Strona główna Wydarzenia Marcinowice Woda nie zdrożeje

Woda nie zdrożeje

3

Radni gminy Marcinowice na ostatniej sesji  podjęli uchwałę w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania  dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków. Dotychczasowe taryfy będą obowiązywały do końca kwietnia 2014 r.

To, jak wysoka będzie stawka opłaty za odbiór ścieków w 2014 r. w głównej mierze zależy od liczby gospodarstw podłączonych do sieci. Z chwilą podłączenia wszystkich mieszkańców z wsi dotychczas skanalizowanych  (Gruszów, Stefanowice, Marcinowice i Zebrzydów) oraz podłączenie kolejnych miejscowości (Szczepanów, Kątki)  istnieje szansa na to, że stawka może utrzymać się na obecnym poziomie.

1m 3 wody w gospodarstwach domowych kosztuje 4,26 zł, ścieków – 7,32 zł.