Strona główna Wydarzenia Gmina Świdnica Lider programu bezpieczeństwa

Lider programu bezpieczeństwa

0

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Świdnica, radni wyrazili zgodę na na przystąpienie gminy Świdnica do partnerstwa w ramach realizacji projektu pn. „Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Działanie realizowane będzie łącznie przez 10 gminnych samorządów z 5 powiatów: świdnickiego, lubańskiego, jaworskiego, wołowskiego oraz dzierżoniowskiego. Liderem projektu jest gmina Świdnica.

glosowanie_radnych_www

Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.5 Bezpieczeństwo, Poddziałania 4.5.1 Bezpieczeństwo – konkursy horyzontalne. Dotyczy zakupu sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

W ramach projektu gmina Świdnica planuje zakupić sprzęt w postaci średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Burkatowie. Wartość przedsięwzięcia w zakresie gminy wynosi do 800.000 zł. Łącznie w ramach projektu zostanie zakupionych 7 takich pojazdów. Procent dofinansowania z RPO WD 2014-2020 to 64 % poniesionych wydatków kwalifikowanych, wkład własny gminy to 36 % wydatków kwalifikowanych. Ponadto planowany jest zakup 2 samochodów bojowych lekkiego typu oraz zakup sprzętu ratownictwa drogowego. Łączna wartość projektu opiewać będzie na ok. 6,25 mln zł. Okres realizacji projektu to rok 2017.

 Projekt realizowany będzie w partnerstwie z następującymi gminami: Brzeg Dolny, Dzierżoniów, Jaworzyna Śląska, Leśna, Męcinka, Siekierczyn, Strzegom, Udanin, Żarów. Liderem projektu jest gmina Świdnica.

/UG Świdnica/

Gmina Świdnica, jako pierwsza w powiecie świdnickim zrealizowała program bezpieczeństwa. Do przeciwpożarowego zabezpieczenia społeczeństwa i mienia, w ramach zadania własnego na terenie gminy Świdnica utrzymywanych jest 8 jednostek OSP typu „S”, w tym 8 jednostek terenowych. 3 jednostki włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, tj. OSP Lutomia, OSP Burkatów, OSP Witoszów. Tylko w ostatnim roku na działania i wydatki inwestycyjne OSP w gminie Świdnica zostało przeznaczonych blisko 350 tys. zł.

Poprzedni artykułWpadł na kradzieży, przyznał się do demolki
Następny artykułKsiążęcy rajd dookoła jeziora