Strona główna Wydarzenia Gmina Świdnica Wyremontują następny odcinek drogi do Krzczonowa

Wyremontują następny odcinek drogi do Krzczonowa

0

Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. będzie wykonawcą II etapu przebudowy drogi powiatowej  z Boleścina  do Krzczonowa w gminie Świdnica. Remont zostanie zrealizowany w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.  Tylko w tym roku na ten etap  gmina przeznaczy 750 tys. zł.

I etap inwestycji, w ramach którego przebudowano odcinek drogi o łącznej długości 3678 m. kosztował ponad 1 mln. 600 tys. zł. z czego ponad 800 tys. zł. pochodziło z budżetu państwa, 477 tys. z budżetu gminy Świdnica, 130 tys. zł. to dotacja z budżetu miasta Świdnicy a 200 tys. zł to wkład powiatu świdnickiego.

Rozpoczęcie prac związanych z realizacją II etapu o długości 1,1 km planowane jest na 25 kwietnia br., a ich zakończenie na dzień 29 września 2017 r. Zgodnie z projektem technicznym wykonane zostaną prace dostosowujące konstrukcję drogi do KR3.

Łączny koszt inwestycji to kwota 2.313.225,35 zł., w tym 750 tys. zł stanowi dotacja celowa z budżetu gminy, 250 tys. dotacja celowa z budżetu miasta Świdnica, a 156.613,35 zł – to wkład własny powiatu świdnickiego.

/Janusz Waligóra, UG Świdnica, opr. red./