Strona główna 0_Slider Wycinka drzew w parku Sikorskiego

Wycinka drzew w parku Sikorskiego [FOTO]

4

Od wycinki drzew rozpoczęła się rewitalizacja parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy. W sumie pod topór pójdzie 342 drzewa z prawie 1900, jakie w tym miejscu rosną. Jak zapewniał Urząd Miejski w Świdnicy usuwane są w większości drzewa chore i w złym stanie. Wycinka kompozycyjna obejmie 98 samosiewów.

Jak informował Urząd Miejski w ramach pierwszych prac wykonane zostaną cięcia sanitarne, czyli zlikidowane zostaną drzewa chore i niebezpieczne, nie rokujące szans na przeżycie. Wycinka dotyczyć będzie także usunięcia samosiewów, zakłócających kompozycję parku, umożliwiających prawidłowy rozwój krzewów oraz roślinności niskiego piętra.

Po inwentaryzacji dendrologicznej, opracowanej przez Pracownię Architektury Krajobrazu IKROPKA, stwierdzono, że w złym i średnim stanie sanitarnym jest ponad 950 sztuk. Zgodnie z tym opracowaniem do adaptacji zakwalifikowano ponad 920 drzew, do pielęgnacji prawie 600, do wycinki sanitarnej – 244 drzewa i kompozycyjnej – 98 samosiewów.

Projekt zakłada nasadzenie nowych drzew i krzewów. Odnawianie zdegradowanej zieleni wysokiej będzie polegało na uzupełnieniu istniejących grup o rodzime gatunki. Uzupełniony zostanie także pas zieleni przyulicznej – dogęszczenie zgodne z przesłankami historycznymi wpłynie pozytywnie na mikroklimat i warunki akustyczne wewnątrz parku. Dosadzone drzewa mają przyczynić do ograniczenia hałasu oraz poprawienia jakość powietrza. Odnowiona zostanie również warstwa zieleni niskiej.

Zgodnie z koncepcją w parku pojawią się dodatkowe atrakcje jak psi park – miejsce do zabaw z psami, z urządzeniami zabawowymi typu wyniesienia, wały ziemne, tunele, przeszkody. Całość zostanie wygrodzona i osłonięta nasadzeniami krzewów. Na relikcie Fleszy Jawornickiej zlokalizowana zostanie górka saneczkowa. Na polanie w południowo – wschodniej części zaplanowano plac zabaw.

Rewitalizację parku w ramach zadania „Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy” wykonuje Farma Miejska ze Świdnicy za kwotę 2 116 638 złotych. Pierwsza część, polegająca na usunięciu drzew, ma potrwać do kwietnia. Nasadzenia i zagospodarowanie terenu – do 31 sierpnia 2018.

/red./
/Zdjęcia: Dariusz Nowaczyński/

Poprzedni artykułNajmłodsi recytowali wiersze [FOTO]
Następny artykułNowoczesne przedszkole w budowie [FOTO]