Strona główna Wydarzenia Świdnica Wybory uzupełniające do Rady Seniorów

Wybory uzupełniające do Rady Seniorów

0

Od 2014 roku w Świdnicy działa Rada Seniorów. Ma ona za zadanie reprezentować interesy i potrzeby starszych mieszkańców w kontekście współpracy z władzami samorządowymi. Jej rolą jest także formułowanie opinii dotyczących strategicznych i bieżących planów rozwoju gminy. Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.

Zdjęcie ilustracyjne

Ze względu na wygaśnięcie mandatu dwóch członków Rady Seniorów, nastąpiła konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Prezydent miasta zwołała Zgromadzenie Seniorów, które odbędzie się 22 lutego o godz. 16.30 w Świdnicy przy ul. Długiej 33, podczas którego, w tajnym głosowaniu wybranych zostanie 2 jej członków.

Kandydatów, czyli osoby, które ukończyły 60. rok życia i są mieszkańcami Świdnicy, zgłaszać mogą podmioty działające na rzecz osób starszych oraz sami zainteresowani, którzy uzyskają poparcie co najmniej 15 osób. Wzór zgłoszenia dostępny jest na tablicy ogłoszeń w Biuletynie Informacji Publicznej (www.swidnica.bip-gov.info.pl), w Referacie Organizacji Pozarządowych w budynku przy ul. Długiej 33 i w Urzędzie Miejskim w Wydziale Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych.

Zgłoszenia na członka Zgromadzenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 17 lutego br. w Wydziale Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych (pokój nr 126) lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Świdnicy (decyduje data wpływu do Urzędu).

WZÓR ZGŁOSZENIA. KLIKNIJ!

/UM w Świdnicy/