Strona główna 0_Slider Sklepy, apteki, komunikacja miejska, urzędy. Informator dla powiatu w związku ze stanem...

Sklepy, apteki, komunikacja miejska, urzędy. Informator dla powiatu w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego

8

Zamknięte szkoły, uczelnie, przedszkola i żłobki, ograniczenia w działalności centrów handlowych, limity zakupów w sieci drogerii, obsługa klientów aptek przez okienka nocne, letni rozkład jazdy miejskich autobusów, ograniczenia w przyjmowaniu interesantów przez urzędy, zamknięte kina, muzea i instytucje kultury. Zebraliśmy najważniejsze informacje po zmianach spowodowanych przez epidemię koronawirusa SARS-CoV-2.

Sklepy i galerie

Stan zagrożenia epidemicznego został formalnie wprowadzony 14 marca. – Zgodnie z ustawą, jest to stan pozwalający nakładać dodatkowe ograniczenia, które są niezbędne by powstrzymać rozprzestrzenię się wirusa – wyjaśniał podczas piątkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Wprowadzone przepisy określają, że sklepy znajdujące się poza galeriami handlowymi będą otwarte, natomiast w samych centrach handlowych czynne pozostaną właściwie tylko sklepy spożywcze, apteki i drogerie.

W samym rozporządzeniu wydanym przez ministra zdrowia wyszczególniono, że w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² ustanawia się czasowe ograniczenie:

  1. handlu detalicznego najemcom powierzchni handlowej, których przeważająca działalność polega na handlu: a) wyrobami tekstylnymi, b) wyrobami odzieżowymi, c) obuwiem i wyrobami skórzanymi, d) meblami i sprzętem oświetleniowym, e) sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego, f) artykułami piśmiennymi i księgarskimi;
  2. prowadzenia działalności gastronomicznej i rozrywkowej.

W związku z dużym ruchem w sklepach i wykupywaniem produktów takich jak makarony, kasze, ryż, papier toaletowy lub mydło, niektóre sklepy zdecydowały się wprowadzić limit sprzedaży produktów. W Świdnicy z takim ograniczeniem można się spotkać m.in. w drogeriach sieć Rossmann (limit do 3 sztuk danego produktu).

Apteki

Naczelna Izba Aptekarska rekomendowała aptekom ogólnodostępnym i punktom aptecznym wydawanie pacjentom wszystkich produktów w wyznaczonych strefach lub za pośrednictwem okienek do sprzedaży nocnej. W przypadku aptek działających na terenie Świdnicy zdecydowano się na prowadzenie sprzedaży za pośrednictwem okienka „nocnego” lub wprowadzenie ograniczeń dotyczących maksymalnej liczby osób przebywających w placówkach.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w Polsce, mając na względzie Wasze bezpieczeństwo, a także osób pracujących w aptece, bardzo prosimy o pojedyncze wchodzenie do naszej apteki. Przy każdym stanowisku pracującym może znajdować się jeden pacjent oraz dodatkowo jeden pacjent w wyznaczonym miejscu apteki. Prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości między pacjentami oraz między Państwem a personelem apteki (minimum 1 metr). Prosimy także w miarę możliwości o korzystanie z płatności bezgotówkowych – stwierdzono w informacji wywieszonej na witrynie i wejściu kilku świdnickich placówek. W niektórych przypadkach wprowadzone zostały także zmiany w godzinach urzędowania.

Restauracje

Restauracje, bary i kawiarnie mogą prowadzić tylko działalność na dowóz i na wynos. Informacje w tej sprawie na bieżąco – za pośrednictwem mediów społecznościowych – starają się przekazywać właściciele. W wielu przypadkach lokale gastronomiczne zostały zamknięte całkowicie.

