Strona główna 0_Slider Wybory samorządowe 2018. Gdzie głosować? Jak oddać ważny głos?

Wybory samorządowe 2018. Gdzie głosować? Jak oddać ważny głos?

0

Punktualnie o godzinie 7.00 otwarte zostaną lokale wyborcze, w których każdy z uprawnionych do głosowania mieszkańców, będzie mógł oddać głos na wybranych przez siebie kandydatów do samorządu. Głosowanie potrwa do godziny 21.00.

Tegoroczne wybory samorządowe przeprowadzone będą według nowego kodeksu wyborczego, który wprowadził kilka istotnych zmian. Od teraz prezydenci miast, burmistrzowie i wójci będą mogli zajmować swoje stanowiska jedynie przez dwie kadencje, przy czym będą one trwały pięć lat, zamiast dotychczasowych czterech.

Znowelizowana ordynacja wyborcza do samorządów wprowadziła też likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych w gminach zamieszkałych przez więcej niż 20 tysięcy osób, a więc także w Świdnicy. Podczas poprzednich wyborów samorządowych świdniczanie wybierali po jednym radnym w każdym z 23 jednomandatowych okręgów. Tegoroczne wybory oznaczają powrót do czterech dużych okręgów, w których wybieranych będzie od 5 do 7 radnych. W sumie mieszkańcy wskażą 23 rajców:

  • z okręgu nr 1 (Osiedle Młodych-Pogodna) wybieranych będzie 5 radnych,
  • z okręgu nr 2 (Osiedle Zawiszów-Kolonia-Osiedle Zarzecze-Westerplatte) – 6 radnych,
  • z okręgu nr 3 (Gdyńska-Centrum-Lipowa) – 7 radnych,
  • z okręgu nr 4 (Ofiar Oświęcimskich-Dzielnica Zachodnia-Dzielnica Południowa) – 5 radnych.

Mandaty zostaną podzielone proporcjonalnie do liczby oddanych głosów między komitety, które przekroczyły pięcioprocentowy próg wyborczy (metodą d’Hondta). Mandaty trafiają do kandydatów z danej listy, którzy otrzymali najwięcej głosów.

Podobnej rewolucji uniknięto przy ustalaniu obwodów głosowania. To oznacza, że lokalizacja lokali wyborczych oraz przyporządkowane do nich ulice pozostały bez zmian względem poprzednich wyborów. Ich położenie i granice można sprawdzić na podstronie Państwowej Komisji Wyborczej – w zakładce „Geografia”.

Głosowanie od 7.00
W Świdnicy mieszkańcy wskażą 23 radnych spośród 213 kandydatów. Do walki o fotel prezydenta Świdnicy stanęło z kolei pięciu kandydatów. Jeżeli w niedzielę nie dojdzie do rozstrzygnięcia, mieszkańcy oddadzą głos jeszcze raz podczas II tury, która odbędzie się za dwa tygodnie – 4 listopada. Uprawnionych do głosowania jest 45 748 świdniczan.

Jeśli chodzi o wybory w powiecie świdnickim, mieszkańcy wybierać będą spośród 255 zgłoszonych kandydatów, którzy walczą o miejsce w 27-osobowej Radzie Powiatu. Zgodnie z danymi Państwowej Komisji Wyborczej, w powiecie uprawnionych do głosowania jest 126 206 osób.

Mieszkańcy powiatu świdnickiego, wraz z wyborami z Wałbrzycha oraz powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego i ząbkowickiego, wskażą też 8 przedstawicieli do sejmiku województwa dolnośląskiego. O te miejsca ubiega się 108 kandydatów.

Zobacz, jak i gdzie sprawdzić listę kandydatów.

Jak oddać ważny głos?
W wyborach samorządowych wyborcy w większości gmin będą mogli oddać aż cztery głosy – po jednym w głosowaniu na radnych: gminy, powiatu i województwa oraz jeden przy wyborze wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

W lokalu wyborczym otrzymamy cztery lub trzy karty do głosowania – na każdej można oddać głos tylko na jedną osobę. Na dole każdej karty znajdzie się informacja o sposobie głosowania. Wszystkie karty do głosowania będą koloru białego, przy czym nazwiska kandydatów będą wydrukowane na kolorowym tle.

Tam, gdzie wyborcy otrzymają cztery karty do głosowania, nazwiska kandydatów znajdą się na tle: szarym – w wyborach do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców oraz powyżej 20 tys. mieszkańców, żółtym – w wyborach do rad powiatu, niebieskim – w wyborach do sejmików wojewódzkich i różowym  – w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta.

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że wybierając radnych głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu. Także znakiem „X” należy się posługiwać w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Głos będzie nieważny, jeżeli postawimy znak „X” w kratce przy nazwisku więcej niż jednego kandydata, nie postawimy znaku „X” w żadnej kratce, postawimy znak „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego przez gminną komisję wyborczą. Za nieważne uznane zostaną też karty do głosowania, inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.

PKW zaapelowała kilka dni temu, by wyborcy nie zamalowywali kratek na kartach do głosowania:

Dopisek lub znak, który ma formę nieprzecinających się linii nie ma wpływu na ważność głosu. Jeśli jednak w jednej kratce jest już przez wyborcę postawiony znak X, a wyborca dokonując dopisku lub stawiając znak w innej kratce, zawrze w niej taki dopisek lub znak, który będzie zawierał przecinające się linie, to automatycznie wypełni definicję znaku X (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki), co oznaczać będzie, że wyborca postawił kolejny znak X, a to skutkuje nieważnością głosu.

Tzw. zamazanie kratki w sposób, w rezultacie którego da się wyróżnić przecinające się linie, także wypełnia definicję znaku X (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki).

Jednolite zamazanie kratki może powodować niepewność, czy pod nim znajduje się znak X, co stwarza ryzyko uznania głosu za nieważny. Dlatego Państwowa Komisja Wyborcza apeluje, by wyborcy nie zamazywali kratek, a jedynie stawiali znak X przy nazwisku kandydata, na którego chcą zagłosować.

Trwa cisza wyborcza. Surowe kary za jej złamanie
O północy z piątku na sobotę rozpoczęła się cisza wyborcza. Od tej godziny aż do zakończenia głosowania zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej, w tym zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych.

Plakaty, banery i ulotki poszczególnych komitetów wyborczych będą mogły pozostać na dotychczasowych miejscach. W czasie ciszy wyborczej nie mogą być jednak przemieszczane, np. na samochodach. Zabroniona jest agitacja wyborcza w lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym ten lokal się znajduje.

Aż do zakończenia głosowania zabrania się też podawania do publicznej wiadomości wyników przedwyborczych sondaży opinii publicznej dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych i wyników wyborów oraz wyników sondaży wyborczych przeprowadzanych w dniu głosowania.

Przypominamy, zabronione jest także pisanie komentarzy – łamiących zasady ciszy wyborczej – na portalach internetowych i w serwisach społecznościowych.

***

Pierwsze informacje w sprawie frekwencji wyborczej będą ogłaszane podczas konferencji PKW w niedzielę o godzinie 13.30, 18.30 i 21.30. Cząstkowe, nieoficjalne wyniki głosowania mają być ogłaszane od poniedziałkowego poranka.

Michał Nadolski
[email protected]

fot. Artur Ciachowski

opr. na podstawie materiałów PKW, PAP

Poprzedni artykułDietetyk mgr inż. Barbara Olszewska: odWAGI do zmian!
Następny artykułŚwidnica głosuje. Lokale otwarte bez zakłóceń