Strona główna 0_Slider Park Centralny niczym studnia bez dna. Potrzeba jeszcze więcej pieniędzy

Park Centralny niczym studnia bez dna. Potrzeba jeszcze więcej pieniędzy [FOTO/VIDEO]

8

Blisko 19 mln złotych przeznaczono dotychczas na rewitalizację Parku Centralnego. Na tym nie koniec wydatków związanych z jedną z większych, świdnickich inwestycji ostatnich lat. Miejscy urzędnicy zwrócili się do radnych o zgodę na przekazanie 100 tys. złotych na dodatkowe prace. Już wcześniej podpisano też opiewającą na blisko 12 tys. złotych umowę na wykonanie robót serwisowych przy parkowych fontannach.

Zwiększenia wydatków dokonuje się w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy” w związku z koniecznością przeprowadzenia prac polegających na utwardzeniu podłoża pod ławkami poprzez ułożenie pod nimi płyt kamiennych oraz zakupu i montażu prefiltrów do dwóch fontann znajdujących się na zbiornikach wodnych w Parku Centralnym w Świdnicy – tłumaczy skarbnik miasta, Kacper Siwek w uzasadnieniu do projektu zmian w budżecie, którym w piątek zajmą się świdniccy radni. Prace wokół sporej części parkowych ławek już zresztą trwają, jednak nie wiadomo, czy mają związek z wskazanymi przez skarbnika robotami.

To zresztą nie jedyne prace planowane do realizacji lub aktualnie wykonywane na terenie Parku Centralnego. W ostatnim tygodniu marca rozpoczęto budowę nowej alejki spacerowej, łączącej okolicę głównej fontanny z placem zabaw. Obficie uzupełniono także nawierzchnię szutrowych alejek, które po roztopach i opadach zamieniały się dotychczas w błotniste ścieżki.

Dodatkowe środki w wysokości 11 931 złotych przeznaczono z kolei na wykonanie „robót serwisowych na obiektach trzech fontann, zlokalizowanych w Parku Centralnym”. Prace te powierzono tej samej firmie, która wybudowała parkowe wodotryski. – Na bieżące utrzymanie fontann na terenie miasta obowiązywała w 2018 roku odrębna umowa, która została zawarta przed ich wybudowaniem. W ramach obecnej umowy z firmą Akwaplanta wykonane zostaną roboty związane z serwisowaniem trzech fontann, czyli m.in. czyszczenie złoża filtracyjnego w komorze technologicznej fontanny centralnej, czyszczenie zbiornika magazynowego na wodę, czyszczenie układu ssawnego ze zbiornika, regulację sond poziomu wody w zbiorniku oraz szkolenie serwisowe pracowników firmy realizującej bieżącą eksploatację fontann, a także dokonanie ich wiosennego rozruchu – tłumaczy Magdalena Dzwonkowska ze świdnickiego magistratu.

Przypomnijmy, rozpoczęta w marcu 2017 roku rewitalizacja objęła cały parkowy teren o powierzchni 12 hektarów. W ramach inwestycji zajęto się oczyszczeniem cieków wodnych, budową fontann, przebudową placu zabaw, ścieżek i kładek dla pieszych, wykonaniem nasadzeń zieleni, a także wyremontowano schody i rozarium. Termin zakończenia rewitalizacji był kilkukrotnie przekładany. Doszło do tego m.in. z uwagi na przedłużające się prace przy budowie trzech nowych kładek nad Witoszówką i Młynówką, które zgodnie z zawartą przez miasto umową miały być gotowe do 25 września 2018 roku. Przesunięcie terminu wpłynęło na opóźnienie robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej a także budowy ścieżek pieszych i ścieżki rowerowej na terenie parku. Ostatecznie prace przy kładkach udało się zakończyć w połowie grudnia 2018 roku. – Formalnie, decyzja na użytkowanie parku zostanie uzyskana po zakończeniu prac, przewidywalny termin to I kwartał 2019 roku – deklarowała w grudniu ubiegłego roku rzecznik Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Michał Nadolski
[email protected]

fot. Dariusz Nowaczyński