Strona główna 0_Slider Sklepy, apteki, komunikacja. Informator dla powiatu świdnickiego na czas epidemii

Sklepy, apteki, komunikacja. Informator dla powiatu świdnickiego na czas epidemii

2

Skrócone godziny pracy wielu sklepów, limity osób równocześnie odwiedzających markety, ograniczenia w działalności galerii handlowych, w aptekach sprzedaż przez okienka do obsługi nocnej, kursowanie świdnickich autobusów tylko w wyznaczonych godzinach, urzędy zamknięte dla interesantów. Od soboty na terenie całego kraju obowiązuje stan epidemii. Zebraliśmy najważniejsze informacje dla mieszkańców Świdnicy i powiatu świdnickiego.

Koronawirus – najważniejsze informacje i numery telefonów

Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc:

 • dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.
 • wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.
 • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.

Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.

Sklepy, Galeria Świdnicka

Wraz z ogłoszeniem na terenie Polski stanu epidemii, od 21 marca obowiązują nowe przepisy dotyczące handlu w galeriach handlowych. Rozporządzenie jasno wskazuje, które branże mogą prowadzić handel w takich obiektach. Ma to ułatwić przedsiębiorcom interpretację przepisów wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa.

W rozporządzeniu wprowadzającym stan epidemii wyliczono następujące branże mogące prowadzić działalność obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²: spożywcza, kosmetyczna (z wyjątkiem produktów przeznaczonych do perfumowania lub upiększania), artykułów toaletowych i środków czystości, wyrobów medycznych i farmaceutycznych, artykułów remontowo-budowlanych, prasowa, artykułów dla zwierząt, paliw.

Dodatkowo w galeriach mogą być świadczone usługi medyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, pocztowe, pralnicze lub gastronomiczne, ale tylko w zakresie dowozu, bez usług „na wynos” w samej galerii. Na terenie galerii z handlu wyłączone będą natomiast tzw. wyspy handlowe.

Do odwołania w Galerii Świdnickiej czynne będą jedynie: Intermarche (w godzinach 9.00-19.00), Rossmann (9.00-21.00), Apteka (9.00-19.00), Bluntland (10.00-18.00), Kolporter (9.00-18.00). O ewentualnych, kolejnych zmianach świdnickie centrum będzie informować.

Sklepy znajdujące się poza galeriami handlowymi będą otwarte, jednak w wielu przypadkach właściciele i centrale sieci handlowych wprowadziły zmiany w godzinach pracy, a także limity klientów mogących równocześnie robić zakupy. W związku z dużym ruchem w sklepach i wykupywaniem produktów takich jak makarony, kasze, ryż, papier toaletowy lub mydło, niektóre sklepy zdecydowały się wprowadzić limit sprzedaży produktów. Informacje na ten temat wywieszane są przy wejściach do poszczególnych sklepów.

Apteki

Naczelna Izba Aptekarska rekomendowała aptekom ogólnodostępnym i punktom aptecznym wydawanie pacjentom wszystkich produktów w wyznaczonych strefach lub za pośrednictwem okienek do sprzedaży nocnej. W przypadku aptek działających na terenie Świdnicy zdecydowano się na prowadzenie sprzedaży za pośrednictwem okienka “nocnego” lub wprowadzenie ograniczeń dotyczących maksymalnej liczby osób przebywających w placówkach.

W związku z brakiem personelu i koniecznością przeprowadzania codziennej dezynfekcji izb ekspedycyjnych w sytuacji zagrożenia koronawirusem, szereg świdnickich aptek podjęło decyzję o skróceniu czasu pełnienia dyżuru nocnego. (więcej informacji)

Restauracje

Restauracje, bary i kawiarnie mogą prowadzić tylko działalność na dowóz i na wynos. Informacje w tej sprawie na bieżąco – za pośrednictwem mediów społecznościowych – starają się przekazywać właściciele. W wielu przypadkach lokale gastronomiczne zostały zamknięte całkowicie.

Komunikacja miejska

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego i zaobserwowanym bardzo dużym obniżeniem liczby osób podróżujących transportem publicznym do odwołania obowiązują zmiany w funkcjonowaniu świdnickiej komunikacji miejskiej.

Linie miejskie kursują według obowiązującego rozkładu jazdy dla dni powszednich, sobót i niedziel, ale tylko w ograniczonym zakresie godzin: 05:00 – 08:00, 12:00 – 15:30, 20:00 – 23:00. Linie zamiejskie kursują według obowiązującego rozkładu jazdy dla dni powszednich i sobót w ograniczonym zakresie godzin: 05:00 – 08:00, 12:00 – 15:30, 20:00 – 23:00. Od 22 marca niedzielne kursy linii zamiejskich zostały zawieszone do odwołania. Z aktualnym rozkładem jazdy można się zapoznać na przystankach i stronie internetowej MPK Świdnica.

