Strona główna Wydarzenia Rada Powiatu będzie obradować

Rada Powiatu będzie obradować

0

Zmiany w oświacie zdominują zaplanowane na czwartek, 21 lutego, obrady Rady Powiatu świdnickiego. XXV sesja rozpocznie się 21 lutego o godzinie 16.00 w sali narad USC przy ulicy Armii Krajowej 47 w Świdnicy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XXV sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Przyjęcie porządku obrad sesji.

5. Przyjęcie protokołów XXIII i XXIV sesji Rady Powiatu.

6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu powiatu na 2013 rok,

b) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego,

c) w sprawie zmian w akcie założycielskim Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Świdnicy,

d) w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych w Żarowie,

e) w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum Przysposabiającego do Pracy w Świebodzicach,

f) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie

w Świdnicy bonifikaty od opłaty za 2013 r. z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami położonymi przy ul. Wałbrzyskiej i przy ul. Tadeusza Kościuszki w Świdnicy,

g) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Domowi Pomocy Społecznej w Jaskulinie bonifikaty od opłaty rocznej za 2013 r. z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Jaskulinie, gmina Dobromierz,

h) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Służbie Drogowej Powiatu Świdnickiego

w Jaworzynie Śląskiej bonifikaty od opłaty za rok 2013 z tytułu trwałego zarządu

w odniesieniu do nieruchomości zabudowanych położonych w Jaworzynie Śląskiej, Łażanach, Nowicach i Słotwinie,

i) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Świdnickiego.

9. Wnioski i oświadczenia.

10. Informacje dla radnych.

11. Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 

Poprzedni artykułDwa ogólniaki w jednym budynku?
Następny artykułSpotkanie z blogerką