Strona główna Bez kategorii Zimowy ogród w Parku Centralnym?

Zimowy ogród w Parku Centralnym?

6

Jest nowy pomysł na dodatkowe atrakcje w Parku Centralnym – to budowa ogrodu zimowego przy hali sportowej. Do realizacji nadal jednak daleko. Na pewno w tym roku żadne prace nie ruszą. Miasto czeka na pierwszą decyzję o dofinansowaniu nowego projektu rewitalizacji największego parku w Świdnicy.

oranżeria Park Centralny

Pierwszy projekt rewitalizacji centralnej części zielonego założenia między ulicami Śląską, Pionierów Ziemi Świdnickiej i Wojska Polskiego był gotowy w 2014 roku. W listopadzie tego roku ruszyły prace ziemne. Tę część rewitalizacji za ponad 1,5 miliona złotych, miała wykonać firma Zylbruk, ale roboty utknęły i nowe władze Świdnicy zerwały umowę. Park został minimalnym kosztem uporządkowany (za 70 tysięcy złotych). Przewidziane w budżecie na 2015 rok pieniądze na I etap przebudowy (6 mln, złotych) rozdysponowano na inne cele, związane głównie z przebudową dróg i chodników. Nie zrezygnowano jedynie z odnowienia mostu. Prezydent Beata Moskal-Słaniewska, która od początku krytykowała projekt poprzedników, zapowiedziała, że rewitalizacja będzie miała charakter kompleksowy.

altana Park Centralny

Zastępca prezydenta Marek Suwalski przekonuje, że o parku nie zapomniano i trwają prace przygotowawcze oraz starania o dofinansowanie że środków zewnętrznych. Na przekazanych Swidnica24.pl rysunkach widać nowe propozycje – m.in. oranżerię przy hali sportowej i kopułę nad jednym z potoków.

/asz/

Co dokładnie się dzieje w sprawie parku? Urząd Miejski przesłał na pytanie Swidnica24.pl taką odpowiedź:

Na początku 2015 roku odbyły się konsultacje, do udziału w których zaproszeni zostali urbaniści, architekci, w tym architekci zieleni, plastycy oraz przedstawiciele kilku organizacji pozarządowych. Zastanawiano się nad odpowiedzią na pytanie „Jak ma być odnowiony Park Centralny? Jakie funkcje są w przypadku tego obszaru najistotniejsze? Czego oczekują mieszkańcy?” Odpowiedzi były niemal jednakowe – park powinien być miejscem odpoczynku i relaksu z uwzględnieniem potrzeb wszystkich pokoleń. Wizerunek powinien w miarę możliwości odwoływać się do pierwotnych założeń, z uwzględnieniem jednak współczesnych oczekiwań. Stąd tak duży nacisk na zieleń, która w koncepcji uznana została za najważniejszy element. Infrastruktura, wykonana w nowoczesnych technologiach ma uwzględniać historyczne przesłanie i być elementem pięknej, dobrze skomponowanej całości.
Po zmianie założeń funkcjonalnych dla Parku Centralnego rozpoczęto prace związane z opracowaniem dokumentacji oraz pozyskaniem środków zewnętrznych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko-POIŚ).

W grudniu 2015 roku podjęto współpracę z firmą zajmującą się pozyskiwaniem środków zewnętrznych dla projektów rewitalizacji terenów zielonych. W okresie trzech miesięcy opracowano koncepcję programowo-przestrzenną, wykonano ocenę dendrologiczną drzewostanu wraz z koncepcją dotyczącą niezbędnych prac w zieleni parkowej (korekcja i niezbędna wycinka drzew i krzewów, jak również założenia nowych nasadzeń na terenie parku), projekt budowlany obejmujący część infrastruktury Parku (przebieg ścieżek spacerowych i rowerowych, oświetlenie, założenia małej architektury- ławki, kosze, rozbudowa placu zabaw itp.) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami konserwatorskimi i branżowymi oraz uzyskanie pozwoleń na budowę dla poszczególnych zadań. Równolegle trwały prace związane z wykonaniem studium wykonalności oraz przygotowywanie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia, które zakończyły się złożeniem jego 26 lutego br. w NFOŚiGW. Ocena merytoryczna wniosków zostanie dokonana do dnia 28 kwietnia. Koszt w/w prac wyniósł prawie 130 tys. zł.

Nie czekając na ocenę wniosków przez NFOŚiGW rozpoczęto prace związane z przygotowaniem dokumentacji wykonawczej dla poszczególnych zadań: oświetlenie parkowe, instalacja wodociągowa (nawadniająca i obsługi fontanny) i kanalizacyjna, ścieżki rowerowe- jedna istniejąca po stronie ul. Śląskiej, druga wzdłuż potoku Witoszówka po stronie ul. Sprzymierzeńców, przebieg i struktura ścieżek spacerowych, mała architektura (ławki, kosze na śmieci, toaleta ogólnodostępna, altany widokowe, rozbudowa placu zabaw itp.), zieleń parkowa – nowe nasadzenia drzew i krzewów, klomby kwiatowe, nowe trawniki. Wykonanie dokumentacji projektowej rozpocznie się w maju, a wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie prac budowlanych powinno nastąpić w październiku tego roku. Ze względu na podział kosztów związanych z wnioskiem w POIŚ struktura wydatków kształtuje się następująco:
– zieleń parkowa 4,9 mln (koszt kwalifikowany projektu),
– mała architektura 2, 48 mln (w tym koszty kwalifikowane 0,89 mln),
– prace budowlane (oświetlenie, ścieżki spacerowe i rowerowe, remont mostów na potokiem Witoszówka, instalacje wodno-kanalizacyjne) 3, 23 mln (w tym koszt kwalifikowane 1,17 mln).

Łączne koszty I etapu prac w parku wyniosą ok. 10,6 mln – w tym koszty kwalifikowane projektu 7 mln.
W drugim etapie planowane są do wykonania prace związane m.in. z budową fontanny głównej.
Niemniej jednak, czym byłby Park Centralny bez czystej wody. W związku z możliwością pozyskania środków zewnętrznych (również z programu POIŚ) dotyczących rewitalizacji i ochrony wód płynących rozpoczęto prace nad przygotowaniem dokumentacji pozwalającej na aplikację o powyższe środki. Projekt związany jest z oczyszczeniem i pogłębieniem koryta, umocnieniem brzegów Potoku Witoszówka wraz z połączeniem z tzw. Małym Stawem, w celu ochrony istniejących gatunków ptaków i ssaków m.in. łabędzi i nietoperzy. Przewidywany termin konkursu na ochronę wód to koniec czerwca br.

Urząd Miejski w Świdnicy

 

Poprzedni artykułWygraj bilety na „Audiencję” [KONKURS]
Następny artykułAnna Sztucka. Jeden artysta, trzy światy