Dodatkowo, w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 24 marca 2020 roku liczba pasażerów w autobusie nie może być większa niż połowa liczby miejsc siedzących – połowa siedzeń musi pozostać wolna, a pasażerowie mogą siadać na co drugim miejscu.

Szpitale

Jak informuje dyrekcja świdnickiego szpitala „Latawiec”, w celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19, zgodnie z zaleceniem Centrali NFZ z dniem 16 marca 2020 r. ograniczeniu do niezbędnego minimum i czasowemu zawieszeniu podlegają świadczeń wykonywane planowo lub zgodnie z przyjętym planem postępowania leczniczego. Dotyczy to:

 • planowanych pobytów w szpitalach w celu: przeprowadzenia diagnostyki oraz zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych,
 • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, badań diagnostycznych wykonywanych ambulatoryjnie takich jak: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, gastroskopia, kolonoskopia, videoendoskopia, angiografia fluoresceinowa, USG, RTG, EMG i EEG,
 • badań laboratoryjnych wykonywanych ambulatoryjnie (dotyczy laboratorium diagnostycznego i mikrobiologicznego),
 • prowadzenia rehabilitacji leczniczej,
 • poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Świdnicy i Strzegomiu,
 • porodów rodzinnych.

W każdym przypadku odroczenia terminu udzielania świadczenia dokonana zostanie ocena uwarunkowań i ryzyk dotyczących stanu zdrowia pacjentów. O nowym terminie pacjenci będą informowani telefonicznie. Nie ma zagrożenia wstrzymania przyjęć w trybie pilnym, tj. w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia pacjentów.

W poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy w okresie od 17 marca 2020 r. do odwołania zostają wprowadzone nadzwyczajne rozwiązania dotyczące przyjęć:

 • wcześniejsza rejestracja telefoniczna na wizytę pod nr 725 984 321,
 • udzielanie świadczeń w postaci teleporady,
 • w uzasadnionych medycznie przypadkach umawianie na wizytę na określoną godzinę,
 • realizacja zleconych iniekcji po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu godziny pod nr jw.

Urzędy i instytucje

Do odwołania w Urzędzie Miejskim w Świdnicy obowiązują ograniczenia w obsłudze klientów. W urzędzie wprowadzono 1) reglamentację ilości wejść, 2) wszystkie komórki organizacyjne urzędu pracują od poniedziałku do piątku w godz. 7:30–15:30, 3) obsługiwane są jedynie sprawy pilne, 4) w przypadku konieczności wizyty w urzędzie należy wcześniej kontaktować się telefonicznie z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w celu umówienia się, 5) wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu Miejskiego w Świdnicy można złożyć elektronicznie, korespondencja odbierana będzie również przy drzwiach wejściowych do budynku, 6) wyjątkiem od powyższych uregulowań jest rejestracja bieżąca zgonów i urodzeń. W tych sprawach pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego przyjmują osobiście, 7) kasa Urzędu Miejskiego w Świdnicy będzie nieczynna – płatności można dokonywać za pośrednictwem bankowości elektronicznej. (więcej informacji)

Zawieszona pozostaje działalność świdnickich placówek miejskich: Muzeum Dawnego Kupiectwa, Świdnickiego Ośrodka Kultury, Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Młodzieżowego Domu Kultury, klubów seniora, Centrum Organizacji Pozarządowych i Dziennego Domu Senior-Wigor (posiłki dla podopiecznych będą wydawane na wynos). Zamknięte zostały również baseny przy ul. Równej i Marcinkowskiego, Wieża Ratuszowa, a także punkt informacji turystycznej.

Prezesi Sądu Okręgowego w Świdnicy oraz Sądu Rejonowego w Świdnicy zarządzili odwołanie rozpraw i posiedzeń, które miały się odbyć w terminie od 13 do 31 marca 2020 roku. Wprowadzono także ograniczenia w obsłudze interesantów. Z kolei Prokurator Okręgowy w Świdnicy wprowadził całkowity zakaz przyjmowania interesantów. (czytaj dalej)

W Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy do odwołania wstrzymana została możliwość przyjęcia ustnej skargi do protokołu lub osobistego spotkania z Komendantem Powiatowym Policji w Świdnicy. Skargi i wnioski w Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy można nadal składać: telefonicznie (uzyskanie informacji o sposobie złożenia skargi, wniosku) pod numerem 74 858 22 04 – Zespół Kontroli KPP Świdnica, faxem pod numer 74 858 22 45, pocztą internetową na adres e-mailowy: [email protected], zwykłą pocztą na adres: Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy, ul. Jagiellońska 23, 58-100 Świdnica.

