Strona główna 0_Slider Świdniczanie przeczytają Konstytucję

Świdniczanie przeczytają Konstytucję

35

Wolność słowa, wolność zrzeszania się, równość wobec prawa, niezależność sądów, a może trójpodział władz, czy prawo decydowania o życiu osobistym? Które z zasad wyrażonych w naszej Konstytucji są ci najbliższe? Przyjdź i wyraź głośno swoje przywiązanie do wartości, które są w Konstytucji zapisane, a których często tak nie doceniamy – zachęca radny Marcin Paluszek, który wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną organizuje wspólne, publiczne czytanie Konstytucji RP w 20-tą rocznicę uchwalenia dokumentu.

Zdjęcie pochodzi ze strony Sejmu RP.

Jak przypomina radny, Ustawa Zasadnicza uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997, zatwierdzona w referendum ogólnokrajowym w maju 1997 roku jest fundamentem demokratycznego państwa prawa i gwarancją wolności i równości wszystkich obywateli Polski. W preambule zostały określone wartości priorytetowe dla polskiego społeczeństwa, które wprowadzone w życie decydują o harmonijnym funkcjonowaniu państwa polskiego. Wartości te, wśród których wymieniono poszanowanie wolności i sprawiedliwości, dialog społeczny, rzetelność i sprawność działania instytucji publicznych, poszanowanie i umacnianie praw obywatelskich i ich wspólnot, leżą u podstaw wszystkich spisanych w Konstytucji praw.

– Obserwując narastającą w obecnych czasach postawę prezentowaną przez wiele środowisk w naszym kraju, które usiłują deprecjonować te wartości, jako świdniczanin oraz Radny wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną, chcielibyśmy przypomnieć mieszkańcom Świdnicy, że poszanowanie dla zapisanych w Ustawie Zasadniczej praw, wolności, ale także obowiązków jest podstawą naszego codziennego funkcjonowania – dodaje radny Paluszek.

Wspólne czytanie zaplanowano na 5 maja od godziny 12.00. Miejsce – skwer obok Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Franciszkańskiej, nie zostało wybrane przypadkowo. Organizatorom zależy na tym, by podkreślić rolę Konstytucji w codziennym życiu Polaków. Do czytania i wyrażania opinii zaproszeni są wszyscy mieszkańcy, nie zabraknie też przedstawicieli różnorodnych środowisk: oświatowego, samorządowego, sędziowskiego, dziennikarskiego.

Podczas czytania Konstytucji rozstrzygnięty zostanie także konkurs plastyczny dla uczniów świdnickich szkół po nazwą „Świdniczanie czytają Konstytucję-to już 20 lat!”. Wszystkie prace plastyczne będą prezentowane podczas całego wydarzenia na skwerze przy ulicy Franciszkańskiej. Wszyscy uczestnicy wydarzenia otrzymają również najnowsze wydanie Ustawy Zasadniczej w formie książkowej.

/opr. red./