Strona główna 0_Slider Straż miejska podsumowała rok. Nałożono 520 mandatów

Straż miejska podsumowała rok. Nałożono 520 mandatów

3

Więcej interwencji związanych z piciem alkoholu w miejscach publicznych, zakłócaniem spokoju, czy też nieobyczajnymi wybrykami, a także więcej ujawnionych wykroczeń drogowych. Świdniccy strażnicy miejscy podsumowali miniony rok.

Rok 2018 to kolejny rok z rzędu, w którym wzrasta liczba interwencji na zgłoszenia obywateli. Pomimo niezmiennej od lat liczby etatów i problemów kadrowych, które dotknęły nas w minionym roku, z wszystkich sił staramy się sprostać oczekiwaniom społeczności lokalnej, która zwracając się do nas o pomoc, daje wyraz zaufania oraz potrzeby istnienia Straży Miejskiej w Świdnicy – twierdzi w dorocznym raporcie podsumowującym pracę municypalnych komendant Marek Fiłonowicz. W 2018 roku strażnicy otrzymali 6754 zgłoszeń, rok wcześniej było ich 6647.

Według wyliczeń strażników, w 2018 roku wzrosła liczba interwencji związanych z łamaniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W ubiegłym roku było ich 4130, zaś w roku 2017 – 4064. Wzrosła też liczba pijących, których straż złapała na gorącym uczynku: z 362 przypadków do 610. Zdaniem komendanta jest to efekt spotkań z mieszkańcami, podczas których wskazywali oni konkretne miejsca nasilonego spożywania napojów wyskokowych w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Świdniccy municypalni sporo uwagi poświęcili też kwestii utrzymania czystości i porządku w gminie. Przeprowadzili oni 856 interwencji, przy czym w 2017 roku było ich 998. Działania te dotyczyły także walki ze smogiem. – W ramach kontroli [strażnicy] szczególną uwagę zwracają na rodzaj zgromadzonego do celów grzewczych paliwa. Właściciele posesji są także pouczani o obowiązującym zakazie spalania odpadów w piecach i informowani o szkodliwości tego działania. W minionym roku przeprowadzono 324 kontrole związane z zadymieniem powietrza i termicznego przekształcania odpadów (…). W wyniku podjętych działań nałożono 5 mandatów karne oraz w 28 przypadkach zastosowano formę pouczenia – wylicza Fiłonowicz. W przypadku kotłowni i lokali mieszkalnych kontrole przeprowadzano 98 razy, 4-krotnie nakładając mandaty, 12-krotnie pouczając sprawców. W pozostałych przypadkach zgłoszenia mieszkańców się nie potwierdziły.

Jedną z najbardziej widocznych pozycji w działaniach strażników miejskich są jednak interwencje związane z wykroczeniami drogowymi. – Wciąż wzrastająca ilość pojazdów jeżdżących po naszych drogach, wraz z coraz większym deficytem miejsc do ich parkowania skutkuje tym, że pojazdy samochodowe parkowane są często niezgodnie z przepisami, a nawet w sposób bezpośrednio zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego – tłumaczy komendant. Podkreśla przy tym, że “rola jaką pełni straż, choć niewdzięczna, przyczynia się do utrzymania ładu komunikacyjnego”. W 2018 roku strażnicy odnotowali 2316 wykroczeń drogowych (rok wcześniej – 2191). W 2169 przypadkach udzielili pouczeń, natomiast 32 razy wystawili mandaty.

W ubiegłym roku wzrosła także ilość zdarzeń zarejestrowanych przez kamery miejskiego monitoringu – z 694 do 734. Na tej podstawie pouczono 423 osoby, nałożono 132 mandaty, a w 48 przypadkach skierowano wnioski o ukaranie do sądu.

W sumie w 2018 roku municypalni nałożyli 520 mandatów na kwotę 61 tys. 90 złotych, z czego najwięcej w związku z łamaniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości – 218 mandatów na kwotę 21 tys. 750 złotych.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułCentrum Świdnicy po weekendzie
Następny artykułPowitali wiosnę i wybrali najpiękniejszą Marzannę