Strona główna 0_Slider Ponad 70 tysięcy złotych. Miasto wraca do pomysłu przejęcia i zazielenienia ronda

Ponad 70 tysięcy złotych. Miasto wraca do pomysłu przejęcia i zazielenienia ronda

26

Prezydent Beata Moskal-Słaniewska ponowie zwróciła się do świdnickich radnych o wyrażenie zgody na tymczasowe przejęcie przez miasto ronda znajdującego się u zbiegu ulic Zamenhofa, Emilii Plater i Ceglanej. Ma tam zostać nasadzona zieleń, dzięki czemu poprawiona miałaby zostać estetyka skrzyżowania „witającego” kierowców wjeżdżających do Świdnicy drogą krajową nr 35. Na ten cel ma trafić do 72 600 złotych.

12 sierpnia do biura Rady Miejskiej wpłynął wniosek prezydent Świdnicy o wyrażenie zgody na przejęcie od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ograniczonego zarządzania rondem znajdującym się w ciągu krajowej „trzydziestki piątki”, na czas realizacji prac przy zagospodarowaniu tamtejszej wysepki.

Gmina Miasto Świdnica przywiązuje wielką wagę do wizerunku Miasta, a tym samym do jego estetyki. Dlatego od kilku lat podejmowane są prace polegające m.in. na rewitalizacji parków, odtwarzaniu skwerów, a także zagospodarowywaniu zielenią pasów drogowych. Droga krajowa nr 35 jest główną arterią komunikacyjną miasta, przez którą każdego dnia przejeżdża kilkanaście tysięcy pojazdów. Z uwagi na to uznajemy, że zagospodarowanie ronda zlokalizowanego na wjeździe do Świdnicy nie powinno odbiegać od przyjętych standardów – tłumaczy Maciej Gleba, dyrektor wydziału dróg i infrastruktury miejskiej w świdnickim magistracie, w uzasadnieniu do projektu uchwały, którą na najbliższej sesji zajmą się miejscy radni.

Zgodnie z treścią planowanego porozumienia z GDDKiA, Urząd Miejski w Świdnicy zajmie się przygotowaniem projektu zagospodarowania zielenią, wykonaniem wynikających z niego prac, a także 3-letnim bieżącym utrzymaniem zieleni. Miasto zobowiąże się też do zabezpieczenia i sfinansowania wszystkich kosztów związanych z realizacją tego zadania, które nie mają przekroczyć kwoty 72 600 złotych.

Z całością proponowanej uchwały w tej sprawie oraz treścią porozumienia można się zapoznać po pobraniu projektu złożonego do biura Rady Miejskiej.

Niemal identyczny projekt uchwały złożono we wrześniu 2018 roku, jednak z pomysłu wycofano się w ostatniej chwili, tuż przed rozpoczęciem XLVIII sesji Rady Miejskiej poprzedniej kadencji. – W dniu dzisiejszym powzięta została informacja, iż sprawy formalne umożliwiające realizację zadania pn. „Zagospodarowanie ronda w ciągu DK 35” po stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nie zostały zakończone w oczekiwanym terminie, w związku z czym niemożliwe jest na chwilę obecną przejęcie przez Prezydenta Miasta Świdnicy zarządzania DK 35 w zakresie jw. – wyjaśniał wiceprezydent Szymon Chojnowski.

W przeszłości sprawą ronda, powstałego w ramach przebudowy układu drogowego u zbiegu Zamenhofa, Plater i Ceglanej, zajmowała się prokuratura. Stało się tak po skierowaniu przez prezydent Beatę Moskal-Słaniewską zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez jej poprzednika, Wojciecha Murdzka. Sprawa dotyczyła sprzedaży gruntów pod obecny hipermarket Kaufland, a także budowy wyjazdu z marketu na drogę krajową nr 35 oraz właśnie przebudowy skrzyżowania. Na ów przebudowę z budżetu miasta trafiło ponad 1 mln 723 tys. złotych. W zawiadomieniu wskazywano, że inwestycja powinna być finansowana przede wszystkim ze środków marketu. Śledztwem zajęła się Prokuratura Rejonowa w Dzierżoniowie, która po ponad 10 miesiącach zdecydowała o jego umorzeniu. Od tej decyzji Beata Moskal-Słaniewska się nie odwoływała.

Michał Nadolski
[email protected]