Strona główna Bez kategorii Nie zostali bez pomocy przed świętami

Nie zostali bez pomocy przed świętami

0

Karty do Banku Żywności, pomoc w zakresie dożywiania, paczki żywnościowe dla rodzin oraz dzieci z centrów profilaktyczno- sportowych, zakup opału – to tylko jedne z wielu form świątecznego wsparcia podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie Świdnica. Tylko w tym roku na ten cel przeznaczonych zostanie blisko 30 tys. zł.

Świąteczna Pomoc GOPS w Świdnicy

– Przez cały rok  proponujemy naszym podopiecznym różnorodne formy pomocy. Staramy się wspierać działania samopomocowe, w które chętnie włączają się sołtysi. To mieszkańcy najlepiej wiedzą, komu najbardziej potrzebna jest pomoc i mogą nas o tym poinformować. Wzorem lat ubiegłych nasz ośrodek pomocy przeznacza dla najbardziej potrzebujących produkty żywnościowe. W tym roku przygotowaliśmy paczki dla 60 rodzin, będących w najtrudniejszej sytuacji oraz dla 345 dzieci korzystających z zajęć w centrach profilaktyczno-sportowych – mów Ewa Burdek, kierownik GOPS.

 Ponadto od grudnia  rozpoczęła się realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Tylko w dwóch pierwszych tygodniach tego miesiąca wydanych zostało 95 wniosków do Banku Żywności – dodaje Ewa Burdek.  Program polega na dostarczaniu osobom najuboższym w Polsce pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

Najuboższym mieszkańcom gminy oferowany jest opał, by mogli ciepło spędzić nadchodzące święta. Taką formą wsparcia w okresie przedświątecznym objętych zostało 35 rodzin na łączną kwotę ponad 13 tys. zł.

 W związku ze zbliżającymi  się feriami zimowymi do końca grudnia wypłacone zostaną zasiłki celowe dla rodzin  i dzieci w ramach rządowej pomocy w zakresie dożywiania. Pomoc przyznawana jest w oparciu o kryteria dochodowe – do 150 proc. kryterium dochodowego określonego w uchwale Rady Gminy ze stycznia 2014 r. Aby otrzymać środki z budżetu na realizację programu, gmina musi wyłożyć przynajmniej 40 proc. przewidywanych kosztów. Pozostałe 60% przyznawane jest w ramach rządowej pomocy. Przewidujemy, że na ten cel wydamy łącznie 12,6 tys. zł – mówi Ewa Burek.

/UG Świdnica/

 

 

 

 

 

 

Poprzedni artykuł„Kropla Życia” dla świdnickiego biskupa
Następny artykułTysiące świątecznych kartek