Strona główna 0_Slider Radny PiS na czele komisji rewizyjnej? Decyzja na II sesji Rady Miejskiej

Radny PiS na czele komisji rewizyjnej? Decyzja na II sesji Rady Miejskiej

3

Świdniccy radni nowej kadencji na dobre rozpoczynają samorządową pracę. Podczas czwartkowej sesji Rady Miejskiej, oprócz dyskusji nad szeregiem projektów uchwał, rajcy podejmą decyzje personalne dotyczące składu komisji rady. Poprzednio potrzebowali czterech głosowań, by wybrać ze swojego grona przewodniczącego.

W porządku czwartkowych obrad Rady Miejskiej znalazły się m.in. uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasto Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną na 2019 rok”. Radni podejmą również decyzję w sprawie wyrażenia zgody na realizację w latach 2019-2021 projektu przygotowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa”, ustalenia wynagrodzenia prezydenta Świdnicy oraz zmian w budżecie.

Od miejskich rajców zależeć będzie także ustalenie składu stałych komisji Rady Miejskiej oraz powołania ich przewodniczących. To właśnie w tym punkcie posiedzenia może dojść do sporu, zwłaszcza jeśli chodzi o wybór szefa kluczowej komisji rewizyjnej, która zajmuje się kontrolą działalności prezydenta Świdnicy, opiniuje wykonanie budżetu miasta oraz przeprowadza zlecone jej kontrole.

Zgodnie ze znowelizowaną w styczniu ustawą o samorządzie, w sejmikach wojewódzkich przewodniczącym komisji rewizyjnej ma być wybierany radny największego, opozycyjnego klubu radnych. W przypadku rad gmin zwyczajowo przyjmowało się, że stanowisko przewodniczącego także powinno przypadać radnemu opozycji, niezwiązanemu z władzami danej gminy lub miasta.

Aktualizacja (godz. 10.30): Radni bez większej dyskusji wyrazili zgodę na przyjęcie pierwszych pięciu projektów uchwał. Wśród nich znalazła się uchwała dotycząca ustalenia wynagrodzenia prezydent Świdnicy, która otrzymywać ma co miesiąc 10 940 złotych.

Aktualizacja (godz. 11.00): Bez dyskusji obyła się także kwestia przyjęcia składów komisji Rady Miejskiej oraz ich przewodniczących. Klub PiS nie obsadził ani jednego fotela przewodniczącego. Czytaj więcej.

Aktualizacja (godz. 11.30): Mimo sprzeciwu 9 radnych, Rada Miejska w Świdnicy przyjęła podwyżkę podatku od nieruchomości. Mieszkańcy wpłacą do budżetu miasta o milion złotych więcej niż przed rokiem. W Świdnicy będą obowiązywać maksymalne dopuszczalne stawki. Więcej.

Aktualizacja (godz. 11.45): Radni przyjęli projekty zmian w budżecie miasta oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej. Jeszcze na początku II sesji Rady Miejskiej prezydent Świdnicy odniosła się do sprawy pomyłki, do której doszło w złożonym projekcie zmian budżetowych, przez co zamiast przeznaczenia pół miliona złotych na wymianę ogrzewania w budynkach komunalnych, kwota ta została omyłkowo przypisana na rzecz dodatkowych prac przy rozbudowie Szkoły Podstawowej nr 1. Jak tłumaczyła, jeden z urzędników miał wkleić niewłaściwą treść zmiany. Prezydent nie zamierza jednak prowadzić w tej sprawie wewnętrznego „dochodzenia”.

Aktualizacja (godz. 12.45): Sesję zakończyli najmłodsi świdniczanie, którzy wystąpili na sali obrad z występem z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Internetową relację z posiedzenia Rady Miejskiej można było śledzić na stronie Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie II sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad II sesji Rady Miejskiej.
  3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  4. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie.
  5. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
  6. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
  7. Zakończenie II sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Projekty uchwał:

II/1. w sprawie wyrażenia zgody na realizację w latach 2019 – 2021 projektu przygotowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska pod nazwą “Transgraniczna integracja międzypokoleniowa”,

II/2. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku przy ulicy Kościelnej 40 w Świdnicy,

II/3. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu lokali użytkowych, mieszczących się w budynku przy ul. Różanej 1 w Świdnicy,

II/4. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia “Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Świdnica”, (wycofana z porządku obrad)

II/5. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasto Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną na 2019 rok”,

II/6. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Świdnicy – Pani Beaty Moskal-Słaniewskiej,

II/7. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Świdnicy,

II/8. w sprawie powołania Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Świdnicy,

II/9. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,

II/10. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

II/11. w sprawie zmian w budżecie,

II/12. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy,

II/13. w sprawie wyrażenia zgody na realizację w latach 2019 – 2021 projektu przygotowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska pod nazwą “Turystyka – wspólna sprawa”,

II/14. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

Z projektami można się zapoznać na stronie internetowej Rady Miejskiej.

Michał Nadolski
[email protected]

fot. Dariusz Nowaczyński