Urzędy i instytucje

W związku z działaniami ograniczającymi rozprzestrzenianie się zakażeń koronawirusem w Polsce Urząd Miejski w Świdnicy informuje, iż będzie czynny w standardowych godzinach pracy. Magistrat rekomenduje jednak, aby sprawy urzędowe, które nie wymagają osobistego stawiennictwa, załatwiać telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub platformy ePUAP. – Kierujemy do Was prośbę o ograniczenie wizyt w Urzędzie Miejskim i w innych instytucjach działających na terenie miasta. Jeśli to możliwe to prosimy o kontakt telefoniczny, uzyskacie Państwo pełną informację dotyczącą Waszej sprawy +48 74 856 28 00 – apelują urzędnicy.

Od 12 do 25 marca zawieszona pozostaje działalność świdnickich placówek miejskich: Muzeum Dawnego Kupiectwa, Świdnickiego Ośrodka Kultury, Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Młodzieżowego Domu Kultury, klubów seniora, Centrum Organizacji Pozarządowych i Dziennego Domu Senior-Wigor (posiłki dla podopiecznych będą wydawane na wynos). Zamknięte zostały również baseny przy ul. Równej i Marcinkowskiego oraz Wieża Ratuszowa.

W związku z występowaniem koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, prezesi Sądu Okręgowego w Świdnicy oraz Sądu Rejonowego w Świdnicy zarządzili odwołanie rozpraw i posiedzeń, które miały się odbyć w terminie od 13 do 31 marca 2020 roku. Wprowadzono także ograniczenia w obsłudze interesantów. Z kolei Prokurator Okręgowy w Świdnicy wprowadził całkowity zakaz przyjmowania interesantów. (czytaj dalej)

W Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy do odwołania wstrzymana została możliwość przyjęcia ustnej skargi do protokołu lub osobistego spotkania z Komendantem Powiatowym Policji w Świdnicy. Skargi i wnioski w Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy można nadal składać: telefonicznie (uzyskanie informacji o sposobie złożenia skargi, wniosku) pod numerem 74 858 22 04 – Zespół Kontroli KPP Świdnica, faxem pod numer 74 858 22 45, pocztą internetową na adres e-mailowy: [email protected],  zwykłą pocztą na adres: Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy, ul. Jagiellońska 23, 58-100 Świdnica.

W celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzenienia się koronawirusa oraz w trosce o bezpieczeństwo pracowników i klientów, Poczta Polska od piątku wydziela specjalne strefy bezpieczeństwa w swoich placówkach i wywiesza komunikaty do klientów, w których prosi o zachowanie odległości około 1,5 metra podczas oczekiwania na obsługę przy okienku i pozostanie za znajdującą się na podłodze taśmą, także w trakcie obsługi. Pracownicy Poczty będą kolejno prosić klientów o podchodzenie do stanowiska obsługi. Bliżej do pracownika, klienci mogą podchodzić jedynie w celu okazania dokumentów i innych niezbędnych czynności, na wyraźną prośbę pracownika Poczty.

Od poniedziałku, 16 marca w związku z zawieszeniem transportu lotniczego Poczta Polska wstrzymuje przyjęcia przesyłek do innych krajów. Wprowadzone zostają zmiany w organizacji pracy placówek pocztowych: 1) godziny pracy placówek w dni robocze ulegają skróceniu do 6 godzin, przy czym w wybrane dni placówka będzie czynna w godz. 14-20 lub zamiennie przez trzy godziny w sobotę, także pozostałe placówki czynne dotychczas w soboty będą obsługiwać klientów przez trzy godziny – szczegółowe informacje o czasie pracy poszczególnych placówek można sprawdzić na www.poczta-polska.pl, 2) praca placówek całodobowych zostaje skrócona, placówki te będą czynne przez 7 dni w tygodniu od godz. 8.00 do 20.00, 3) punkty obsługi klienta w Galeriach Handlowych będą nieczynne.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy zwraca się z prośbą o ograniczenie wizyt w siedzibach Ośrodka jedynie do spraw koniecznych i pilnych. Decyzje administracyjne będą wysyłane drogą pocztową. W sprawach niewymagających osobistego kontaktu prosimy o kontakt telefoniczny:

  • Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych – tel. 74 854-90-50,
  • Dział Pomocy Środowiskowej (ul. Franciszkańska 7 – pracownicy socjalni) – tel. 74 854-90-53,
  • Dział Pomocy Środowiskowej (ul. Westerplatte 47 – pracownicy socjalni) – tel. 74 640-28-88,
  • Dział Pomocy Specjalistycznej – tel. 74 854-90-52,
  • lub za pośrednictwem platformy ePUAP oraz adresu mailowego: [email protected].

