Strona główna Bez kategorii Świdnicki MOPS skontrolowany

Świdnicki MOPS skontrolowany

0

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy przeszedł audyt zewnętrzny. Stwierdzono nieprawidłowości, ale zmian personalnych  nie będzie.

mops

Audyt zewnętrzny w MOPS przeprowadzony został w dniach 10.08.2015 – 30.09.2015 r. MOPS rokrocznie dysponuje budżetem w wysokości około 20 milionów złotych. Od kilku lat jednostka ta nie była tak wszechstronnie i szeroko badana – informuje Magdalena Dzwonkowska, rzeczniczka UM w Świdnicy. –  Kontrola wykazała uchybienia i nieprawidłowości. Brak było jasnych zasad działania i nadzoru nad Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Zostało to już wyeliminowane przez wprowadzenie zmian organizacyjnych i powołanie Wydziału Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych. Eliminowane stwierdzonych niedociągnięć jest na bieżąco przedmiotem zainteresowania tego wydziału Audyt wykazał niewielkie uchybienia dotyczące procedur przetargowych m.in. postępowania pn. „Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy na 2014 r.” Audytor wskazuje w tym miejscu na brak w specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacji o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Jak dodaje rzeczniczka, pozytywnie oceniona została istotna część działalności jednostki – sprawozdawczość finansowa oraz budżetowa, mimo pewnych uchybień w zakresie prowadzonej ewidencji księgowej (niewłaściwa nazwa konta, uchybienia w zakresie ewidencjonowania środków trwałych – kserokopiarka, niepełna ewidencja na koncie 999 – zaangażowanie lat przyszłych i inne). Stwierdzone uchybienia w zakresie ewidencji księgowej nie mogły mieć istotnego wpływu na wynik finansowy oraz na ocenę działalności MOPS-u w tym zakresie. Stwierdzono ponadto brak przeprowadzenia inwentaryzacji lub nieterminowe rozliczenie inwentaryzacji, co może skutkować naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. To zagadnienie będzie dodatkowo wyjaśniane. Istotną kwestią wymagającą zmiany, mogą również być nieprawidłowości w ewidencjonowaniu i rozliczaniu środków trwałych przekazanych jako darowizny – wylicza Magdalena Dzwonkowska.

Poprzedni artykułWeekendowy Magazyn Swidnica24.pl
Następny artykułŚKPR szykuje się do rundy rewanżowej