Strona główna Polityka Nowe regulaminy, dodatkowe środki na Park Centralny i spór o strajk nauczycieli....

Nowe regulaminy, dodatkowe środki na Park Centralny i spór o strajk nauczycieli. Podsumowanie sesji Rady Miejskiej

2

Piętnastoma projektami uchwał zajmowali się w miniony piątek świdniccy radni. Co wywołało spór i ożywioną dyskusję, a co przegłosowano jednomyślnie? Oto podsumowanie VI sesji Rady Miejskiej.

Zwołane na koniec marca posiedzenie Rady zaczęło się od minuty ciszy dla uczczenia pamięci Wiesława Kiliana, senatora wybranego z okręgu wałbrzysko-świdnickiego, który zmarł 15 marca w Warszawie.

Chwilę później odbyła się uroczystość wręczenia aktu mianowania na stopień podpułkownika Bogdanowi Zdrojewskiemu. – To jest niesamowita postać. To jest jeden z ostatnich żołnierzy wyklętych na naszym terenie i w Polsce. Przeszedł nieprawdopodobną historię w katowniach komunistycznych – mówił Tadeusz Grabowski, szef Świdnickiego Stowarzyszenia Patriotycznego

Podczas piątkowej sesji przedstawione zostały także doroczne raporty dotyczące stanu bezpieczeństwa w mieście. Zaprezentowali je przedstawiciele straży pożarnej, policji oraz straży miejskiej (więcej w sprawie raportu straży).

Strajk nauczycieli i brak wspólnego stanowiska radnych
Wzmożoną dyskusję radnych wywołała kwestia zapowiedzianego na 8 kwietnia protestu nauczycieli. Prezydent Świdnicy zapowiedziała, że za czas strajku ich wynagrodzenia nie będą potrącane. – W związku z napływającymi do mnie zapytaniami nauczycieli, którzy zadeklarowali gotowość strajkową, pragnę poinformować, że nie jest zamiarem organu prowadzącego świdnickie publiczne jednostki oświatowe potrącenie wynagrodzeń za okres strajku. Zatem uspokajam nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, zamierzających strajkować od 8 kwietnia br., że środki zapisane w planach finansowych świdnickich placówek oświatowych nie zostaną z tego tytułu zmniejszone – zadeklarowała Beata Moskal-Słaniewska.

To z kolei wywołało dyskusję ze strony radnych Prawa i Sprawiedliwości. – Na podstawie jakich przepisów zadeklarowała pani, że strajkujący nauczyciele otrzymają wynagrodzenia? Jako organ władzy wykonawczej jest pani zobowiązana do działania na podstawie przepisów prawa i w ramach przepisów prawa. Gdybym siedział na pani miejscu to składając taką deklarację bałbym się potencjalnego oskarżenia o niegospodarność – twierdził radny Jacek Drobny. Prezydent Świdnicy wskazała, że gdy 3 lata temu rząd PiS podjął – jak mówiła – fatalną decyzję o zburzeniu systemu edukacji w Polsce, uprzedzano o różnych konsekwencjach, które będą się pojawiać w ciągu najbliższych lat. – Mówiliśmy o tym, że edukacja wymaga wsparcia finansowego, organizacyjnego, metodycznego i niestety żadna z tych sfer nie należy do samorządu. W 1994 roku rząd przekazując oświatę samorządom, jako organom prowadzącym, zapewniał, że wszelkie wydatki związane z edukacją będą pokrywane ze środków budżetu państwa. Tak się oczywiście nigdy nie stało – odpowiadała Moskal-Słaniewska, podkreślając, że odbiło się to na wynagrodzeniach nauczycieli. – Nie dziwi mnie, że nauczyciele, którzy wielokrotnie wychodzili na ulice, wielokrotnie monitowali do ministerstwa, premiera czy prezydenta, dziś sięgają po tak drastyczne formy – dodała.