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zwraca się z prośbą o korzystanie z usług elektronicznych oraz zaleca kontakt telefoniczny w sprawach nie wymagających osobistej wizyty w Urzędzie. Wizyty u doradcy klienta zastąpione zostają kontaktem telefonicznym. Korzystając z usług elektronicznych przez Internet można m.in. zarejestrować się jako osoba bezrobotna, jeżeli posiada się profil zaufany lub podpis elektroniczny, znaleźć ofertę pracy, przesłać pismo do urzędu, złożyć wniosek, zarejestrować ofertę pracy, przesłać wniosek dot. oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca. – Od dnia 16.03.2020r. do odwołania wstrzymujemy nabory wniosków na następujące formy wsparcia: prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, staże, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych powyżej 50 r. ż., szkolenia indywidualne, bony szkoleniowe, bony stażowe, bony zatrudnieniowe, bony na zasiedlenie, zwrot kosztów przejazdu, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7, sfinansowanie kosztów egzaminu / uzyskania licencji – wyliczają przedstawiciele PUP Świdnica. Więcej informacji na stronie Powiatowego Urzędu Pracy.

Od 16 marca 2020 roku Biuro Obsługi Klienta oraz kasa Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji będą nieczynne do odwołania. Nie będzie również możliwości załatwiania spraw, które wymagały by osobistej wizyty w siedzibie firmy. Mieszkańcy mogą kontaktować się ze spółką wodociągową telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 pod numerami: centrala – 74 5815810, BOK – 74 8515836, listownie: Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy ul. Wrocławska 10, 58-100 Świdnica, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected], [email protected]. W sprawach wymagających kontaktu z pracownikami pozostałych działów, należy dzwonić pod numery telefonów: 74 5815830 oraz 74 8515841 lub kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected].

W związku ze wzmożonym okresem zachorowań na chorobę pochodzenia wirusowego, w tym wystąpieniem na obszarze województwa dolnośląskiego potwierdzonych przypadków zachorowań na COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 oraz w trosce o zdrowie osób egzaminowanych, jak również pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Wałbrzychu i oddziałów terenowych, w porozumieniu z marszałkiem województwa podjęta została decyzja o zawieszeniu od dnia 16 marca do 25 marca 2020 roku przeprowadzania egzaminów państwowych oraz szkoleń i kursów. (czytaj dalej)

Jeśli nie musicie Państwo pilnie załatwić spraw w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Świdnicy, to prosimy o przełożenie wizyty na późniejszy termin – apelują służby starosty świdnickiego. Część spraw można załatwić pozostawiając dokumenty w Biurze Obsługi Klienta na I piętrze. Dotyczy to w szczególności: zawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdu, wyrejestrowaniu pojazdu z powodu demontażu. Sprawy te można również załatwić korzystając ze skrzynki podawczej urzędu E-URZĄD lub z platformy E-PUAP.

Od poniedziałku tj. 16 marca do środy, 25 marca wstrzymana jest możliwość osobistego załatwienia spraw w Urzędzie Gminy Świdnica. Przedstawiciele urzędu zachęcają do załatwiania spraw: drogą mailową – [email protected], za pośrednictwem platformy E-PUAP, telefonicznie – 74/852-30-67, 74/852-12-26, 74/852-24-88, 74/852-02-74, lub korespondencją tradycyjną. Na zewnątrz budynku (przy wejściu bocznym do Urzędu) znajduje się skrzynka podawcza, w której można zostawić dokumenty. Wejście do Urzędu Gminy (boczne od parkingu) tylko w sprawach PILNYCH – przycisk na domofonie SEKRETARIAT. W uzasadnionych sytuacjach będzie możliwość kontaktu z urzędnikiem, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.