Poczta Polska zdecydowała się m.in. na utworzenie w placówkach pocztowych specjalnych stref bezpieczeństwa oraz zakup środków dezynfekujących, maseczek i jednorazowych rękawiczek dla pracowników. Zmienione zostały godziny pracy urzędów pocztowych. Wprowadzono nowe procedury przy potwierdzaniu obioru listów poleconych i paczek zastępując tradycyjny podpis 4 ostatnimi cyframi z dokumentu tożsamości. (więcej informacji)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy zwraca się z prośbą o ograniczenie wizyt w siedzibach Ośrodka jedynie do spraw koniecznych i pilnych. Decyzje administracyjne będą wysyłane drogą pocztową. W sprawach niewymagających osobistego kontaktu interesanci proszeni są o kontakt telefoniczny. (więcej informacji)

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy informuje, że  w okresie od dnia 23 marca 2020r. do odwołania Powiatowy Urząd Pracy zawiesza bezpośrednią obsługę interesantów. Wszelkie dokumenty i wnioski do PUP należy składać elektronicznie, za pośrednictwem poczty lub poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do kancelarii PUP w Świdnicy przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 5. Rejestracja osób bezrobotnych odbywa się wyłącznie elektronicznie przez serwis praca.gov.pl z użyciem profilu zaufanego. Z urzędem można się kontaktować telefonicznie, poprzez e-mail, serwis praca.gov.pl lub platformę e-PUAP. (więcej informacji)

Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy informuje, że Biuro Obsługi Klienta oraz Kasa od dnia 16.03.2020 będzie nieczynne do odwołania. Nie będzie również możliwości załatwiania spraw, które wymagały by osobistej wizyty w siedzibie firmy. (więcej informacji)

W trosce o zdrowie osób egzaminowanych, jak również pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Wałbrzychu i oddziałów terenowych, w porozumieniu z marszałkiem województwa podjęta została decyzja o zawieszeniu od dnia 16 marca do 25 marca 2020 roku przeprowadzania egzaminów państwowych oraz szkoleń i kursów. (więcej informacji)

Od 19 marca do odwołania, Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych w Starostwie Powiatowym w Świdnicy będzie czynny: od poniedziałku do czwartku do godz. 15.00, w piątek do 12.30. Przedstawiciele starostwa apelują, by w miarę możliwości przełożyć wizytę na późniejszy termin lub kontaktować się z wydziałem telefonicznie, mailowo, pocztą tradycyjną lub listem poleconym. (więcej informacji)

Do 25 marca wstrzymana jest możliwość osobistego załatwienia spraw w Urzędzie Gminy Świdnica. Urząd zachęca do korzystania z korespondencji elektronicznej i tradycyjnej. Cały szereg usług można załatwić drogą mailową ([email protected]) lub za pośrednictwem platformy E-PUAP. Sprawy można wyjaśniać także telefonicznie 74 852 30 67, 74 852 12 26, 74 852-24-88, 74 852-02-74.  Na zewnątrz budynku (przy wejściu bocznym do Urzędu) znajduje się skrzynka podawcza, w której można zostawić dokumenty. (więcej informacji)

Od 23 marca z Urzędem Miejskim w Świebodzicach w sprawach pilnych należy kontaktować się drogą telefoniczną i mailową. (więcej informacji)

Od 16 marca 2020 roku oba budynki Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej (przy ul. Wolności 9 i Powstańców 3) pozostają zamknięte. – Prosimy, by załatwianie spraw urzędowych odłożyć w czasie. Założyć można, że z uwagi na wystąpienie „siły wyższej” terminy urzędowe zostaną wydłużone. Wszelkie dokumenty i wnioski można składać elektronicznie.  Wyjątkiem będzie sporządzanie aktów zgonów oraz wydawanie dowodów osobistych w pilnych przypadkach. W takiej sytuacji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: tel: 74 85-88-230 lub 74 85-88-233 lub 74 85-87-164 lub 74 85-87-165 lub 74 85-87-611 nr wewnętrzny 12.  Apelujemy, żeby z pracownikami Urzędu Miejskiego kontaktować się za pośrednictwem internetu (adres: [email protected]) lub za pośrednictwem platformy ePUAP lub telefonicznie: tel: 74 85-88-230 lub 74 85-88-233 lub 74 85-87-164 lub 74 85-87-165 lub 74 85-87-611 – informują władze gminy.

