Strona główna Temat dnia Odwołane rozprawy, ograniczenia w obsłudze interesantów w świdnickich sądach. Zdecydowane kroki także...

Odwołane rozprawy, ograniczenia w obsłudze interesantów w świdnickich sądach. Zdecydowane kroki także w prokuraturze

0

W związku z występowaniem koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, prezesi Sądu Okręgowego w Świdnicy oraz Sądu Rejonowego w Świdnicy zarządzili odwołanie rozpraw i posiedzeń, które miały się odbyć w terminie od 13 do 31 marca 2020 roku. Wprowadzono także ograniczenia w obsłudze interesantów. Z kolei Prokurator Okręgowy w Świdnicy wprowadził całkowity zakaz przyjmowania interesantów.

W związku z rozpowszechnianiem się na terenie kraju wirusa SARS-CoV-2 Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy, na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 365) zarządził: 1) odwołanie terminów rozpraw i posiedzeń, wyznaczonych pierwotnie w okresie od dnia 13 marca do 31 marca 2020 r. (włącznie), 2) powyższe nie dotyczy spraw stosowania tymczasowego aresztowania (jego przedłużenia), bądź innych środków izolacyjnych oraz spraw zagrożonych przedawnieniem – poinformowała Marzena Rusin-Gielniewska, rzecznik Sądu Okręgowego w Świdnicy. Z kolei prezes Sądu Rejonowego w Świdnicy zarządził „odwołanie (z wyznaczeniem nowych terminów po 31 marca 2020r.) terminów rozpraw i posiedzeń, wyznaczonych pierwotnie w okresie od dnia 13 marca 2020r. do dnia 31 marca 2020 r., z wyjątkiem spraw dotyczących stosowania (przedłużenia) tymczasowego aresztowania lub innych środków izolacyjnych, zagrożonych przedawnieniem, spraw związanych z odebraniem dziecka lub podobnych, dotyczących pilnych zarządzeń tymczasowych, a także innych uznanych przez referenta na pilne, z uwzględnieniem kwestii stawiennictwa osób z obszarów, a których stwierdzono zagrożenie lub przypadki zakażenia”.

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy wstrzymał do odwołania osobiste przyjmowanie interesantów przez kierowników i pracowników sekretariatów, sekcji, kasę i czytelnię sądu, jak również prezesa, wiceprezesa i dyrektora sądu. – Wszelkie skargi, wnioski, prośby należy kierować do Sądu drogą pisemną lub mailową. Jednocześnie informuję, że Biuro Obsługi Interesantów, na dotychczasowych zasadach, będzie przyjmowało korespondencję oraz udzielało informacji, również telefonicznej oraz mailowej. Ponadto uprasza się interesantów o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w Sądzie Okręgowym w Świdnicy, zawężając je do spraw niecierpiących zwłoki oraz o ewentualne zasięganie informacji drogą telefoniczną lub mailową – dodaje Rusin-Gielniewska.

W związku z rozpowszechnianiem się koronowirusa SARS-CoV-2, celem decyzję o wstrzymaniu przyjmowania interesantów podjął Wiesław Dworczak, Prokurator Okręgowy w Świdnicy. – W okresie od 12 marca 2020 roku do 31 marca 2020 roku wprowadzam zakaz bezpośredniego przyjmowania interesantów, zaś wszelkie w tym zakresie sprawy załatwiane będą telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub korespondencyjnie. W sprawach pilnych należy kontaktować się pod numerem telefonu 74 85 03 425 lub 74 85 03 400. W przypadku poprawy sytuacji, w zależności od poczynionych ustaleń, okres ten może ulec skróceniu. Do kompetencji kierowników komórek organizacyjnych Prokuratury Okręgowej w Świdnicy pozostawiam ocenę sytuacji i decyzję w kwestii przyjmowania osób wezwanych, a nadto w wyjątkowych wypadkach o przyjęciu interesanta, po uprzednim uzyskaniu informacji o powodach i celu wizyty interesanta – napisano w wydanym zarządzeniu.

/mn/

Poprzedni artykułJak spowolnić proces starzenia się skóry?
Następny artykułZderzenie pod Słotwiną. Jedno z aut wylądowało na boku [Aktualizacja]