Strona główna 0_Slider Koniec kąpieli w fontannach? Jest regulamin korzystania z parków i placów zabaw

Koniec kąpieli w fontannach? Jest regulamin korzystania z parków i placów zabaw

17

Świdniccy radni przyjęli przepisy dotyczące korzystania z miejskich parków oraz placów zabaw. Oprócz oczywistego zakazu niszczenia zieleni, czy zaśmiecania terenu, znalazły się tam zapisy dotyczące wyprowadzania psów bez smyczy, przebywania w parkach podczas silnych wiatrów i burz, a także kąpieli w fontannach.

Jak uzasadniał dyrektor Maciej Gleba ze świdnickiego magistratu, w ostatnich latach miasto poniosło spore wydatki związane z rewitalizacją terenów zielonych. – Czas uporządkować bieg zdarzeń, jeśli chodzi o korzystanie z tych zasobów w sposób bezpieczny, zarówno dla osób korzystających jak i zarządzających tymi zasobami – mówił Gleba. Oprócz kwestii uregulowania zasad poruszania się rowerzystów po nowo powstałych ścieżkach rowerowych, zwrócił on uwagę na fontannę posadzkową na skwerze przy ulicy Wałowej i konieczność ustalenia, kto i na jakich zasadach może z niej korzystać. – Fontanna nie jest dobrym miejscem do kąpania ani dla ludzi, ani zwierząt. Jest to po prostu niebezpieczne z uwagi na florę i faunę tych bakterii, które się tam w tej wodzie znajdują – stwierdził dyrektor, przypominając przy tym, że w przeszłości zdarzały się przypadki kąpania się bezdomnych m.in. w fontannie na pl. 1000-lecia, czy też wprowadzania psów do wodotrysku przy Wałowej.

Kwestia zabronienia kąpieli właśnie w tej fontannie wywołała ożywioną dyskusję między samorządowcami. – O ile się zgodzę, co do chodzenia i kąpieli ludzi i zwierząt w fontannach, o tyle apelowałbym i prosiłbym żeby nie karać dzieci i ich rodziców, jeżeli podczas upałów będą biegały po takich fontannach – mówił przewodniczący rady Jan Dzięcielski. Z prośbą o przymykanie oka przez straż miejską na kwestię korzystania z wodotrysku przez najmłodszych wystąpił radny Władysław Wołosz, natomiast Krzysztof Grudziński zaproponował stworzenie wyjątku dla wodnej atrakcji przy Wałowej. – Jeżeli takiego zakazu nie zapiszemy, to znaczy, że na to pozwalamy. Nie chodzi o to, żeby napuszczać straż miejską – zapewniał jednak dyrektor Gleba, wskazując, że chodzi o przypadki osób, które potencjalnie mogłyby zachorować po skorzystaniu z kąpieli, a następnie mogłyby oskarżyć miasto o niepoinformowanie o takim zagrożeniu.

Ostatecznie za przyjęciem regulaminów zagłosowało 15 radnych, a 3 było przeciw – wśród nich Jacek Drobny. – Mam głębokie przekonanie, że nadmierne regulowanie wszystkich dziedzin życia przepisami jest zbędne. Ten regulamin jest całkowicie zbędny. Mamy ogólne przepisy dotyczące tego co wolno robić, a czego robić nie wolno – jest kodeks wykroczeń i reguły współżycia społecznego. Pozostawmy to wszystko zdrowemu rozsądkowi. Tylko jeżeli ten zdrowy rozsądek zostanie naruszony niech wkracza strażnik miejski. Osoby, które nie potrafią się zachować niech spotkają się z przedstawicielami prawa – wskazał Drobny.

Czego nie wolno robić w parkach i na placach zabaw?
Zgodnie z uchwalonym regulaminem, w przypadku parków zabrania się: 1) niszczenia, uszkadzania i wyrywania roślinności oraz rozkopywania gruntu, 2) zaśmiecania terenu, 3) niszczenia i przemieszczania elementów wyposażenia parku, 4) siadania na oparciach ławek, 5) wchodzenia i kąpieli ludzi i zwierząt w fontannach i innych akwenach, 6) palenia ognisk, 7) handlu i usług bez zezwolenia zarządcy terenu, 8) wprowadzania na teren parku psów bez smyczy (nie dotyczy miejsc wyznaczonych), 9) właściciele zwierząt zobowiązani są do niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń pozostawianych przez zwierzęta, 10) organizowania imprez bez zgody zarządcy, 11) powodowania uciążliwego hałasu, a także używania sprzętu nagłaśniającego bez zgody zarządcy, 12) wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych i wybuchowych bez zgody zarządcy, 13) umieszczania tablic, napisów i ogłoszeń bez zgody zarządcy, 14) wjazdu na teren parku wszelkich pojazdów samochodowych i motocykli z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych, pojazdów służb technicznych i służb dbających o utrzymanie czystości, innych pojazdów po uzyskaniu zgody zarządcy, 15) przebywania w parkach podczas silnego wiatru i burz. Wskazano też, że na oznaczonych alejkach rowerowych kierujący jednośladami posiadają pierwszeństwo, natomiast na innych alejkach cykliści zobowiązani są do ustąpienia pierwszeństwa pozostałym uczestnikom.

Z kolei w przyjętym regulaminie korzystania z placów zabaw zaznaczono, że na ich terenie dzieci poniżej 7 lat mogą przebywać jedynie pod opieką rodziców i opiekunów. Wprowadzono też kilka reguł: 1) w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerze, 2) zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie dotyczy to huśtawek, przeplotni, drabinek, bramek i dachów domków, 3) zabronione jest korzystanie z huśtawek, ważek, i karuzel przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu. Zabroniono też śmiecenia, niszczenia zieleni i urządzeń, palenia papierosów i przebywania tam osób nietrzeźwych.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułMoc atrakcji na 7. urodziny Galerii Świdnickiej
Następny artykułOłówek Pawła: Strajk nauczycieli