Strona główna 0_Slider Ile osób rzeczywiście mieszka w Świdnicy? Rozbieżność między deklaracjami śmieciowymi a danymi...

Ile osób rzeczywiście mieszka w Świdnicy? Rozbieżność między deklaracjami śmieciowymi a danymi meldunkowymi

0

Kolejny rok z rzędu w Świdnicy stwierdzono znaczną różnicę między danymi meldunkowymi a danymi pochodzącymi z deklaracji śmieciowych, na podstawie których naliczane są opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z opracowaniem przygotowanym przez świdnicki magistrat, pod koniec ubiegłego roku za wywóz śmieci płaciło 45 665 mieszkańców.

Według danych wydziału spraw obywatelskich Urzędu Miejskiego, 31 grudnia 2023 roku liczba mieszkańców Świdnicy wynosiła ogółem 50 758 osób, z czego 49 617 było zameldowanych na pobyt stały, a 1141 na pobyt czasowy. Inaczej przedstawiają się jednak dane dotyczące osób płacących za odbiór śmieci. – Według deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Świdnicy liczba mieszkańców (osób faktycznie zamieszkujących) na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiła 45 665. Różnica pomiędzy liczbą mieszkańców według danych meldunkowych, a liczbą mieszkańców według deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych jest znaczna i wynosi 5093 osoby – wyliczono w opracowaniu „Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Świdnica w 2023 roku”.

Miejscy urzędnicy wyliczają przy tym, jak ta różnica wyglądała w poprzednich latach. W 2015 roku zameldowanych było 56 957 mieszkańców, natomiast zgodnie z deklaracjami w Świdnicy mieszkało 48 048 osób, a więc o 8908 mniej. W roku 2016 różnica wynosiła 8407 osób, w roku 2017 – 8164 osoby, w roku 2018 – 7963 osoby, w roku 2019 – 7868 osób, w roku 2020 – 7246 osób, w roku 2021 – 6185 osób, a w roku 2022 – 4645. – Deklaracje składane przez mieszkańców mają uwzględniać liczbę osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość, a nie liczbę osób zameldowanych. Należy mieć na uwadze jednak fakt, że różnica pomiędzy danymi meldunkowymi, a danymi z deklaracji sugeruje, że przy określaniu liczby danych w deklaracji zdarzają się sytuacje, że nie są ujawniane prawdziwe dane – wskazują urzędnicy.

mat. UM Świdnica

Świdnicki magistrat zwraca uwagę na konieczność składania aktualnych deklaracji (w 2023 roku złożono ich w sumie 4475), a także przypomina o systematycznie prowadzonych postępowaniach wyjaśniających w przypadkach, gdy deklaracje nie zostały złożone w ogóle lub dane zostały zatajone. – W roku 2023 zostało wszczęte 123 postępowania administracyjne. (…) Wystawiono 207 wezwań do udzielenia wyjaśnień odnośnie złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Świdnica – wyliczono w corocznym opracowaniu.

Sprawdzaniem złożonych deklaracji zajmowali się w ubiegłym roku także strażnicy miejscy. – Funkcjonariusze naszej jednostki przeprowadzili 51 kontroli dotyczące poprawności składanych deklaracji „śmieciowych”, w wyniku których nałożono 1 mandat karny, 9 osób pouczono, 42 sprawy przekazano do dalszego prowadzenia przez inne instytucje. Najpoważniejsze nieprawidłowości odnotowano w miejscach zbiorowego zakwaterowania obcokrajowców (hotele robotnicze), miejscach prowadzenia działalności gospodarczej i nowo wybudowanych obiektach mieszkalnych. Działania nasze nie są ukierunkowane na represjonowanie sankcjami karnymi osób niestosujących się do przedmiotowych przepisów lecz ich pouczanie, uświadamianie i wskazywanie nieprawidłowości w tym zakresie – informował Marek Fiłonowicz, komendant Straży Miejskiej w Świdnicy, podsumowując pracę municypalnych w 2023 roku.

Z „roczną analizą stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Świdnica w 2023 roku” można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

/mn/

Poprzedni artykułŚwiebodzice. Rusza remont ulicy Kasztanowej
Następny artykułMocno postraszyli zdecydowanego dominatora rozgrywek! [FOTO]