Strona główna Polityka Sesja rady powiatu zamknięta dla mieszkańców

Sesja rady powiatu zamknięta dla mieszkańców

0

25 marca odbędzie się XVI sesja Rady Powiatu Świdnickiego. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne posiedzenie będzie zamknięte dla mieszkańców i osób zainteresowanych. Wszyscy chcący śledzić obrady „na żywo” będą mogli to uczynić za pośrednictwem relacji na stronie internetowej powiatu świdnickiego.

Decyzja o takiej formie prowadzenia obrad została podjęta w związku z trwającą epidemią koronawirusa i ogłoszonym stanem epidemii na terenie całego kraju. Na tej podstawie wojewoda dolnośląski polecił samorządom, aby do końca marca rady gmin, powiatów oraz sejmik województwa obradowały bez udziału mieszkańców i publiczności.

XVI sesja Rady Powiatu Świdnickiego odbędzie się 25 marca 2020 roku, o godz. 16.00, w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy. Obrady będzie można śledzić na stronie starostwa lub wybierając stosowną pozycję w wykazie transmitowanych sesji.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XVI sesji Rady Powiatu w Świdnicy.
 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 5. Zgłoszenie uwag do XV protokołu sesji Rady Powiatu w Świdnicy.
 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  a) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok;
  b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego;
  c) w sprawie wystąpienia Powiatu Świdnickiego z członkowska w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Glacensis;
  d) w sprawie wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Strzegomiu oraz podjęcia zobowiązania do ponoszenia kosztów prowadzenia w nim kształcenia z zakresu przygotowania wojskowego.
 9. Wnioski i oświadczenia.
 10. Informacje dla radnych.
 11. Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

/Starostwo powiatowe w Świdnicy, opr. mn/

Poprzedni artykułKolejne 45 zakażeń w Polsce
Następny artykułSklepy, apteki, komunikacja. Informator dla powiatu świdnickiego na czas epidemii