Strona główna 0_Slider Obywatelska inicjatywa w sprawie dofinansowania in-vitro trafi pod obrady Rady Miejskiej

Obywatelska inicjatywa w sprawie dofinansowania in-vitro trafi pod obrady Rady Miejskiej

20

22 maja świdniccy radni podejmą decyzję w sprawie petycji dotyczącej wdrożenia miejskiego programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in-vitro. Pod obywatelską inicjatywą złożono kilkaset podpisów. – Jest coraz więcej par, kobiet bezpłodnych, którym warto pomóc. Liczę, że ten program wystartuje u nas w Świdnicy – wskazuje pomysłodawczyni projektu, Anna Gromek.

Akcja zbierania podpisów pod projektem ws. dofinansowania in-vitro odbyła się w grudniu 2019 roku

Leczenie bezpłodności jest coraz większym zjawiskiem. Osoby dotknięte tą chorobą mogą korzystać jedynie z leczenia komercyjnego, które jest dla wielu mieszkanek i mieszkańców zbyt kosztowne. Osoby te czują się osamotnione w swoim problemie, pozbawione wsparcia, a przede wszystkim realnie nie mają szans na powiększenie rodziny. Dlatego uzasadnione jest wdrożenie programu, który zapewni równy dostęp mieszkanek i mieszkańców Świdnicy do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności i wsparcie niepłodnych par dofinansowaniem do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego. Tym bardziej, że działania informacyjne w sprawie programu podjęte przeze mnie w Galerii Świdnickiej spotkały się z aprobatą oraz poparciem ze strony licznej grupy mieszkańców – tłumaczy Anna Gromek. Faktycznie, podczas zorganizowanej w grudniu 2019 roku akcji, pod obywatelską inicjatywą podpisały się 842 osoby.

11 lutego do Urzędu Miejskiego w Świdnicy skierowana została petycja dotycząca wdrożenia miejskiego programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in-vitro. Wśród celów programu wymieniono: zapewnienie parom małżeńskim lub partnerskim dostępu do wysokiego standardu leczenia niepłodności z zastosowaniem procedury zapłodnienia pozaustrojowego, obniżenie wskaźnika bezdzietności wśród mieszkańców Gminy Miasto Świdnica, zwiększenie skuteczności leczenia par z zastosowaniem metody zapłodnienia pozaustrojowego, u których stwierdzono niepłodność i wyczerpały się inne dostępne metody jej leczenia, obniżenie kosztów leczenia niepłodności u osób zakwalifikowanych do programu, poprawa trendów demograficznych.

W Świdnicy potencjalną populację docelową, kwalifikującą się do programu oszacowano na około 38 par. Zgodnie z zapisami złożonego projektu, program zakłada „dofinansowanie kosztów jednego cyklu zapłodnienia pozaustrojowego lub adopcji zarodka dla każdej zakwalifikowanej pary w wysokości do 100%, ale w maksymalnej kwocie do 5 000 zł, pod warunkiem przeprowadzenia co najmniej jednej procedury przewidzianej w programie„. Koszt ewentualnych kolejnych prób ponosili by pacjenci. Program miałby być realizowany w latach 2020-2023 z możliwością przedłużenia na kolejne lata. Jak stwierdzono w projekcie, przewidywany koszt w pierwszym roku trwania programu miałby wynieść 40 tys. złotych, zaś w kolejnych latach byłoby to 50 tys. złotych rocznie. Szacuje się, że całkowity koszt programu wyniesie 190 tys. złotych.

21 lutego petycję przekazano do Biura Rady Miejskiej w Świdnicy, skąd trafiła do komisji skarg, wniosków i petycji. 12 maja, po przeanalizowaniu dostępnych materiałów i zasięgnięciu opinii prezydent Świdnicy, komisja uznała petycję za zasadną i rekomendowała Radzie Miejskiej jej uwzględnienie. Dalszy los obywatelskiej inicjatywy zależeć będzie od świdnickich radnych, którzy podejmą w tej sprawie decyzję 22 maja, podczas XVIII sesji Rady Miejskiej.

Samorządowe programy dofinansowania in-vitro funkcjonują już m.in. w Łodzi, Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Częstochowie, Bydgoszczy, Warszawie, Kaliszu, Grudziądzu, Włocławku, Gorzowie Wielkopolskim, czy też Kołobrzegu. Z propozycją świdnickiego programu można się zapoznać pobierając złożony projekt.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykuł„Nakrętkowe serce” stanęło przed strzegomskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
Następny artykułBędzie dwumecz, Dabro-Bau Polonia-Stal Świdnica powalczy o III ligę!