Strona główna 0_Slider Rondo czy rozbudowa skrzyżowania? Miasto szuka projektanta

Rondo czy rozbudowa skrzyżowania? Miasto szuka projektanta

4

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, świdnicki magistrat ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji dla planowanej przebudowy skrzyżowania u zbiegu ulic Westerplatte, Bystrzyckiej i Kliczkowskiej. Od wyników koncepcji przygotowanej przez projektanta zależeć będzie przyszły kształt krzyżówki.

Do przebudowy tego skrzyżowania przymierzamy się od co najmniej kilku- lub kilkunastu lat. Jeszcze za kadencji poprzedniego prezydenta opracowaliśmy czterowariantową koncepcję przebudowy, związaną bądź to ze skrzyżowaniem skanalizowanym opartym o działanie sygnalizacji świetlnej czterowlotowej, bądź też budową ronda, co wiązałoby się z obniżeniem kosztów eksploatacji, przynajmniej jeśli chodzi o koszty z funkcjonowaniem sygnalizacji świetlnej – wyjaśniał Maciej Gleba, dyrektor wydziału dróg i infrastruktury miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy, podczas lutowej sesji Rady Miejskiej.

To właśnie wtedy podjęto decyzję o przeznaczeniu ze świdnickiego budżetu środków na wykonanie dokumentacji planowanej przebudowy, przy czym realizacją samej inwestycji zajmie się starostwo powiatowe i Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego. Jednym z powodów zaangażowania miasta jest chęć udrożnienia przejazdu przez ulicę Kliczkowską, rozdzielonej obecnie zabudowaniami przemysłowymi, umożliwiając tym samym przejazd od ulicy Bystrzyckiej do ulicy Kopernika. To także konieczność wynikająca z dużego ruchu pojazdów w tym miejscu. – Sami widzimy, że to skrzyżowanie ma ograniczoną przepustowość – potwierdza Marek Olesiński, dyrektor Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego.

W ramach ogłoszonego w marcu przetargu, wybrany wykonawca będzie musiał – jak stwierdzono w dokumentacji przetargowej – zaprojektować „przebudowę skrzyżowania wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz elementami układu drogowego (chodniki, ścieżki rowerowe, wjazdy, zieleń) przy czym w pierwszej kolejności przeanalizował możliwość przebudowy skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo turbinowe”.

Stosowne projekty mają powstać do 30 czerwca 2021 roku, natomiast do 30 listopada 2021 roku wykonawca będzie musiał uzyskać zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Posiadając całą potrzebną dokumentację, starostwo powiatowe miałoby w pierwszym możliwym terminie wystąpić z wnioskiem o dotację do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Prace projektowe prowadzone będą w m.in. oparciu o wykonaną kilka lat temu analizę ruchu i przepustowości skrzyżowania Westerplatte – Bystrzycka – Kliczkowska. – Biorąc pod uwagę rozwiązania przebudowy przedmiotowego skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo, analiza ruchu wykazuje jednoznacznie iż lepsze warunki ruchu panować będą przy zastosowaniu ronda dwupasowego (w przypadku takiego rozwiązania zalecanym jest zamiast ronda dwupasowego zastosowanie ronda turbinowego, które jest bezpieczniejsze ze względów brd oraz charakteryzuje się nieco lepszymi wynikami przepustowości oraz warunkami ruchu). (…) Wariant z rondem turbinowym jest rozwiązaniem, które zapewni elastyczność pracy w przypadku znaczących wahań i zmienności struktury ilościowej i kierunkowej ruchu na skrzyżowaniu, która będzie miała miejsce po wybudowaniu wlotu ul. Kliczkowskiej łączącego ul. Westerplatte z ul. Okrężną. Jest to rozwiązanie preferowane w miejsce skrzyżowania sterowanego poprzez sygnalizację świetlną, z uwagi na lepsze warunki ruchu, lokalizację, bezpieczeństwo ruchu oraz koszty eksploatacji skrzyżowania – stwierdzono we wnioskach końcowych opracowania.

/mn/

Poprzedni artykuł„Świdnickie gastro” łączy siły i pomaga medykom!
Następny artykułKolejne imprezy sportowe przełożone