Strona główna 0_Slider Przybędzie kamer miejskiego monitoringu? Jest wniosek o ich montaż na Osiedlu Młodych

Przybędzie kamer miejskiego monitoringu? Jest wniosek o ich montaż na Osiedlu Młodych

2

Każdego dnia kilkadziesiąt kamer miejskiego monitoringu pomaga pilnować bezpieczeństwa na terenie Świdnicy. – Monitoring wizyjny to jedno ze skuteczniejszych narzędzi, które jest dzisiaj wykorzystywane w coraz szerszym zakresie do zwalczania działań niezgodnych z prawem – podkreślał komendant świdnickiej straży miejskiej Marek Fiłonowicz w dorocznym raporcie dotyczącym pracy strażników. O rozważenie montażu kolejnych kamer zaapelował ostatnio jeden z miejskich radnych.

Monitoring wizyjny miasta Świdnicy to system od wielu lat rozwijany i modernizowany. W grudniu 2020 roku nad bezpieczeństwem mieszkańców naszego miasta czuwało 90 kamer – w większości cyfrowych, przesyłających obraz szybkimi łączami światłowodowymi. System ten obsługuje czworo etatowych operatorów, którzy w razie konieczności uzupełniani są przeszkolonymi w tym zakresie funkcjonariuszami – informował Edward Świątkowski, zastępca komendanta Straży Miejskiej w Świdnicy podczas corocznego sprawozdania z pracy jednostki przedstawionego na ostatnim posiedzeniu Rady Miejskiej w Świdnicy.

W roku 2020 operatorzy monitoringu wizyjnego ujawnili 659 różnego rodzaju zdarzeń. Głównie interwencje te dotyczyły spożywania alkoholu, co wiąże się często z innymi naruszeniami prawa. W wyniku podjętych działań ujęto i przekazano policji 6 sprawców czynów zabronionych oraz ujawniono dwa przestępstwa. Ponadto w 79 przypadkach dla potrzeb prowadzonych przez policję dochodzeń w sprawach dotyczących podejrzenia popełnienia przestępstwa zabezpieczono i przekazano obraz zdarzeń. W związku z ujawnionymi przez operatorów monitoringu wizyjnego przypadkami naruszeń prawa funkcjonariusze naszej jednostki udzielili 338 pouczeń, ukarali mandatami karnymi 113 osób, a do sądu skierowano 47 wniosków o ukaranie – wyliczał Świątkowski.

Monitoring wizyjny spełnia nie tylko funkcję wykrywczą, lecz również prewencyjną. Od dłuższego czasu można zaobserwować ograniczenie występowania zjawisk społecznie niepożądanych w rejonach objętych monitoringiem – podkreślał wicekomendant. Między innymi z tego powodu o montaż kamer monitoringu miejskiego na Osiedlu Młodych zaapelował ostatnio dla władz Świdnicy radny Krzysztof Grudziński.

Zbliżają się ciepłe dni i znów w okolicach sklepów spożywczych pojawią się osoby spożywające alkohol i zanieczyszczające teren. Mam już sygnały od mieszkańców Osiedla Młodych z rejonu okrąglaka, gdzie już dają się we znaki działania grup spożywających. Doszło w tym miejscu nawet do wybicia szyby sklepowej. Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem tego problemu jest montaż kamer monitoringu miejskiego i szybkie reagowanie na tego typu wykroczenia naszej straży miejskiej. Bez tego narzędzia i sprzężonych z nim służb nie jesteśmy w stanie skutecznie zlikwidować tego jak i innych problemów dotyczących porządku i bezpieczeństwa mieszkańców naszego osiedla – wskazał radny w złożonym zapytaniu.

Do interpelacji radnego Grudzińskiego władze miasta dotychczas się nie odniosły. O odpowiedzi na jego wniosek będziemy informować.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykuł„Muzyka Mi Leży”. Świdnicki Ośrodek Kultury zapowiada cykl koncertów na dziedzińcu wieży ratuszowej
Następny artykułStrzegom w żółto-czarnych barwach. Ustawiono specjalne skrzynki do zbiórki baterii