Urząd Miejski w Świebodzicach do odwołania nie będzie prowadził bezpośredniej obsługi klientów. Wydziały urzędu przy ulicy: Rynek 1, Żeromskiego 27, Świdnicka 7 zostaną fizycznie zamknięte dla klientów od dnia 17 marca (wtorek) do odwołania, za wyjątkiem punktu informacyjnego znajdującego się na parterze Rynek 1, Żeromskiego 27, a także kasy. Dyżur – wyłącznie w sprawach pilnych – pełni sekretariat Urzędu Miejskiego: tel. 74 6669 518 oraz 74 6665 517. Na parterze Urzędu przy ul. Rynek 1 oraz przy ul. Żeromskiego 27 ustawione są urny, do których można wrzucać pisma. Wszystkim pismom wrzuconym do urny w danym dniu zostanie nadana pieczęć wpływu z danego dnia. Więcej informacji w komunikacie urzędu.

Od 16 marca 2020 roku oba budynki Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej (przy ul. Wolności 9 i Powstańców 3) pozostają zamknięte. – Prosimy, by załatwianie spraw urzędowych odłożyć w czasie. Założyć można, że z uwagi na wystąpienie „siły wyższej” terminy urzędowe zostaną wydłużone. Wszelkie dokumenty i wnioski można składać elektronicznie.  Wyjątkiem będzie sporządzanie aktów zgonów oraz wydawanie dowodów osobistych w pilnych przypadkach. W takiej sytuacji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: tel: 74 85-88-230 lub 74 85-88-233 lub 74 85-87-164 lub 74 85-87-165 lub 74 85-87-611 nr wewnętrzny 12.  Apelujemy, żeby z pracownikami Urzędu Miejskiego kontaktować się za pośrednictwem internetu (adres: [email protected]) lub za pośrednictwem platformy ePUAP lub telefonicznie: tel: 74 85-88-230 lub 74 85-88-233 lub 74 85-87-164 lub 74 85-87-165 lub 74 85-87-611 – informują władze gminy.

Urząd Gminy Marcinowice zawiesza przyjmowanie interesantów od 16 marca do odwołania. Obsługa interesantów odbywać się będzie za pomocą środków komunikacji telefonicznej i elektronicznej. Szczegółowy wykaz telefonów, numerów biur i adresów e-mail poszczególnych pracowników Urzędu Gminy Marcinowice. Pełny wykaz numerów kontaktowych dostępny jest na stronie urzędu.

Od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania Urząd Miejski w Strzegomiu zostaje zamknięty dla klientów. Z pracownikami Urzędu Miejskiego w Strzegomiu proszę kontaktować się: telefonicznie – centrala urzędu 74 8560 599 lub bezpośrednio z poszczególnymi wydziałami (poniżej numery telefonów), e-mail – [email protected] poprzez platformę www.eurzad.strzegom.pl. Sprawy pilne załatwiane będą tylko po wcześniejszej rejestracji „Umów wizytę w urzędzie” poprzez kontakt telefoniczny oraz platformę e-urząd. Ponadto, jeśli zajdzie pilna potrzeba przyjścia do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, prosi się o załatwianie spraw samodzielnie, bez osób towarzyszących, z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym bezpiecznej odległości co najmniej jednego metra pomiędzy pracownikiem a stroną. Od 12 marca zamknięte zostały: 1) obiekty sportowe OSiR – kryta pływalnia „Delfinek” i hala sportowa, 2) obiekty kulturalne: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzegom, Strzegomskie Centrum Kultury, w tym kino, CAS „Karmel”, świetlice wiejskie, Warsztat Terapii Zajęciowej i Dzienny Dom Pobytu „Senior – Wigor” w Strzegomiu.

Z dniem 13 marca 2020 roku do odwołania zamknięto Urząd Gminy Dobromierz wraz z pozostałymi gminnymi jednostkami organizacyjnymi dla bezpośredniej obsługi klientów. Klienci będą obsługiwani telefonicznie: 74 85 86 217, 206, 693 449 281, e-mail: [email protected], Elektroniczna Skrzynka Podawcza – EPUAP.

