Strona główna 0_Slider Kazimierz Kościukiewicz patronem szkoły muzycznej. “To wzruszająca chwila”

Kazimierz Kościukiewicz patronem szkoły muzycznej. “To wzruszająca chwila”

3

Od piątku Społeczna Szkoła Muzyczna II stopnia w Świdnicy ma patrona. Z okazji piętnastolecia placówki, nadano jej imię pierwszego dyrektora szkoły – Kazimierza Kościukiewicza. – W bezsprzeczny sposób odcisnął piętno swojej osobowości na wielu rocznikach uczniów szkół muzycznych. Może być wzorem dla młodych muzyków – mówiono podczas uroczystego odsłonięcia poświęconej mu tablicy.

Piątkowe uroczystości rozpoczęły się od minuty ciszy dla uczczenia człowieka, który obu szkołom muzycznym w Świdnicy oddał swoje serce. – Postać Kazimierza Kościukiewicza, utalentowanego krytyka muzycznego, cenionego wykładowcę akademickiego, jest dla społeczności świdnickiej wzorem sumienności, oddania, pracowitości, niespotykanej już dzisiaj kultury osobistej. Dyrektor Kościukiewicz w bezsprzeczny sposób odcisnął piętno swojej osobowości na wielu rocznikach uczniów szkół muzycznych, którymi kierował. Jako patron Społecznej Szkoły Muzycznej II st. może być wzorem dla młodych muzyków, kształcących się w naszej szkole. Może stać się skutecznym przykładem w drodze do osiągnięcia szczytnych celów absolwentów szkoły – wyliczał Jakub Dziedzic, prezes Świdnickiego Towarzystwa Muzycznego.

W imieniu całej społeczności SSM II st., od dziś imienia Kazimierza Kościukiewicza, bardzo dziękuję za przychylenie się do pragnienia nie tylko rady pedagogicznej, ale całej społeczności uczniowskiej i osób związanych ze środowiskiem muzycznym w Świdnicy. Obiecuję, że wartości, które były tak bliskie naszemu patronowi, jak między innymi sumienność, skromność, pracowitość, a nade wszystko umiłowanie muzyki, będziemy w nas podtrzymywać i rozwijać – zapewniał, wyraźnie wzruszony, dyrektor SSM, Kacper Birula.

Dla upamiętnienia Kazimierza Kościukiewicza, w gmachu szkoły przy al. Niepodległości 11 zawisła poświęcona mu tablica, ufundowana przez społeczności obu świdnickich szkół muzycznych. Odsłonięcia tablicy dokonała małżonka dyrektora Kościukiewicza. – Pragnę podziękować organizatorom dzisiejszej uroczystości, gronu pedagogicznemu, wszystkim ludziom dobrej woli i wielkiego serca, za zaangażowanie, za podjęcie tej wspaniałej inicjatywy, która dla całej naszej rodziny jest niezwykle wzruszająca – mówiła Joanna Kościukiewicz.

***

Kazimierz Kościukiewicz urodził się 23 stycznia 1948 roku w Jaworze. W 1965 obronił dyplom PLM we Wrocławiu, w 1973 dyplom PWSM we Wrocławiu na Wydziale Kompozycji, Teorii i Dyrygentury – s. Teorii pod kierunkiem doc. dr Zbigniewa Liebharta, 1979-1982 Studium Doktoranckie na Wydziale Filologicznym w Instytucie Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim, 2002 Studia Podyplomowe w zakresie zarządzania placówkami oświatowymi i kulturalnymi w AM we Wrocławiu

Od 1996 był dyrektorem PSM I st. w Świdnicy, od 2003 także SSM II st. w Świdnicy; współinicjator i organizator I Dni Polskiej Muzyki Współczesnej we Wrocławiu (1983), Świdnickich Dni Muzyki Kameralnej (1997-98), Świdnickich Konfrontacji Młodych Skrzypków (od 2001), Dolnośląskiego Kolędowania w Świdnicy (od 2002), sesji naukowej „160 lat gmachu opery i 55 lat polskiej sceny operowej we Wrocławiu” (2001), ekspert muzyczny wystawy „Wrocław Moje Miasto” (2000); stały recenzent muzyczny „Trybuny Opolskiej” (1973-76), „Słowa Polskiego” (1974-96), „Ruchu Muzycznego” (od 1980 sporadycznie, od 1995 regularnie), recenzje i publicystyka muzyczna w czasopismach („Wiadomości”, „Że”, „Wrocławski Informator Kulturalny”, „Odra”, „Rocznik Wrocławski”, „Kalendarz Wrocławski”, „Gama”), autor i redaktor licznych programów i wydawnictw okolicznościowych. Odszedł 20 stycznia 2016 roku, po długiej i ciężkiej chorobie.

Michał Nadolski
[email protected]

fot. Dariusz Nowaczyński