Urząd Gminy Marcinowice zawiesza przyjmowanie interesantów od 16 marca do odwołania. Obsługa interesantów odbywać się będzie za pomocą środków komunikacji telefonicznej i elektronicznej. Szczegółowy wykaz telefonów, numerów biur i adresów e-mail poszczególnych pracowników Urzędu Gminy Marcinowice. Pełny wykaz numerów kontaktowych dostępny jest na stronie urzędu.

Od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania Urząd Miejski w Strzegomiu zostaje zamknięty dla klientów. Z pracownikami Urzędu Miejskiego w Strzegomiu proszę kontaktować się: telefonicznie – centrala urzędu 74 8560 599 lub bezpośrednio z poszczególnymi wydziałami (poniżej numery telefonów), e-mail – [email protected] poprzez platformę www.eurzad.strzegom.pl. Sprawy pilne załatwiane będą tylko po wcześniejszej rejestracji “Umów wizytę w urzędzie” poprzez kontakt telefoniczny oraz platformę e-urząd. Ponadto, jeśli zajdzie pilna potrzeba przyjścia do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, prosi się o załatwianie spraw samodzielnie, bez osób towarzyszących, z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym bezpiecznej odległości co najmniej jednego metra pomiędzy pracownikiem a stroną. Od 12 marca zamknięte zostały: 1) obiekty sportowe OSiR – kryta pływalnia „Delfinek” i hala sportowa, 2) obiekty kulturalne: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzegom, Strzegomskie Centrum Kultury, w tym kino, CAS „Karmel”, świetlice wiejskie, Warsztat Terapii Zajęciowej i Dzienny Dom Pobytu „Senior – Wigor” w Strzegomiu.

Z dniem 13 marca 2020 roku do odwołania zamknięto Urząd Gminy Dobromierz wraz z pozostałymi gminnymi jednostkami organizacyjnymi dla bezpośredniej obsługi klientów. Klienci będą obsługiwani telefonicznie: 74 85 86 217, 206, 693 449 281, e-mail: [email protected], Elektroniczna Skrzynka Podawcza – EPUAP.

Od 16 do 25 marca 2020 roku budynek Urzędu Miejskiego w Żarowie będzie zamknięty. W związku z tym wszystkie pilne należy załatwiać drogą elektroniczną: [email protected] oraz za pośrednictwem platformy e-urząd. Prosi się też, aby z pracownikami Urzędu Miejskiego w Żarowie kontaktować się wyłącznie telefonicznie: 74 30 64 333 (Sekretariat) i 74 30 67 378 (Urząd Stanu Cywilnego). Od dnia 16 marca 2020 roku zamknięta zostaje również kasa. Płacenie podatków, opłat za odpady itp. należy dokonywać drogą elektroniczną. Urzędnicy apelują też, by wizyty osobiste ograniczyć do minimum,  przesyłanie korespondencji prowadzić w pierwszej kolejności drogą elektroniczną, w celu zminimalizowania kontaktu bezpośredniego kontaktować się z pracownikami drogą telefoniczną. Wykaz numerów wewnętrznych dostępny jest na stronie internetowej UM Żarów.

Do końca marca 2020 roku odpady nie będą przyjmowane w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i w tym czasie PSZOK będzie nieczynny.

Dla bezpieczeństwa klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i pracowników, we wszystkich placówkach są wystawione specjalne pojemniki/skrzynki, w których można zostawić dokumenty i wnioski bez potrzeby bezpośredniego kontaktu z innymi osobami. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca się też do swoich klientów z prośbą o ograniczenie wizyt w placówkach ZUS w całym kraju. W przypadku potrzeby kontaktu można skorzystać z informacji telefonicznej, wysłać maila lub skorzystać z portalu PUE ZUS. W przypadku potrzeby kontaktu można korzystać z informacji telefonicznej – tel. 22 560 16 00. Można korzystać również z kontaktu mailowego. Adres e-mail do zapytań ogólnych [email protected].

W dolnośląskich urzędach skarbowych, w tym w świdnickiej „skarbówce”, wprowadzone zostaje czasowe ograniczenie dostępu do urzędów, które potrwa od 13 do 27 marca 2020 roku. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zachęca do korzystania z e-usług oraz kontaktu z urzędami skarbowymi poprzez e-PUAP i infolinie. Twój e-PIT i e-Deklaracje dostępne na podatki.gov.pl pozwalają na rozliczanie podatków bez wizyty w urzędzie skarbowym. Więcej informacji na stronach poszczególnych urzędów skarbowych oraz na podatki.gov.pl. Dane kontaktowe do Urzędu Skarbowego w Świdnicy dostępne są w komunikacie KAS.

/mn/

Poprzedni artykułSesja rady powiatu zamknięta dla mieszkańców
Następny artykułDziesiąta ofiara śmiertelna koronawirusa w Polsce