Od 16 do 25 marca 2020 roku budynek Urzędu Miejskiego w Żarowie będzie zamknięty. W związku z tym wszystkie pilne należy załatwiać drogą elektroniczną: [email protected] oraz za pośrednictwem platformy e-urząd. Prosi się też, aby z pracownikami Urzędu Miejskiego w Żarowie kontaktować się wyłącznie telefonicznie: 74 30 64 333 (Sekretariat) i 74 30 67 378 (Urząd Stanu Cywilnego). Od dnia 16 marca 2020 roku zamknięta zostaje również kasa. Płacenie podatków, opłat za odpady itp. należy dokonywać drogą elektroniczną. Urzędnicy apelują też, by wizyty osobiste ograniczyć do minimum,  przesyłanie korespondencji prowadzić w pierwszej kolejności drogą elektroniczną, w celu zminimalizowania kontaktu bezpośredniego kontaktować się z pracownikami drogą telefoniczną. Wykaz numerów wewnętrznych dostępny jest na stronie internetowej UM Żarów.

Zakład Oczyszczania Miasta w Świdnicy informuje, że w celu zapobiegania i ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa ograniczony zostanie kontakt z klientami. W związku z tym, że na terenie ZOM Sp. z o.o. w Świdnicy prowadzony jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), od dnia 16 marca 2020 roku do końca miesiąca marca 2020 roku, odpady nie będą przyjmowane i w tym czasie PSZOK będzie nieczynny.

W związku z istniejącym potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem, w myśl zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, dla bezpieczeństwa klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i pracowników – we wszystkich placówkach są wystawione specjalne pojemniki/skrzynki, w których można zostawić dokumenty i wnioski bez potrzeby bezpośredniego kontaktu z innymi osobami. Jak informuje Iwona Kowalska-Matis, rzecznik dolnośląskiego ZUS, w dwa najbliższe poniedziałki (16 i 23 marca) obsługa w placówkach ZUS będzie skrócona do godz. 15.00.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca się też do swoich klientów z prośbą o ograniczenie wizyt w placówkach ZUS w całym kraju. W przypadku potrzeby kontaktu można skorzystać z informacji telefonicznej, wysłać maila lub skorzystać z portalu PUE ZUS.  W przypadku potrzeby kontaktu można korzystać z informacji telefonicznejtel. 22 560 16 00. Można korzystać również z kontaktu mailowego. Adres e-mail do zapytań ogólnych [email protected].

Nastąpiła zmiana zasad obsługi podatnika w dolnośląskich urzędach skarbowych, w tym w świdnickiej “skarbówce”. Wprowadzone zostaje czasowe ograniczenie dostępu do urzędów, które potrwa od 13 do 27 marca 2020 roku. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zachęca do korzystania z e-usług oraz kontaktu z urzędami skarbowymi poprzez e-PUAP i infolinie. Twój e-PIT i e-Deklaracje dostępne na podatki.gov.pl pozwalają na rozliczanie podatków bez wizyty w urzędzie skarbowym. Więcej informacji na stronach poszczególnych urzędów skarbowych oraz na podatki.gov.pl. Dane kontaktowe do Urzędu Skarbowego w Świdnicy dostępne są w komunikacie KAS.

Komunikacja miejska

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Świdnicy informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją wynikającą z rozprzestrzeniania się koronawirusa i ogłoszonym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów i ministrów podległych resortów o zamknięciu szkół, placówek oświatowych oraz o zawieszeniu działalności instytucji kultury, począwszy od dnia 16 25 marca 2020 roku zacznie obowiązywać wakacyjny rozkład jazdy autobusów komunikacji miejskiej. W razie ewentualnych kolejnych zarządzeń okres obowiązywania rozkładu letniego może zostać przedłużony.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno kierowców, jak i pasażerów, podjęto decyzję o zawieszeniu sprzedaży biletów przez kierowców w okresie od 15 marca do 25 marca. Dodatkowo poinformowano, że przednie drzwi w autobusach będą zamknięte dla obsługi pasażerskiej.

