Strona główna 0_Slider Będą nowe nasadzenia i kwietna łąka, ale też wycinka drzew. Ruszył kolejny...

Będą nowe nasadzenia i kwietna łąka, ale też wycinka drzew. Ruszył kolejny etap prac w Parku Młodzieżowym [FOTO]

1

2 mln 918 tys. złotych pochłoną rozpoczęte niedawno roboty związane z zagospodarowaniem zieleni w Parku Młodzieżowym, w ramach których wykonane zostaną nowe nasadzenia i prace pielęgnacyjne, a także przeprowadzona zostanie wycinka blisko dwustu drzew. Z uwagi na objęcie parku ochroną konserwatorską, na usunięcie drzew zgodę musiał wyrazić konserwator zabytków.

Przypomnijmy, według informacji przekazywanych przez Urząd Miejski w Świdnicy, całkowity koszt rewitalizacji parku ma wynieść ponad 9 mln 248 tys. złotych. – Park Młodzieżowy wpisany jest do rejestru zabytków. Głównym założeniem projektowym było uzupełnienie i podkreślenie zieleni istniejącej z zachowaniem jej leśnego charakteru. Działania projektowe polegały na odtworzeniu historycznych alei drzew, podkreśleniu linii nasypów byłych fortyfikacji, zaznaczeniu istnienia byłych cmentarzy (garnizonowego i katolickiego), wzbogaceniu warstwy krzewów wysokich i niskich, a także uzupełnieniu runa – wylicza Magdalena Dzwonkowska, rzecznik świdnickiego magistratu.

W zapowiedzi dotyczące zachowania „leśnego charakteru” Parku Młodzieżowego powątpiewała grupa świdniczan, apelując o umiar w zakresie planowanej wycinki. Ich obawy wynikały m.in. z wniosków zawartych w jednej z wykonanych na zamówienie miasta inwentaryzacji dendrologicznych, w której wskazano na konieczność usunięcia aż 717 drzew. Zdaniem przedstawicieli magistratu była to jedynie propozycja, a do konserwatora zabytków – od decyzji którego zależało wykonanie jakichkolwiek prac w parku wpisany do rejestru zabytków – ostatecznie skierowano wnioski o wydanie zgody na wycinkę 304 drzew, z czego 175 ze względów sanitarnych a 129 ze względów bezpieczeństwa.

Taki zakres cięć również wzbudził wątpliwości. Grupę protestujących przeciwko nadmiernej wycince wsparła Federacja Arborystów Polskich, która oprotestowała wnioski złożone przez miasto do konserwatora zabytków. W marcu 2020 roku o umorzenie prowadzonych postępowań zwróciła się także prezydent Świdnicy, wskazując, że doszło do “zmiany stanu faktycznego” – część drzew została bowiem powalona przez orkan Sabina, huragan Denis oraz wichurę Julia. Powołała się przy tym na audyt wykonany przez dr. arch. krajobrazu Piotra Redę, który wykazał, że wycinki wymaga znacznie mniej drzew niż miasto podało w złożonych wnioskach. W efekcie procedura dotycząca parkowej zieleni ruszyła od nowa.

10 kwietnia 2020 roku rozpoczęto ponowny przegląd drzewostanu, a w pracach prowadzonych przez Piotra Redę uczestniczyli także przedstawiciele strony społecznej, którzy tym samym otrzymali możliwość zabrania głosu w sprawie planowanych zmian w parku, a także skali wycinki. W oparciu o przygotowaną na nowo dokumentację wałbrzyska delegatura Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wyraziła zgodę na usunięcie 194 drzew (na podstawie decyzji z 1 lipca oraz 19 sierpnia 2020 roku), samosiewów o powierzchni około 4371m², a także na wykonanie cięć sanitarnych i wiązań linowych w koronach drzew, czy też odtworzenie zieleni na terenie parku – wraz z wprowadzeniem nowych nasadzeń.

Na tej podstawie ogłoszone zostało zamówienie na realizację dalszych prac w Parku Młodzieżowym, obejmujące – oprócz wspomnianej wycinki – m.in. zasadzenie 149 nowych drzew, wykonanie nasadzeń krzewów i paproci, czy też wykonanie łąki kwietnej. Za kwotę około 2 mln 918 tys. złotych realizację tych robót powierzono konsorcjum firm FHU “Borowski” ze Świdnicy oraz “OGRODY” ze Świebodzic, które w ubiegłym tygodniu przystąpiły do wykonania zleconych prac. – Usuwane są samosiewy drzew i krzewów, a także drzewa zagrażające bezpieczeństwu w parku. Przygotowane będą miejsca do sadzenia drzew, krzewów, bylin i runa. Powstaną także nowe trawniki oraz wnioskowana przez wielu mieszkańców i radnych łąka kwietna. Przez okres trzech lat od zakończenia zadania zagospodarowania zieleni, konsorcjum firm prowadzić będzie zabiegi pielęgnacyjne w parku – wyjaśnia rzecznik magistratu. Prace związane z zagospodarowaniem zieleni mają zostać zakończone we wrześniu 2021 roku.

Dotychczas w ramach rewitalizacji zlecono wykonanie cięć pielęgnacyjnych, sanitarnych i technicznych drzew w Parku Młodzieżowym, na realizację których przeznaczono blisko 1 mln 78 tys. złotych. Za ponad 3,5 mln złotych prowadzone są prace związane z remontem i przebudową parkowych alejek, montażem 50 ławek i 50 śmietników, budową toalety w okolicy wieżyczki, ustawieniem poidełka dla zwierząt i ludzi, jak również z ustawieniem 77 latarń – w tym 25 z czujnikami ruchu i jednej z modułem WiFi, a także 15 kamer monitoringu. – W parku zakończyła się już budowa infrastruktury podziemnej, dotyczącej oświetlenia i monitoringu. Trwa remont ciągów komunikacyjnych. Do końca sierpnia zamontowane zostaną lampy oświetleniowe, monitoring, ławki, kosze na odpady oraz wykonana będzie docelowa nawierzchnia ciągów pieszych i ścieżek rowerowych – informuje Dzwonkowska.

Michał Nadolski
[email protected]

fot. mn

Poprzedni artykułTrwa odliczanie do 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sztaby szykują licytacje i kiermasze!
Następny artykułSzlifowali formę w Wałczu, teraz trenują w Świebodzicach