Strona główna 0_Slider Uhonorowani za miłość

Uhonorowani za miłość [FOTO/VIDEO]

1

Dziesięć par małżeńskich ze Świdnicy zostało uhonorowanych za wieloletnią miłość medalami prezydenta RP. – Jesteście dla nas niedoścignionym wzorem – usłyszeli jubilaci  podczas dzisiejszej uroczystości w USC.

Medale jubilatom wręczyła prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska, a upominkiem był występ Zespołu Tańca Narodowego i Estradowego „Krąg”. Na uroczystości nie zabrakło kwiatów od urzędu i bliskich oraz lampki szampana. Szczególny powód do świętowania mieli rekordziści, państwo Ożóg, którzy spędzili razem już 69 lat.

Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie zostali odznaczeni:

Janina i Zdzisław Galant
Janina i Jerzy Garaszczuk
Daniela i Mieczysław Koniccy
Józef i Maria Kułaga
Zdzisława i Adam Nakonieczni
Władysława i Franciszek Ożóg
Krystyna i Józef Stempniak
Krystyna i Andrzej Tomaszewscy
Irena i Jan Zapart
Bronisława i Jan Żukowscy

Odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie nadawane są przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Medal za długoletnie pożycie małżeńskie stanowi wyróżnienie dla osób, które przeżyły w jednym związku małżeńskim 50 lat, jest on wyrazem uznania za wytrwanie w zobowiązaniu, które małżonkowie składali sobie przed laty. O nadanie odznaczenia występuje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego na prośbę jubilatów lub ich bliskich.

Urząd Stanu Cywilnego w Świdnicy organizuje uroczystości jubileuszowe mieszkańców miasta Świdnicy, gminy Świdnica i gminy Marcinowice. Nie jest w tym wypadku istotne, gdzie jubilaci zawierali związek małżeński. Jeśli małżeństwo zostało zarejestrowane w księgach znajdujących się w USC Świdnica, wówczas nie jest potrzebny odpis aktu małżeństwa. Jeśli akt znajduje się w innym urzędzie jubilaci lub ich bliscy powinni poinformować o dacie i miejscu zawarcia związku małżeńskiego przez jubilatów. Poza aktem małżeństwa konieczne jest okazanie dowodów osobistych obojga małżonków. Z uwagi na czas, jaki zabierają formalności związane z nadaniem i przesłaniem z Kancelarii Prezydenta RP odznaczeń, należy odpowiednio wcześnie zwrócić się do USC z prośbą o wystąpienie o nadanie odznaczeń (ok. 6 miesięcy przed datą jubileuszu).

/UM w Świdnicy, opr. red./

Zdjęcia Artur Ciachowski