Do wydziału transportu Urzędu Miejskiego na chwilę obecną nie wpłynęły żadne wiadomości o zawieszeniu kursów przez prywatnych przewoźników. Ich połączenia międzymiastowe pozostają bez zmian – informuje Magdalena Dzwonkowska ze świdnickiego magistratu. O zmianach w rozkładzie poinformował przewoźnik PWHD: “Komunikacja na trasie Świdnica – Wrocław w dni robocze od dnia 13 marca będzie odprawiana według rozkładu na sobotę”.

Z aktualnym rozkładem jazdy MPK Świdnica można się zapoznać na stronie przewoźnika.

Szkoły i inne placówki oświatowe

W związku z zagrożeniem koronawirusem Prezes Rady Ministrów poinformował, że od poniedziałku, 16 marca szkoły, przedszkola i żłobki zostaną zamknięte. Od poniedziałku w placówkach tych nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne, a także nie będzie zapewniona opieka dla dzieci.

Szpitale

Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 45/2020 w związku z wystąpieniem zdarzenia mogącego spowodować stan nagłego zagrożenia zdrowotnego znacznej liczby osób, na Regionalny Szpital Specjalistyczny „Latawiec” w Świdnicy nałożony został obowiązek wprowadzenia zakazu odwiedzin pacjenta od dnia 4 marca. Podobna decyzja nałożona została także na Szpital „Mikulicz” w Świebodzicach.

12 marca 2020 roku, z uwagi na ograniczenia w dostępności do asortymentu jednorazowej ochrony osobistej dla personelu medycznego na rynku, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy ograniczył na okres dwóch tygodni przyjęcia pacjentów na planowe zabiegi operacyjne. Jednocześnie, aby ograniczyć liczbę osób z zewnątrz przyjeżdżających do szpitala nie będą w tym okresie prowadzone kwalifikacje do zabiegów dla pacjentów chcących ustalić termin zabiegu. Do odwołania obowiązuje również całkowity zakaz odwiedzin na oddziałach.

Przedstawiciele szpitala zapewniają, że nie ma zagrożenia wstrzymania przyjęć w trybie pilnym, tj. w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia pacjentów. Odbywają się również wszelkie porody (zarówno naturalne jak i drogą cięć cesarskich), w tym wszelkie planowe cięcia cesarskie. Nadal dostępne są również porody rodzinne, przy czym uczestniczyć w nich będzie mogła jedna osoba towarzysząca, pod warunkiem podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa.

Bez zmian funkcjonują poradnie i pracownie oraz laboratorium analityczne i mikrobiologiczne, przy czym w laboratorium mikrobiologicznym nie będzie możliwości pobrania od pacjentów materiałów do badań. Badania wykonywane w laboratorium mikrobiologicznym będą możliwe wyłącznie dla pacjentów ze skierowaniem lekarskim na powierzonym materiale. – Apelujemy jednak do pacjentów oraz innych osób planujących wizytę w szpitalu lub laboratorium, aby zachowały zdrowy rozsądek oraz wszelką ostrożność, a w sytuacji jakiegokolwiek potencjalnego zagrożenia, unikały wizyt w szpitalu, w tym w laboratorium. Wszelkie badania oraz wizyty, które mogą zostać odłożone w czasie zaleca się opóźnić do czasu eliminacji zagrożenia epidemiologicznego – stwierdzono w wydanym komunikacie.

Zachęca się do korzystania z rejestracji w formie telefonicznej do poradni specjalistycznych oraz pracowni, w tym m.in. do pracowni rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, ultrasonografii, poradni chorób naczyń, za pośrednictwem szpitalnej infolinii tel. 74 630 60 60, celem ograniczenia konieczności korzystania z rejestracji osobistej.

/opr. mn/

fot. Dariusz Nowaczyński, Artur Ciachowski, mn

Poprzedni artykułOdnawiają plac zabaw na terenie OSiR Strzegom
Następny artykułKontakt z lekarzem tylko przez telefon? Przychodnie przechodzą na system teleporad