miast. – W większości miast w Polsce sposób na walkę z wzrastającą liczbą samochodów to wprowadzenie strefy płatnego parkowania oraz ciągłe zwiększanie liczby miejsc do parkowania. W Świdnicy jest zarejestrowanych prawie 30 000 samochodów osobowych, co daje 544 samochody na 1000 mieszkańców. W liczbie posiadanych samochodów przewyższamy większość krajów Unii Europejskiej – stwierdzono w dokumencie opracowanym przez wydział dróg i infrastruktury miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Należy zaznaczyć, że terenów należących do Gminy Miasto Świdnica, które można przeznaczyć na cele parkingowe jest coraz mniej. Wykorzystując wszystkie możliwe lokalizacje na budowę parkingów i tak nie uda się zagwarantować miejsc postojowych dla każdego zarejestrowanego samochodu w Świdnicy. Jeśli istniejący trend związany z zwiększającą się liczbą aut będzie się utrzymywał to problem z roku na rok będzie się pogłębiał. Planowane inwestycje parkingowe w Świdnicy, dla których przygotowano dokumentacje techniczne pozwalają na wybudowanie 687 miejsc do parkowania za szacowaną kwotę ok. 6 mln zł. Należy zaznaczyć, że kolejne projekty będą coraz droższe, nie tylko z uwagi na rosnące koszty materiałów i kosztów pracy, ale również ze względu na przeznaczanie terenów trudniejszych w zabudowie – zaznaczono w „Polityce parkingowej”.

W tej sytuacji nie dziwi reakcja zmotoryzowanych mieszkańców, którzy cieszą się z każdej zapowiedzi związanej z budową nowych miejsc parkingowych. Nie brak również podpowiedzi dotyczących lokalizacji kolejnych parkingów. Ostatnio w sprawie zagospodarowania terenu zielonego znajdującego się przy ulicy Prądzyńskiego i przeznaczeniu go na cele parkingowe zaapelował do władz miasta radny Józef Cygan, składając wniosek na prośbę i w imieniu świdniczan, którzy na co dzień spotykają się z problemem parkowania. – Problem wynika z braku miejsc parkingowych na ul. Prądzyńskiego. Utworzenie parkingu na tej ulicy jest możliwe do wykonania na działce o powierzchni około 15 arów znajdującej się pomiędzy wieżą ciśnień a boksem na odpady. Powierzchnia tej działki pozwala przy odpowiednio wykonanym projekcie na uzyskanie do 40 miejsc parkingowych – wskazał radny Cygan w swojej interpelacji. W przekazanym przez niego apelu mieszkańców zaproponowano, aby z uwagi na koszt budowy parkingową inwestycję rozłożyć w czasie i realizować etapami.

Wniosek złożony przez radnego został przekazany przez świdnicki magistrat do Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy. Ustalono bowiem, że wskazany teren znajduje się w administracji spółdzielni. – Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy ma świadomość, iż brakuje miejsc parkingowych nie tylko na Osiedlu Młodych ale praktycznie w całym mieście. Pod koniec roku 2019 Spółdzielnia Mieszkaniowa bez rezultatu prowadziła rozmowy z przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Świdnicy między innymi w sprawie przekazania dla Spółdzielni gruntu naprzeciw budynku Dąbrowskiego 115-117, na którym można by wybudować parking i wiatę śmietnikową. Spółdzielnia Mieszkaniowa stara się w ramach swoich możliwości tworzyć miejsca parkingowe. Takie parkingi powstały między innymi: przy ul. Kozara-Słobódzkiego 55-57, Riedla 2-8, Zamenhofa (od strony zaplecza pawilonów handlowych) oraz na Zarzeczu i w Marcinowicach. Na bieżąco wykonywane są naprawy nawierzchni parkingów. W roku 2020 została wyremontowana nawierzchnia parkingu przy ul. Jałowcowej i Jarzębinowej – wyjaśniają w udzielonej radnemu odpowiedzi prezes Andrzej Brzozowski oraz Elżbieta Podgórska z zarządu Spółdzielni.

Odnośnie wykonania parkingu na działce między więżą ciśnień i boksem śmietnikowym wyjaśniamy, że teren ten należy do współwłaścicieli nieruchomości przy ul. Prądzyńskiego od numerów 43-87, 99-115, 125-163. Z uwagi na fakt, że budowa nowego parkingu stanowi inwestycję, wymagana byłaby zgoda wszystkich współwłaścicieli w/w nieruchomości, jak również partycypacja w kosztach wykonania inwestycji. Właściciele mieszkań przy ul. Dąbrowskiego 57-91 mogą wyrażać swą wolę w kwestii nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego 7-91. Oprócz aspektów prawnych i ekonomicznych takiego przedsięwzięcia dochodzą warunki techniczne takie jak: odległości od okien, granic działek i pasa drogowego, odprowadzenie wód opadowych z terenu parkingu oraz zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego itp. – tłumaczą przedstawiciele zarządu. – Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej nie widzi możliwości wykonania parkingu na terenie zielonym znajdującym się na działce numer 287 należącej do współwłaścicieli nieruchomości przy ul. Prądzyńskiego od numerów 43-87,99-115, 125-163 – dodano.

W udzielonej odpowiedzi zaznaczono również, że Spółdzielnia Mieszkaniowa nie dysponuje wolnymi gruntami, na których może wybudować parkingi bez likwidacji terenów zielonych. – Podejmowane próby uzyskania zgody właścicieli mieszkań na zajęcie pasów zielni na miejsca parkingowe spotkały się ze sprzeciwem. Przykładem jest proponowana lokalizacja parkingu przy ul. Marcinkowskiego oraz przy ul. Dąbrowskiego 17-23 od strony ul. Waryńskiego. Znaczna część mieszkańców docenia zieleń, która otacza ich budynki i nie wyraża zgody na budowę nowych parkingów – zaznaczono.

Zaproponowana w 2018 roku lokalizacja parkingu przy ulicy Prądzyńskiego (mat. K. Grudziński, na podstawie Google Maps)

Zarząd zaproponował za to radnemu, aby zwrócił się do Urzędu Miejskiego z wnioskiem o wykonanie miejsc parkingowych naprzeciw wieży ciśnień – od strony działek i masztu telefonii komórkowej. Pomysł ten nie jest zresztą nowy. W 2018 roku z taką propozycją wystąpił radny Krzysztof Grudziński. – W związku z dużym deficytem miejsc parkingowych chciałbym zaproponować lokalizację nowego parkingu przy ulicy Prądzyńskiego, za „grzybem”, w kierunku działek – wskazywał wówczas samorządowiec. W odpowiedzi ówczesny wiceprezydent Marek Suwalski zwracał uwagę, że podczas kilkukrotnie przeprowadzonych przez magistrat pomiarów okazywało się, że nawet w godzinach późnowieczornych w rejonie pobliskiego parkingu przy ulicy Prądzyńskiego można było znaleźć ponad 20 wolnych miejsc do parkowania. – Sytuację w tym rejonie będziemy monitorować i w przypadku większego napełnienia istniejącego parkingu będziemy rozważać decyzję o budowie nowych miejsc do parkowania – zapewniał wiceprezydent.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułBędą przerwy w dostawie ciepłej wody
Następny artykułOd 1 sierpnia ceny gazu w górę. Podwyżka o ponad 12 procent