Na poprzedniej sesji pani prezydent użyła sformułowania „deforma oświatowa” i jako przykład podała, że dotacja oświatowa do budżetu miejskiego w tym roku spadła. Gdy popatrzyłem na wysokość dotacji okazało się, że ona nie spadają tylko z roku na rok rosną. Bardzo proszę, by nie mieszać w tak złym stylu polityki do zarządzania naszym miastem – wskazał z kolei Drobny. – Po pierwsze Świdnica nie otrzymuje dotacji, tylko subwencję oświatową, po drugie wskaźniki ze strony rządu, które pozwalają nam na konstrukcję budżetu otrzymujemy jesienią roku poprzedzającego – kontrowała prezydent, zaś skarbnik miast wskazał, że deklaracja ze strony Ministerstwa Finansów wynosiła 39 mln 825 tys. złotych, po czym została skorygowana o -1 mln 200 tys. złotych. Drobny dopytywał dalej, prosząc o podanie zmiany względem roku 2018, w którym subwencja wyniosła 37 mln 680 tys. złotych. – Nominalnie oczywiście wzrosła, jednak wydatki oświatowe w Świdnicy również wzrosły, bardziej niż wzrost subwencji – odpowiadał skarbnik Kacper Siwek.

Podczas piątkowej sesji grupa świdnickich radnych podpisała się pod apelem dotyczącym podwyżek płac dla nauczycieli, skierowanym do Prezesa Rady Ministrów. – Rada Miejska wyraża sprzeciw wobec braku działań ze strony Ministra Edukacji Narodowej wychodzących na przeciw oczekiwaniom płacowym nauczycieli oraz zaniepokojenie wobec rosnącego niezadowolenia wśród środowiska oświatowego. (…) Radni Rady Miejskiej wnoszą do Prezesa Rady Ministrów RP o interwencję w przedmiotowej sprawie, a także podjęcie stosownych działań w celu zapobieżenia eskalacji społecznych niepokojów w środowisku nauczycielskim oraz przeciwdziałaniu istniejącego od dłuższego czasu chaosowi w polskiej edukacji – stwierdzono w apelu, odczytanym podczas piątkowej sesji Rady Miejskiej przez wiceprzewodniczącą Joannę Gadzińską. Pod apelem podpisali się Lech Bokszczanin, Jan Dzięcielski, Rafał Fasuga, Joanna Gadzińska, Albert Gaszyński, Krzysztof Grudziński, Tomasz Kępa, Mariusz Kuc, Magdalena Rumiancew-Wróblewska, Danuta Morańska, Marcin Paluszek, Marcin Wach, Władysław Wołosz oraz Wiesław Żurek.

W sprawie nauczycielskich podwyżek radni PiS wydali oddzielne stanowisko. – Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości uważa, że w celu docenienia ciężkiej i odpowiedzialnej pracy nauczycieli należy dołożyć z każdej strony wszelkich starań, aby wzmocnić prestiż tego zawodu. Jednocześnie poddajemy pod wątpliwość, czy termin i sposób zaproponowanego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego strajku nie wpłynie negatywnie na wyniki egzaminów i promocji uczniów do następnych klas. W naszych szeregach też są nauczyciele i w naszych rodzinach też są nauczyciele, więc jak najbardziej wspieramy tą grupę zawodową – mówiła radna Luiza Nowaczyńska.

Pytania w sprawie wydatków na park Centralny i nowych regulaminów
Jedną z pierwszych decyzji podjętych przez radnych podczas marcowego posiedzenia, było przyjęcie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Świdnica w 2019 roku”. Bez większych dyskusji uchwalono także zmiany w „Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Świdnica”, czy też udzielenia z budżetu miasta na 2019 roku dotacji celowych na planowane prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków (więcej w sprawie dofinansowań).

Dłużą chwilę dyskutowano z kolei w sprawie zmian w budżecie miasta, w tym przeznaczenia dodatkowych 100 tys. złotych na prace w Parku Centralny, którego rewitalizacja pochłonęła dotychczas 18 mln 800 tys. złotych. O podsumowanie dotychczasowych wydatków na odmianę tego terenu dopytywała radna Zofia Skowrońska-Wiśniewska (więcej w sprawie wydatków na Park Centralny). Około 40 minut potrwała też dyskusja dotycząca ustalenia regulaminu korzystania z parków miejskich i placów zabaw (więcej w sprawie przyjętych przepisów).

Zapis wideo VI sesji Rady Miejskiej można obejrzeć na stronie Urzędu Miejskiego. Z projektami uchwał można się zapoznać na podstronie Rady Miejskiej, natomiast poniżej przedstawiamy wyniki wszystkich głosowań podjętych przez radnych.

Michał Nadolski
[email protected]

fot. Dariusz Nowaczyński

Poprzedni artykułStrzegom bez nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
Następny artykułPożar na osiedlu Zawiszów. Ogień zagrażał miejskiemu żłobkowi [FOTO/VIDEO]