Strona główna Polityka Stanowiska w komisjach rozdzielone. PiS bez ani jednego przewodniczącego

Stanowiska w komisjach rozdzielone. PiS bez ani jednego przewodniczącego

29

Wiadomo już, którzy radni zasiądą w stałych komisjach działających w ramach Rady Miejskiej. Podczas czwartkowego posiedzenia samorządowcy ustalili też, kto stanie na czele poszczególnych komisji. Największy klub opozycyjny, Prawo i Sprawiedliwość, nie obsadził ani jednego fotela przewodniczącego.

Kluczowe z punktu widzenia opozycyjnego klubu był wybór ich kandydata na przewodniczącego komisji rewizyjnej, która zajmuje się kontrolą działalności prezydenta Świdnicy, opiniuje wykonanie budżetu miasta oraz przeprowadza zlecone jej kontrole. Zgodnie ze znowelizowaną w styczniu ustawą o samorządzie, w sejmikach wojewódzkich przewodniczącym komisji rewizyjnej ma być wybierany radny największego, opozycyjnego klubu radnych. W przypadku rad gmin zwyczajowo przyjmowało się, że stanowisko przewodniczącego także powinno przypadać radnemu opozycji, niezwiązanemu z władzami danej gminy lub miasta.

Zgodnie z decyzją podjętą podczas II sesji Rady Miejskiej, za którą głosowało 17 radnych, nikt nie był przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu, na czele komisji staną:

 • Budżetu i Finansów – Magdalena Rumiancew-Wróblewska (KO),
 • Oświaty, Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej – Danuta Morańska (BMS),
 • Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury – Krzysztof Grudziński (KO),
 • Skarg, Wniosków i Petycji – Tomasz Kempa (BMS),
 • Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa – Marcin Wach (KO),
 • Rewizyjna – Wiesław Żurek (BMS).

W kadencji 2018-2023 radni pracować będą w komisjach w następującym składzie:

 • Komisja Budżetu i Finansów: Magdalena Rumiancew-Wróblewska, Lech Bokszczanin, Rafał Fasuga, Albert Gaszyński, Krzysztof Lewandowski, Marcin Paluszek, Zofia Skowrońska-Wiśniewska, Władysław Wołosz,
 • Komisja Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury: Krzysztof Grudziński, Lech Bokszczanin, Jacek Drobny, Joanna Gadzińska, Jan Jaśkowiak, Tomasz Kempa, Lesław Podgórski, Wiesław Żurek,
 • Komisja Rewizyjna: Wiesław Żurek, Jacek Drobny, Albert Gaszyński, Mariusz Kuc, Danuta Morańska, Luiza Nowaczyńska, Lesław Podgórski, Marcin Wach,
 • Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej: Danuta Morańska, Rafał Fasuga, Albert Gaszyński, Mariusz Kuc, Krzysztof Lewandowski, Ryszard Makowski, Zofia Skowrońska-Wiśniewska, Aldona Struzik,
 • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Tomasz Kempa, Krzysztof Grudziński, Jan Jaśkowiak, Andrzej Ora, Marcin Paluszek, Marcin Wach, Władysław Wołosz,
 • Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa: Marcin Wach, Joanna Gadzińska, Ryszard Makowski, Luiza Nowaczyńska, Andrzej Ora, Magdalena Rumiancew-Wróblewska, Aldona Struzik.