Strona główna Artykuł sponsorowany Czy otrzymam odszkodowanie w razie braku przeglądu instalacji elektrycznej?

Czy otrzymam odszkodowanie w razie braku przeglądu instalacji elektrycznej?

0
Obowiązek systematycznego dokonywania przeglądu stanu technicznego budynków nakłada na gospodarza nie tylko prawo. Podobnie czyni ubezpieczyciel. Niejednokrotnie brak dokumentów poświadczających wykonanie przeglądu może doprowadzić do niewypłacenia odszkodowania.

Przegląd instalacji elektrycznej – podstawy prawne
Obowiązek systematycznego wykonania okresowy przegląd instalacji elektrycznej nakłada ustawa Prawo budowlane oraz treść Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych. Według tych dokumentów właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek przeprowadzania określonych przeglądów i czynności konserwujących instalacji i urządzeń technicznych. Czynności kontrolne – pomiary elektryczne ( Wrocław ) wykonuje zawsze elektryk z uprawnieniami.

Z powyższego wynika, że zarówno ustawa Prawo budowlane, jak i Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wyraźnie nakłada na właściciela lub zarządcę obiektu obowiązkowy przegląd instalacji elektrycznej w mieszkaniu.

Jak to wygląda z perspektywy ubezpieczyciela?
Ubezpieczyciel również nakłada na osobę ubezpieczoną obowiązek przeglądu instalacji elektrycznej. Gdzie można znaleźć taką informację? W ogólnych warunkach ubezpieczenia domów. Standardowo zakłady ubezpieczeń wyłączają swoją odpowiedzialność, jeżeli niewykonanie przeglądu miało wpływ na powstanie szkody lub jej wymiar.

Warto spojrzeć na kwestię przeglądów instalacji elektrycznej z szerszej perspektywy. Sprawdzanie stanu technicznego budynków powinno wynikać przede wszystkim z troski o zdrowie nasze, oraz naszych bliskich. Wcześniejsze wykrycie usterek i nieprawidłowości pozwala uchronić przed wieloma niebezpieczeństwami.

Pomiary elektryczne Wrocław: Przegląd instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym
Jeżeli jesteś właścicielem domu jednorodzinnego powinieneś dotrzymywać terminów przeglądów, nałożonych na Ciebie przez prawo. To bardzo ważne, aby przeglądu dokonała osoba, która jest do tego uprawniona – profesjonalny elektryk. Wrocław zamieszkuje wielu specjalistów, którzy z chęcią dokonają szczegółowego przeglądu.

Po przeprowadzeniu czynności powinien zostać spisany protokół z przeglądu instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym. Pomiary Elektryczne Wrocław https://elektryk24wroclaw.pl/zakres-uslug/pomiary-elektryczne/ –  dokument z kontroli należy koniecznie zachować, ponieważ może się okazać niezbędny do przedłożenia na etapie likwidacji szkody.

Nie zapominaj również o innych obowiązkach, jakie nakładają na Ciebie ogólne warunki ubezpieczenia. Pośród nich można znaleźć np. konserwację przewodów i urządzeń odprowadzających wodę.

Jak wygląda kara za brak przeglądu instalacji elektrycznej?
Ubezpieczenie nie może być dla właściciela danego budynku powodem do rezygnacji z dbałości o mienie. Dlatego nieprzestrzeganie obowiązków nałożonych na ubezpieczonego przez umowę ubezpieczenia może skutkować odmową wypłaty odszkodowania w takim zakresie, w jakim miało ono wpływ na powstanie szkody, jej wysokość, albo niemożliwość ustalenia wymiaru szkody. Odszkodowanie nie jest wypłacane w przypadku nieprzestrzegania przepisów, albo złamania prawa.

Za brak przeglądu instalacji elektrycznej grozi nam nie tylko możliwość nieotrzymania odszkodowania, ale również kara za brak wykonania przeglądu. Jeżeli właściciel domu nie utrzymuje go w należytym stanie technicznym, lub użytkuje go w sposób niezgodny z przepisami, albo nie zapewnia odpowiedniego bezpieczeństwa użytkowania, może się liczyć z następującymi konsekwencjami:

  • grzywną do 5 tysięcy złotych
  • karą ograniczenia wolności
  • karą pozbawienia wolności do jednego roku

Właściciel nie dokonując odpowiednich przeglądów, w tym przeglądu instalacji elektrycznej, naraża życie i zdrowie domowników. Obiekty budowlane powinny być utrzymywanie w należytym stanie technicznym i użytkowane zgodnie z przepisami. Osoba, która nie wypełnia tego obowiązku musi się liczyć z konsekwencjami. Wymiar kary jest znacznie wyższy, gdy w grę wchodzi nieumyślne doprowadzenie do śmierci człowieka lub zniszczenia mienia na skutek nieusunięcia wad domu. Jest to możliwy scenariusz przy niedokonywaniu systematycznych przeglądów instalacji elektrycznej.

Przegląd instalacji elektrycznej – zadbaj o zdrowie i bezpieczeństwo
Nie lekceważ obowiązków nakładanych na Ciebie przez prawo i zadbaj o profesjonalny przegląd instalacji elektrycznej Wrocław. Upewnij się, że elektryk, który wykonuje dla Ciebie tą usługę posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Jeżeli masz jakieś wątpliwości – nie bój się zadawać pytań. Masz prawo wiedzieć, czy osoba dokonująca przeglądu w Twoim domu jest do tego odpowiednio przygotowana.

Koniecznie zachowaj dokumenty pozostawione przez elektryka, mogą przydać Ci się w przyszłości. Mogą okazać się istotne podczas zgłaszania ewentualnych szkód ubezpieczycielowi. Warto  pamiętać, że samo posiadanie ubezpieczenia nie zwalnia z dbania o mienie i z dokonywania przeglądów stanu technicznego budynków. Od tego, jak spełnisz to zadanie, może zależeć życie i zdrowie nie tylko Twoje i Twoich bliskich, ale również innych mieszkańców.

/Artykuł sponsorowany/

Poprzedni artykułChcą likwidacji TVPInfo i abonamentu. Zbierają podpisy pod ustawą obywatelską
Następny artykułStrażacy i policjanci oddadzą krew. Zapraszają także cywilów!