Strona główna 0_Slider Kontakt z lekarzem tylko przez telefon? Przychodnie przechodzą na system teleporad

Kontakt z lekarzem tylko przez telefon? Przychodnie przechodzą na system teleporad

6

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemicznym i koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów kierownicy przychodni i gabinetów powinni wprowadzić nowe zasady organizacji pracy – zaleca Porozumienie Zielonogórskie. Stosując się do wskazań Głównego Inspektora Sanitarnego, uzgodnionych z lekarzami Porozumienia Zielonogórskiego, także świdnickie przychodnie przechodzą na pracę w trybie porad telefonicznych. Apelują do pacjentów o ograniczenie osobistych wizyt do wyjątkowych sytuacji i ograniczają swoją dotychczasową działalność. 

W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19 poprzez ograniczanie osobistych kontaktów z pacjentami, Centrala NFZ przypomina, że na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz zarządzenia nr 177/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, możliwe jest udzielanie świadczeń w postaci teleporad w zakresach lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ. W ramach teleporady można też wystawić np. e-receptę, zlecenie elektroniczne na wyroby medyczne, przekazując pacjentowi numer, którym pacjent posłuży się podczas jego realizacji – wskazuje Zbigniew Terek, dyrektor dolnośląskiego oddziału NFZ.

W ramach porady telemedycznej lekarz może wystawić pacjentowi zarówno e-receptę, jak i elektroniczne zwolnienie lekarskie. Możliwość odbycia „wizyty przez telefon” dotyczy nie tylko lekarza rodzinnego, czy pediatry, ale także innych specjalistów. Z wizyt na odległość skorzystać mają m.in. pacjenci poradni onkologicznych, kardiologicznych czy neurologicznych, którzy pozostają już pod stałą opieką specjalistów i wymagają okresowej kontroli.  – Nie ma obaw, że teleporady uniemożliwią bezpośrednie wizyty u lekarzy. Jeśli po zdalnym wywiadzie będzie taka konieczność, pacjenci otrzymają sugestię skorzystania z wizyty w placówce medycznej lub skontaktowania się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną – wskazują przedstawiciele NFZ.

Zgodnie z zestawieniem przygotowanym przez NFZ, w Świdnicy teleporad udzielają:

  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Władysław Kruszniewicz, ul. Władysława Łokietka 13, tel. 74 853 96 60,
  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medyk”, ul. Gdyńska 25A, tel. 74 852 72 28,
  • Przedsiębiorstwo Lecznicze Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Bhmed” Sp. z o.o., ul. Strzelińska 6, tel. 74 853 76 06,
  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rodzinna Beata Trzcińska-Larska, ul. Mikołaja Kopernika 34 A, tel. 74 640 35 53,
  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Ars Medica” Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 4, tel. 74 852 03 67 (poradnia internistyczna), 74 852 06 66 (poradnia pediatryczna),
  • „Ar-Vita” Usługi Medyczne, ul. Kliczkowska 37, tel. 74 640 19 19,
  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Mieszko” Sp. z o.o., ul. Mieszka I 10, tel. 74 856 95 05, e-mail: [email protected],
  • Centrum Usług Medycznych „Eskulap” Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wykonujące Działalność Leczniczą, ul. Ludwika Zamenhofa 47, tel. 74 851 76 60,
  • NZOZ „Kolmed” S.C., ul. Kolejowa 8, tel. 74 856 95 18,
  • Lek-Med Karscy, ul. Ludwika Zamenhofa 46, tel. 783 048 334.

W celu minimalizacji ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, centrala NFZ zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo lub zgodnie z przyjętym planem postępowania leczniczego. Dotyczy to przede wszystkim planowanych pobytów w szpitalach w celu: przeprowadzenia diagnostyki oraz zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, prowadzenia rehabilitacji leczniczej, świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, stomatologii, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, badań diagnostycznych wykonywanych ambulatoryjnie takich jak: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, PET, gastroskopia, kolonoskopia, USG oraz badań profilaktycznych i przeprowadzania szczepień.  Zaleca się także, w porozumieniu z właściwymi dyrektorami OW NFZ, całkowite zawieszenie udzielania świadczeń w mammobusach i dentobusach.

/mn/

Poprzedni artykułSklepy, apteki, komunikacja miejska, urzędy. Informator dla powiatu w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego
Następny artykułNowe przypadki zakażenia koronawirusem na Dolnym Śląsku. Jedna osoba hospitalizowana w Wałbrzychu