Strona główna 0_Slider Blisko 17 milionów dla świdnickiej katedry

Blisko 17 milionów dla świdnickiej katedry

7

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął decyzję o dofinansowaniu prac związanych z konserwacją, rewitalizacją i digitalizacją barokowego wnętrza katedry świdnickiej. Na ten cel trafi 16 mln 977 tys. złotych.

Parafia pw. św. Stanisława i Wacława w Świdnicy od kilku lat pozyskuje dotacje zarówno z ministerstwa, jak i z budżetu miasta. Zazwyczaj są to kwoty rzędu kilkaset tysięcy złotych rocznie. Większe środki, takie jak dofinansowanie w wysokości 1,5 mln złotych przyznane przez wojewodę dolnośląskiego w 2018 roku, udaje się pozyskać znacznie rzadziej. W takiej sytuacji dotację opiewającą na niemal 17 milionów można określić mianem rekordowej.

Decyzja o przyznaniu środków na projekt “Konserwacja, rewitalizacja i digitalizacja barokowego wnętrza gotyckiej Katedry Świdnickiej” została podjęta przez wicepremiera i ministra kultury Piotra Glińskiego 15 maja. Jak ustalił Gość Świdnicki, zaplanowane prace konserwatorskie będą obejmowały m.in: konserwację malowideł na ścianach i sklepieniach nawy oraz prezbiterium (z wyłączeniem prac konserwatorskich wykonanych na fragmencie ściany nawy głównej, oraz wykonywanych w 2018 roku na połowie ściany prezbiterium oraz większości powierzchni sklepienia prezbiterium); konserwację wielkoformatowych obrazów sztalugowych wraz z ramami z nawy głównej, tj. 6 prostokątnych obrazów z nawy głównej oraz 8 obrazów owalnych z nawy głównej wraz z ramami; konserwację rzeźb ustawionych na filarach nawy głównej – 9 sztuk.

Wszystkie obiekty poddane konserwacji zostaną jednocześnie zdigitalizowane, czym będzie to niejako dopełnienie prac konserwatorskich, a zarazem umożliwi przyszłą prezentację obiektów w ramach multimedialnego projektu tzw. przewodnika elektronicznego oraz Wirtualnego Muzeum Katedry Świdnickiej.

Całkowita wartość planowanych prac to blisko 19 mln 974 złotych. Zakończenie inwestycji ma nastąpić do 30 czerwca 2022 roku.

Michał Nadolski
nadolski@swidnica24.pl